TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Straty ciepła a energooszczędność

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi – w skrajnym przypadku na ściany zewnętrzne przypada aż 35% „ucieczki” ciepła z całego domu. Dlatego prawidłowy dobór elementów ściennych na ściany zewnętrzne jest niezmiernie istotny z punktu widzenia przyszłych kosztów eksploatacji budynku.

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi – w skrajnym przypadku na ściany zewnętrzne przypada aż 35% „ucieczki” ciepła z całego domu. Dlatego prawidłowy dobór elementów ściennych na ściany zewnętrzne jest niezmiernie istotny z punktu widzenia przyszłych kosztów eksploatacji budynku. 

Straty ciepła w domu jednorodzinnym:

 

W Systemie 20 cm inwestor na zewnętrzne ściany może wybrać jedną z dwóch proponowanych technologii murowych: jednowarstwową lub dwuwarstwową ścianę zewnętrzną. 

Ściana jednowarstwowa jest przegrodą bliską ideałowi. Ryzyko powstawania mostków termicznych ograniczone jest tutaj do minimum. Nie ma też miejsc, w których byłoby możliwe wykraplanie się pary wodnej na skutek ograniczenia jej przepływu (np. izolacją ze styropianu). Ścianę jednowarstwową wykonujemy z bloczków YTONG, które są materiałem o najniższych na polskim rynku współczynnikach przenikania ciepła λ. Dzięki temu ściana wykonana jednowarstwowa wykonana z bloczków YTONG bez dodatkowego ocieplenia, ma współczynnik przenikania ciepła U lepszy od wymagań zawartych w obowiązujących obecnie normach.

Dla przypomnienia, współczynnik przenikania ciepła U:
- dla najcieplejszych bloczków YTONG PP1,5/0,35 o grubości 40cm wynosi  U = 0,23 W/(m2K),
- dla najpopularniejszych bloczków YTONG PP2/0,4 o grubości 36,5cm wynosi U = 0,29 W/(m2K).
Im niższa jest wartość współczynnika U, tym cieplejsza jest ściana.

Oprócz doskonałych wartości izolacyjności cieplnej, istotą systemu YTONG jest możliwość wykonania jednolitej pod względem termicznym ściany. Wynika to przede wszystkim z zastosowania elementów dodatkowych o przewodności ciepła zbliżonej do bloczków, takich jak systemowe „ciepłe” nadproża, dodatkowo ocieplane kształtki U a także elementy docieplenia wieńca.

Jednolita termicznie ściana to również efekt zastosowania bardzo cienkiej warstwy zaprawy łączącej o grubości do 3 mm. W ścianie z bloczków YTONG nie stosuje się również spoin pionowych. Zastępuje je system pióro-wpust. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz wysokiej dokładności wymiarowej bloczków (± 1 mm) możliwe jest ścisłe przyleganie do siebie bloczków. W ścianie wykonanej w systemie YTONG możliwość powstawania mostków termicznych ograniczona jest minimum.
Bardzo łatwo to dostrzec porównując zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną. W budynku wykonanym „zwykłą” technologią muru dwuwarstwowego – bloczki murowane na zaprawie zwykłej układanej w spoinach poziomych i pionowych – wyraźnie widać przebieg wszystkich spoin, które tworzą sieć mostków termicznych. Na zdjęciu wykonanym dla budynku z YTONGa nie widać praktycznie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi elementami ściany. Mostki termiczne nie występują.

 

 

Inwestor, który jest zwolennikiem technologii dwuwarstwowej ściany zewnętrznej znajdzie w asortymencie Systemu 20 cm elementy przeznaczone również do takiej technologii.

Bloki wapienno-piaskowe SILKA są materiałem „zimniejszym” od bloczków YTONG. Jednak są o wiele mocniejsze. Z SILKI, którą się produkuje w klasach wytrzymałości 15, 20 a nawet 25 MPa można wznosić wysokie budynki nawet powyżej 9 kondygnacji.
„Gorszą” izolacyjność termiczną SILKI w stosunku do YTONGa można zrekompensować dobraniem odpowiedniej warstwy izolacji termicznej. Przy ocieplaniu ściany z SILKI należy zwrócić uwagę na kwestię przenikania pary wodnej przez ścianę. Materiały ociepleniowe o dużym oporze dyfuzyjnym (tzw. nie „oddychające”) powodują znaczne pogorszenie korzystnej cechy SILKI jaką jest jej paroprzepuszczalność. Dlatego też najlepszą izolację muru dwuwarstwowego wykonanego z SILKI stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym, który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Do uzyskania pożądanego współczynnika przenikalności cieplnej poniżej U = 0,30 W/m2K w przypadku SILKI wystarczy warstwa izolacji o grubości 12 cm.

SILKA charakteryzuje się również bardzo korzystną cechą w kontekście energooszczędności jaką jest zdolność akumulacji termicznej czyli pojemność cieplna. Duża zdolność akumulacji termicznej, która jest ściśle związana z dużą gęstością objętościową SILKI, sprawia, że zmiany temperatury powietrza na zewnątrz budynku są znacznie łatwiej kompensowane przez ścianę z SILKI, a także, że temperatura wewnątrz pomieszczeń utrzymuje się dłużej na stałym poziomie. Oznacza to, że zimą uzyskujemy konkretne oszczędności na energii wynikające z faktu, że dzięki stabilnej temperaturze wewnątrz budynku liczba załączeń systemu grzewczego zostaje znacznie zredukowana. Latem natomiast ciepło pochodzące z nasłonecznienia łatwo akumuluje się w murze i może zostać wypromieniowane nocą, co oznacza również, że następnego dnia doznajemy przyjemnego uczucia świeżości.

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny