TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Oszczędność energii i ochrona środowiska podczas produkcji

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, do produkcji betonu komórkowego YTONG i bloków wapienno-piaskowych SILKA potrzebna jest stosunkowo niewielka ilość energii. Można jednak oszczędzić jeszcze więcej.

Oszczędność energii i ochrona środowiska
Energia jest droga, a wykorzystanie paliw kopalnych przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla – oto dwa ważne powody, dla których warto szukać możliwości oszczędzania energii. Dr Gunthram Kohler kieruje odnośnym projektem dla zakładów Ytong, Silka i Hebel. „Posiadamy 70 zakładów na całym świecie i w każdym z nich poziom zużycia energii jest inny. Jeśli dalej będziemy pracować nad optymalizacją wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, możemy nie tylko zaoszczędzić znaczne sumy, ale również zmniejszyć emisję CO2. Obydwie te kwestie powinny być dla nas wystarczającym powodem, aby inwestować w nasze zakłady” – mówi Kohler.
Specjaliści ds. energii w grupie Xella przygotowali listę 30 punktów, na podstawie których kierownicy zakładów mogą sprawdzić, czy zmiana systemu pracy zakładu lub inwestycje w nowocześniejsze wyposażenie pozwolą na redukcję zużycia energii. Za punkt orientacyjny służyć ma ustalany dla każdego zakładu benchmark, odzwierciedlający docelowe zużycie energii - różny dla zakładów produkujących beton komórkowy i bloczki, z podziałem na grupy produktów. „Również zakłady, w których indywidualne zużycie energii już teraz jest niskie, powinny szukać dalszych możliwości oszczędzania, aby osiągnąć jeszcze więcej niż w ubiegłych latach”. Na przykład - stosując systemy odzyskiwania ciepła oraz poprzez zmniejszenie strat ciepła na przewodach i agregatach. Tak zrobił zakład produkcji betonu komórkowego w Sofii, który dzięki inwestycji o wartości pół miliona euro znacznie poprawił swój bilans zużycia energii.

Najlepszym przykładem jest Sofia
W roku 2002 zaczęto izolować maszyny pracujące na parę, kondensatory oraz zawory autoklawów, a także podgrzewać olej grzewczy i wodę użytkową oraz magazynować parę. Ponadto poprawiono zawory, kolektory i zamontowano automatyczny system czyszczenia kotłów. Dzięki tym środkom w roku 2006 zużycie energii w zakładzie spadło z ponad 180 kWh na m3 bloczków do 129 kWh. Poszczególne inwestycje zwracały się każdorazowo już w ciągu 12 miesięcy. Obecnie przyczyniają się do wzrostu zysków w danym roku w tej samej skali.

W akcję włącza się również Laandgraaf
Również holenderski zakład Landgraaf, który produkuje płyty z betonu komórkowego HEBEL, był w stanie zmniejszyć swoje zużycie energii o jedną piątą w przeciągu dwóch lat. Laandgraf bierze udział w zakrojonym na kilka lat programie oszczędzania energii w Holandii. W tym roku Jo Staal, dyrektor zakładu w Landgraaf, ma zamiar poprzez inwestycję w nową maszynę do suszenia piasku zmniejszyć o prawie 4 m3 zużycie gazu ziemnego na jeden m3 wyprodukowanych płyt. „Długo rozmawialiśmy z pracownikami, aby uświadomić im problemy zużycia energii w naszym zakładzie i przekonać ich, by pomogli w jej oszczędzaniu” – mówi Jo Staal.
W latach 2004-2006 przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy Xella zaoszczędziły ok. 10% paliw kopalnych, co oznacza zmniejszenie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery o 28.000 ton rocznie. „Unia Europejska dąży do zredukowania do roku 2020 emisji CO2 o 30% w porównaniu do poziomu z roku 1990. Firma Xella już od lat wnosi wkład w realizację tych planów poprzez działania w zakresie optymalizacji zużycia energii i starania te będzie jeszcze intensyfikować” - mówi dr Kohler.
Tym samym Xella może odnieść podwójny sukces: materiały wytworzone w procesie produkcji minimalizującym wykorzystanie tradycyjnych źródeł energii doskonale nadają się do budowy energooszczędnych domów.

Lista kontrolna
Kryteria optymalizacji wykorzystania paliw kopalnych w zakładach produkcji betonu komórkowego oraz bloczków wapienno-piaskowych:
- podgrzewanie do 95% wody użytkowej w trybie ciągłym
- wykorzystanie wartości spalania gazu ziemnego przy pomocy ekonomizera wodnego (wymienniki ciepła opłaca się instalować głównie w nowych zakładach)
- przestawienie ekonomizerów do podgrzewania wody ze 103° do 135°
- regularne sprawdzanie systemów rur pod względem szczelności
- sprawdzanie izolacji systemów rur lub wykonanie nowych izolacji
- sprawdzanie izolacji autoklawów i zaworów: czy izolacja nie jest uszkodzona, czy są mostki termiczne, czy izolacja jest wilgotna; kurz na izolacji, która nie posiada osłony z płaszcza metalowego sprawia, że funkcjonuje ona gorzej
- czas ładowania autoklawów powinien być najkrótszy, jak to możliwe; nie pozostawianie zaworu otwartego bez potrzeby, w szczególności w przypadku autoklawów
- sprawdzanie możliwości pożytecznego wykorzystania pozostałej energii z autoklawów w czasie weekendu
- przepuszczanie pary pozostałej z autoklawów przez wymienniki ciepła
- izolowanie suszarki przy mieleniu piasku na sucho
- system pracy zakładu – pod względem energetycznym korzystniejsza jest praca przez cztery dni w tygodniu na trzy zmiany niż przez pięć dni na dwie zmiany, gdyż wtedy mniejsze są straty ciepła wskutek ochłodzenia.

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny