TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Multipor- bezpieczne ocieplenie wewnątrz budynku

Jak przeprowadzić termomodernizację obiektu, którego ocieplenie z zewnątrz jest utrudnione lub z różnych względów niemożliwe? Na rynku są już materiały, które z powodzeniem stosować można wewnątrz budynku.

W czasach, kiedy coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną budynków, termomodernizacja jest jednym z podstawowych sposobów na poprawę ich charakterystyki i parametrów cieplnych. Takie działanie ma na celu nie tylko uzyskanie wymaganego przez ustawodawcę świadectwa potwierdzającego niższe zużycie energii, ale i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. To zaś korzyści besporne, bo oznaczające odczuwalne oszczędności w postaci niższych rachunków za ogrzewanie.

Działania termomodernizacyjne zwykle obejmują m.in. ocieplenie ścian. Tu jednak niekiedy okazuje się, zwłaszcza w przypadku obiektów sakralnych, starszych, czy wręcz historycznych, o ozdobnych elementach elewacyjnych, że położenie izolacji z zewnątrz jest niemożliwe. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak wbrew obiegowym opiniom na temat problemów z paroprzepuszczalnością, zawilgoceniem czy zagrzybieniem, przystąpić do położenia warstwy izolacji cieplnej od wewnątrz.

Nowoczesne materiały z nie tylko nie stwarzają tego rodzaju problemów, ale wręcz zapewniają odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniu. Przykładowo, dzięki własnościom dyfuzyjnym YTONG MULTIPOR ma naturalną zdolność regulacji wilgotności powietrza, jest paroprzepuszczalny. To powoduje, że jego zastosowanie eliminuje konieczność uwzględnienia dodatkowej warstwy paroizolacji. Jak działa takie ocieplenie?

YTONG MULTIPOR występuje w postaci lekkich bloczków z betonu komórkowego (przyklejanych od wewnątrz do ściany), które swe „oddychające” właściwości zawdzięczają zamkniętym, izolującym ciepło porom powietrznym. Skraplająca się para wodna wchłaniana jest przez ścianki komórkowe tych porów i -na skutek naturalnego osuszania się materiału mineralnego  oddawana z powrotem do powietrza w pomieszczeniu. W ten sposób, w oparciu o zastosowanie bloczków YTONG MULTIPOR budynek nie tylko udaje się zabezpieczyć przez niepożądanymi stratami ciepła (najczęściej na styku izolacji i ściany zewnętrznej), ale i uchronić przed zawilgocenem w ścianach.

Najważniejsze jednak, że efekt ten potwierdzają fachowcy, zmagający się na co dzień z różnymi problemami podczas przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych. Ci właśnie najczęściej zwracają uwagę na niebezpieczeństwo tworzenia się kondensatu oraz pleśni w przypadku użycia klasycznych materiałów izolacyjnych wewnątrz budynku. Potwierdzają oni, że YTONG MULTIPOR jest w takich przypadkach rozwiązaniem optymalnym, gdyż wchłania naturalne zawilgocenie powstające w budynkach, a następnie oddaje je podczas ogrzewania.

Właśnie te właściwości bloczków sprawiają, że znakomicie sprawdzają się one nie tylko w przypadku renowacji obiektów zabytkowych, ale i rewitalizacji ich do celów mieszkaniowych. Doskonałym tego potwierdzeniem są działania termomodernizacyjne podejmowane na terenie Europy. Tu przykładem służyć może przekształcenie poczdamskich zabytkowych koszar w pomieszczenia mieszkalne w oparciu o YTONG MULTIPOR. Podobnie, obiektem referencyjnym tyle, że już w Polsce, jest młyn we Lwówku, gdzie w niszczejącym budynku z 1913 roku utworzono trzynaście nowoczesnych lokali mieszkalnych.

 
Foto: Xella, Odrestaurowany budynek i wnętrze koszar w Poczdamie

  
  Foto: Docieplenie ścian od wewnątrz budynku i odrestaurowany młyn we Lwówku

YTONG MULTIPOR  wykorzystywany jest do izolacji termicznej wewnątrz budynku również z innych względów. Jako materiał niepalny, zapewnia wysoką ochronę przeciwpożarową. Nie bez znaczenia jest i to, że produkuje się go z surowców naturalnych, co oznacza, że ulega recyklingowi. Wykonawców zapewne przekona argument o łatwości i szybkości montażu.
02-05-2009

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny