TermoDomPasywny
Szukaj
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 1
Galeria domów pasywnych nr 2
Galeria domów pasywnych nr 2
Docieplenie wieńca
Docieplenie wieńca

Dr inż. Robert Geryło

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej, w którym kieruje Laboratorium Izolacji Termicznych oraz prowadzi działalność ekspercką w zakresie diagnostyki cieplnej budynków. Zajmuje się zagadnieniami fizyki cieplnej budowli oraz efektywnym doborem wyrobów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych z uwagi na charakterystykę i jakość energetyczną budynków.


Stały wzrost cen energii, a w konsekwencji kosztów utrzymania komfortu cieplnego w budynkach, zwiększa wagę energooszczędności. Rośnie znaczenie jakości materiałów zapewniających lepszą charakterystykę energetyczną obiektów budowlanych. W Polsce i w krajach o zbliżonym klimacie w budynkach mieszkalnych od 60 do 70 % energii przeznacza się na ogrzewanie pomieszczeń. Dla inwestorów na rynkach: budowlanym i nieruchomości eksploatacyjne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania staje się coraz ważniejszym parametrem, podobnie jak istotne jest zużycie paliwa dla większości właścicieli samochodów. Naturalny trend ku energooszczędności w budownictwie wspomaga certyfikacja energetyczna.


Opłacalność inwestowania w lepszą jakość energetyczną budynku, z uwagi na przyszłe koszty jego eksploatacji, w dużym stopniu zależy od warunków indywidualnych: ekonomicznych, środowiskowych, klimatycznych, a nawet społeczno-użytkowych oraz uwzględnienia ich przewidywanych zmian w przyszłości. Z tego powodu nawet sprawdzone w innych krajach rozwiązania techniczne budynków o niskiej energochłonności lub energetycznie pasywnych na ogół muszą być dostosowane do specyfiki warunków polskich i lokalnych. Decydująca jest również efektywność doboru wyrobów budowlanych, rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych. Potwierdzenie skuteczności przyjętych rozwiązań można uzyskać na podstawie obserwacji zachowania się budynków demonstracyjnych w rzeczywistych warunkach.

 

Zobacz także:
Trendy w budownictwie energooszczędnym
Ewolucja wymagań energooszczędności budynków 
Energia odnawialna - aspekty techniczne instalacji 
Uwarunkowania klimatyczne budownictwa energooszczędnego 

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy

Dom pasywny: dyrektywa EPBD, docieplanie budynków, audyt energetyczny