TermoDom.pl

Newsletter

Literatura

Zachęcamy do zapoznania się z coraz liczniej prezentowanymi na rynku publikacjami... więcej

Docieplenie - błędy...

Wykonanie prac dociepleniowych metodą lekką-mokrą, wymaga odpowiedniego przygotowania. ... więcej

Ceny surowców i paliw...

Grudzień był kolejnym miesiącem utrzymywania się cen zatwierdzonych jeszcze... więcej

Wpis do KW od ręki?

Wpis do KW od ręki?

Czekanie na wpis do ksiąg wieczystych trwa miesiącami. Mimo licznych obietnic państwowego monopolisty proces aktualizacji rejestrów nie został usprawniony. Czy jest szansa, że wkrótce się to zmieni?

Wydłużony, często do 3 miesięcy, okres oczekiwania na dokonanie wpisu w księgach wieczystych nie tyle już bulwersuje osoby, będące stronami czynności prawnych, co budzi raczej ich niepokój. To o tyle uzasadnione, że informacja zawarta w księgach wieczystych dotyczy często nieruchomości, będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży.

Niemożność dotarcia do aktualnych rejestrów w takiej sytuacji to poważne utrudnienie zarówno dla osób dysponujących wystarczającymi środkami na zakup mieszkania czy domu, jak i tych, które zamierzają posiłkować się kredytem. W pierwszym przypadku istnieje bowiem potencjalne ryzyko, że niezaktualizowane księgi mogą nie zawierać wpisów hipotecznych, nawet gdy nieruchomość obciążona będzie długami. W drugim – na wydłużonej procedurze cierpią kredytobiorcy, bo bank do czasu uprawomocnienia się wpisu hipotecznego w księdze wieczystej, w celu zabezpieczenia własnych interesów, stosuje podwyższone oprocentowanie kredytu.

Z tego powodu coraz częściej pojawiają się kolejne pomysły, jak usprawnić dotychczasowy system. Jednym z nich jest prywatyzacja ksiąg wieczystych i przywrócenie instytucji pisarza hipotecznego, który posiadałby status funkcjonariusza publicznego. Projekt zakłada, że urzędnik taki, w ramach  działalności gospodarczej, mógłby prowadzić własną kancelarię i obsługiwać interesantów na podległym mu obszarze (rejonie hipotecznym). Tym samym przejąłby dotychczasowe kompetencje sądów w zakresie wykonywania wszystkich czynności związanych z księgami wieczystymi, a więc zarządzania i sprawowania nad nimi nadzoru.

Biorąc pod uwagę fakt, że gwarantowana prawem wiarygodność ksiąg wieczystych, które w naszym kraju są jedynym rejestrem stanu prawnego nieruchomości, niektórzy obawiają się możliwości nadużyć po przekazaniu owego rejestru w ręce prywatne. Takie stanowisko prezentuje m.in. Anna Macina z firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. - Nie ulega wątpliwości, że o jakość i dbałość ksiąg wieczystych, których rzetelność jest podstawą dla bezpiecznego obrotu prawnego, ręczy samo państwo, dlatego też prywatyzacja publicznego rejestru mogłaby przynieść efekt przeciwny od zamierzonego.

Poza tym, można przypuszczać, że takie rozwiązanie mogłoby narazić klientów na dodatkowe koszty, będące wynikiem prywatyzacji usługi. To zaś niekoniecznie leżałoby w interesie obywateli. Dlatego pod naporem coraz ostrzejszej krytyki Ministerstwo Sprawiedliwości stara się ułatwić dostęp do rejestrów sądowych, czego najlepszym dowodem jest uruchomienie w czerwcu bieżącego roku internetowej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w ślad za tym krokiem pójdą następne, a tym samym okres oczekiwania na wpis hipoteczny zostanie maksymalnie skrócony.
21-10-2010
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Izolacja termiczna...

Aby wkład kominkowy, był energooszczędny i działał jak najbardziej efektywnie powinno... więcej

Ceny surowców i paliw...

Grudzień był kolejnym miesiącem utrzymywania się cen zatwierdzonych jeszcze... więcej

Informacje ogólne

Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy