TermoDom.pl

Newsletter

Założenia budynku...

Obecnie wiele mówi się o oszczędnościach w przyszłości, czyli podczas... więcej

Folia znika z budowy...

Dobiega końca kolejny miesiąc trwania akcji „Folia znika z budowy”. Wielu... więcej

Zrównoważony rozwój...

Energooszczędne innowacje budowlane są opłacalne z wielu powodów. Jednym z nich,... więcej

Przyszłość polskiego rynku gospodarki odpadami

Przyszłość polskiego rynku gospodarki odpadami

Zagraniczni inwestorzy są zainteresowani udziałami w polskim rynku gospodarki odpadami.

Według analizy Frost & Sullivan - globalnej firmy doradczej: ‘Możliwości rozwoju polskiego rynku gospodarki odpadami’, w 2010 r. rynek zanotował 2 955,5 mln USD przychodów i szacuje się, że w 2017 roku osiągnie 4 621,1 mln USD.

Wymogi dotyczące wymagań dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami pozytywnie wpływają na rozwój tego specyficznego rynku w Polsce. Jednak fundusze unijne ułatwiają budowę nowych zakładów utylizacyjnych, tymczasem polski rynek wymaga nakładów inwestycyjnych skierowanych na rozwój infrastruktury przetwarzania odpadów. Takie zmiany pozwolą na efektywniejszą gospodarkę odpadami i skutecznie zapobiegnie ich magazynowaniu wyłącznie na składowiskach. 

- Na rozwój rynku w Polsce wpływa obowiązek wypełniania dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami. Dyrektywy europejskie nakładają bowiem na kraje członkowskie konieczność realizacji bardziej efektywnej i bezpiecznej dla środowiska polityki gospodarowania odpadami – zauważa Emilia Jeleńska, analityk Frost & Sullivan. 

Inwestycje w zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych (ZUSOK) obok usług recyklingu stałych odpadów komunalnych (SOK), mają największy potencjał dochodowy w perspektywie długofalowej. Utylizacja SOK poprzez spalanie jest postrzegana jako źródło generowania energii, a biologiczne przetwarzanie i recykling pozwalają na ponowne wykorzystanie SOK na wiele innych sposobów. Wzrost poziomu utylizacji przyczyni się więc do zmniejszenia obciążenia składowisk i umożliwi bardziej wydajne i bezpieczne powtórne wykorzystanie odpadów.

Utylizacja to wykorzystanie bądź zniszczenie surowców odpadowych. Najpopularniejszym sposobem utylizacji w Polsce jest spalanie. Coraz częściej piece utylizacyjne są wykorzystywane do podgrzewania wody. Warto pamiętać, że termin ‘utylizacja’ jest również stosowany na określenie procesu przerobu padliny i wszelkiego rodzaju ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego na mączki pastewne, tłuszcze techniczne, żelatynę, kleje itp.

25-08-2011
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Czym jest dom pasywny?

Innowacyjna idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie... więcej

Transparentne Muzeum Arpa

Muzeum Arpa w Remagen to kolejny przykład na użycie innowacyjnych, energooszczędnych... więcej

Bilans cieplny budynku

W celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu na założonym poziomie nadwyżka strat nad... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy