TermoDom.pl

Newsletter

Energia odnawialna -...

Sercem każdej instalacji ogrzewania jest źródło ciepła. O jego wyborze na ogół... więcej

Wymagania techniczne...

Zamin zbudujesz dom, zapoznaj się z wymaganiami, jakie są stawiane współcześniej... więcej

Drzwi i bramy...

Na zewnątrz temperatury zimowe, grzejemy intensywniej, a w domu nadal chłodno. Może... więcej

Po co świadectwa energetyczne?

Po co świadectwa energetyczne?

W Polsce przybędzie domów i mieszkań o lepszym standardzie cieplnym – tańszych w eksploatacji, lepiej chronionych przed wilgocią i zagrzybieniem. Wszystko dzięki świadectwom energetycznym.

Wciąż rosnące ceny energii oraz poprawa świadomości o energetyce cieplnej budynków i lokali oraz ich wpływ na wartość nieruchomości przyświecał europejskim ustawodawcom przy tworzeni nowego dokumentu, który obowiązuje na terenie RP od początku 2009 roku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że sektor mieszkaniowy i usługowy wykorzystuje ponad 40% końcowej energii. Co zatem można zrobić, aby zmienić tak nieprzychylne, wciąż rosnące współczynniki? Próbę odpowiedzi znajdujemy w dyrektywie Unijnej 2002/91/WE, wprowadzającej podstawy świadectw energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli tzw. „certyfikat energetyczny” budynku zawiera informacje dotyczące zapotrzebowania na energię wyrażone poprzez kilka wskaźników. Najbardziej widocznym wskaźnikiem w świadectwie jest EP, czyli wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określający całkowitą efektywność energetyczną budynku z uwzględnieniem efektu ekologicznego. Dla przeciętnego użytkownika nieruchomości najważniejszy element takiego certyfikatu to wskaźnik EK (energii końcowej), na podstawie, którego można oszacować przyszłe koszty eksploatacji obiektu. W praktyce EK określa ilość energii potrzebnej każdego roku do ogrzania mieszkania, jego wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w domach z klimatyzacją - dodatkowo chłodzenia. Im mniejsza jest wartość współczynnika EK, tym bardziej efektywny energetycznie jest dany budynek, a tym samym – niższe są koszty jego utrzymania. Nowe przepisy w Prawie budowlanym nakładają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na większość obiektów w Polsce. Gdy budujemy dom, zadanie to leży po stronie inwestora. W takim przypadku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na jego użytkowanie, musi on bezwzględnie dołączyć kopię certyfikatu energetycznego. Warto przy tym pamiętać, że jest ono także wymagane dla obiektu rozbudowanego, nadbudowanego lub odbudowanego.

W sytuacji, gdy kupujemy dom lub mieszkanie od dewelopera, sporządzenie certyfikatu energetycznego należy do jego obowiązku. Jednak zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego w blokach ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo sporządza się wyłącznie dla całego budynku, a nie pojedynczego lokalu mieszkalnego. Inaczej sytuacja wygląda na rynku wtórnym. W tym przypadku wszystkie kupowane lub sprzedawane mieszkania czy domy powinny według prawa posiadać świadectwo energetyczne. Sporządzaniem świadectw energetycznych zajmują się uprawnieni do tego specjaliści. Jeśli chodzi o cenę świadectwa, nie ma żadnych regulacji ustawowych w  tym obszarze. Ceny zwykle są uzależnione od powierzchni użytkowej obiektu, kompletu dokumentacji budowlanych oraz fachowości i doświadczenia osoby wykonującej takie usługi.

Raz przygotowane świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, przy czym jeśli ulegnie poprawie charakterystyka energetyczna budynku np. wymiana stolarki okiennej, zmiana systemu ogrzewania czy ocieplenie przegród zewnętrznych, należy taki certyfikat wykonać ponownie.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej może sprawić, że w Polsce przybędzie domów i mieszkań o lepszym standardzie cieplnym, a co za tym następuje – tańszych w eksploatacji. Wpływa ona także na podwyższenie standardu i komfortu powstających nieruchomości, które dzięki nowym warunkom technicznym będą lepiej chronione przed wilgocią i zagrzybieniem.

Sytuacja taka leży w interesie zarówno deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych. Część z nich już od kilku lat buduje energooszczędnie, jednak nadal daleko Polsce w tym względzie do naszych zachodnich sąsiadów.

Batalia o wdrożenie dyrektywy EPBD trwała w Polsce ponad 4 lata. Choć przyjętym przepisom daleko do doskonałości, to jednak ważne, że w ogóle są i że już pojawiają się pierwsze programy obliczeniowe i świadectwa energetyczne. Szkoda tylko, że zrezygnowano z klas przy ocenie efektywności energetycznej budynków, takich, jakie występuję choćby na sprzęcie AGD. Są one dużo bardziej czytelne dla użytkowników domów i mieszkań, a to przecież dla nich wymyślono certyfikaty.

Budynki klasy A są najbardziej energooszczędne, budynki klasy G są najbardziej energochłonne. Przeciętny budynek, spełniający na minimalnym poziomie aktualne normy dotyczące energooszczędności będzie miał środkową klasę.

Co może zaskakiwać większość nowo powstających budynków o tradycyjnych systemach i rozwiązaniach ma klasy D i C, jest to skutek metodyki obliczania świadectw energetycznych które w sposób szczególny promują rozwiązania ekologicznie i wysokoefektywne. Co to oznacza?

Aby mieć wysoką klasę energetyczną należy mieć np. ogrzewanie proekologiczne tj. na biomasę bądź pompę ciepła, odzysk ciepła z wentylacji, kolektory słoneczne do przygotowania cieplej wody użytkowej oczywiście przy założeniu bardzo dobrze zaizolowanych przegród zewnętrznych. Tylko takie czynności zwykle dają klasę A i B.

W krajach Unii Europejskiej większość państw już dawno wdrożyła postanowienia Dyrektywy EPDB. Prekursorem w tym względzie jest Dania, gdzie od lat 80-tych funkcjonuje obowiązkowy system doradztwa energetycznego. Certyfikaty energetyczne dla budynków zostały tam wprowadzony z początkiem 1997r. Obecnie, dzięki swojej polityce energetycznej, Dania stała się jedynym krajem w Europie, który eksportuje energię, choć nawet nie posiada własnych zasobów paliw kopalnych.

Na co zwrócić uwagę starając się o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Specjaliści z GS ENERGIA zwracają w tym zakresie uwagę na kilka ważnych kwestii.

Czy świadectwo energetyczne jest wystawione przez osobę uprawnioną?
Na stronie tytułowej powinno znajdować się nazwisko, adres i numer licencji audytora. Certyfikat sporządzony przez osobę nieuprawnioną jest nieważny. Nie tylko podważa to jego rzetelność, ale także naraża nabywcę na kłopoty i grzywnę związane z posiadaniem niekompletnej dokumentacji nabytej nieruchomości.

Czy świadectwo sporządził niezależny rzeczoznawca?
Ustawa nie zabrania wystawiania certyfikatów energetycznych projektantom, właścicielom i zarządcom ocenianych budynków. Sytuacja, że certyfikat wystawiony jest przez projektanta budynku może się zdarzyć w przypadku nowych budynków i mieszkań z rynku pierwotnego. Jednak może to świadczyć o jego mniejszej rzetelności i obiektywności.

Czy certyfikat figuruje w elektronicznym krajowym rejestrze świadectw energetycznych?
Planowane jest utworzenie takiego rejestru, który będzie zawierał elektroniczne kopie wystawionych zgodnie z prawem certyfikatów. Brak certyfikatu w tym rejestrze będzie oznaczał, iż nie został on sporządzony zgodnie z prawem.

Czy osoba wykonująca świadectwo wykonała wywiad środowiskowy, mający na celu potwierdzenie dokumentów budynku ze stanem faktycznym oraz określenie przeznaczenia i stopień użytkowania lokalu?

Autorem tekstu jest Grzegorz Sokołowski
GS ENERGIA

GS ENERGIA jest firmą kompleksowo promująca rozwiązania i budownictwo energooszczędne oraz wykonującą na obszarze całej Polski świadectwa i charakterystyki energetyczne.

26-10-2009
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Citroen w garażu domu...

Nie samą pracą człowiek żyje. Trzeba mieć hobby, odskocznię od codzienności. I taką... więcej

Ściany

Ściany w budynku to przegrody o olbrzymiej powierzchni, chroniące środowisko... więcej

Docieplenie - błędy...

Wykonanie prac dociepleniowych metodą lekką-mokrą, wymaga odpowiedniego przygotowania. ... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy