TermoDom.pl

Newsletter

Zabudowa z płyt G-K i...

Zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych jest bardzo popularnym sposobem wykańczania wnętrz.... więcej

Grzejniki

Wybraliśmy system ogrzewania. To w pewnym stopniu ograniczyło zakres urządzeń... więcej

Ogrzewanie podłogowe...

W długie zimowe wieczory ogromne znaczenie ma komfort cieplny w domu. Jednym ze sposobów... więcej

Mieszkanie na rynku pierwotnym

Mieszkanie na rynku pierwotnym

Osoby zainteresowane zakupem nowo wybudowanych mieszkań zadają sobie pytanie: Jak sprawdzić firmę deweloperską i inwestycję, aby podjąć dobrą decyzję?

Istotne, aby poznać opinie innych klientów o inwestorze i dowiedzieć się jakie mają doświadczenia z realizacji umowy. Jeśli deweloper jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk to będzie to dla nas gwarancją jakości jego usług. Oczywistym jest też, że lepiej wybierać inwestycje z niezbyt odległym terminem oddania lokali do użytku. 


Co sprawdzić?

Podstawową kwestią są dokumenty mówiące o tym, czy deweloper posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której planuje inwestycje. Informacji o stanie prawnym gruntów dostarczy odpis z księgi wieczystej nieruchomości i odpis z rejestru gruntów. Należy także zapoznać się z KRS firmy i upewnić się, czy posiada pozwolenie na budowę oraz decyzję zatwierdzającą projekt techniczny.


Umowa

Lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia o zawarcie umowy ostatecznej do księgi wieczystej realizowanej nieruchomości, niż w zwykłej formie pisemnej. W przypadku aktu notarialnego kupujący może nie tylko rozliczyć się z wpłaconych środków, ale również żądać zawarcia umowy.    Jeśli chcemy upewnić się, czy umowa nie zawiera tzw. niedozwolonych klauzul możemy to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który je publikuje. Integralną częścią umowy powinny być: rzut graficzny mieszkania, specyfikacja materiałów budowlanych i standardu wykończenia lokalu. W umowie powinien być dokładnie określony termin ukończenia inwestycji i data przeniesienia na kupującego praw własności nieruchomości w stanie wolnym od wszelkich obciążeń. Przeglądając dokument zwróćmy szczególną uwagę na zapisy dotyczące kar umownych, np. za nieterminowe wpłaty lub odstąpienie od umowy.  


Płatność

Dziś warunki rynkowe sprzyjają kupującym. - Powszechną praktyką stało się dziś indywidualnie negocjowanie cen lokali, podobnie jak poszczególnych postanowień umów deweloperskich. Rozpoczęliśmy podpisywanie umów rezerwacyjnych na mieszkania, które powstaną w drugim etapie realizacji osiedla Alpha, właśnie po to aby zagwarantować naszym klientom zachowanie obecnych promocyjnych cen na lokale, których budowę rozpoczniemy w styczniu przyszłego roku - mówi Teresa Witkowska, dyrektor Sprzedaży w RED Real Estate Development.     Terminy wpłat kolejnych transz powinny być powiązane z datami oddawania kolejnych faz realizacji inwestycji. Najlepszym rozwiązaniem dla nabywców jest oferowany przez niektórych inwestorów system wpłat, w którym tylko 10-30 procent wartości mieszkania płacimy po podpisaniu umowy, a pozostałą część dopiero po odebraniu kluczy. Jeśli zaś dysponujemy gotówką i zadeklarujemy wcześniejszą wpłatę większej części należności w niektórych przypadkach możemy otrzymać od dewelopera interesujący rabat.

16-10-2009
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Blog - kwiecień 2009

Jakoś udało nam się znaleźć piasek, dzięki czemu wylewki poszły sprawnie. więcej

Dookoła świąteczny...

Boże Narodzenie to okres szczególny, który często pragniemy wydłużyć, podtrzymać poprzez... więcej

Transparentne Muzeum Arpa

Muzeum Arpa w Remagen to kolejny przykład na użycie innowacyjnych, energooszczędnych... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy