TermoDom.pl

Newsletter

Głowice i zawory...

Zawory termostatyczne stały się nieodłącznym elementem instalacji centralnego ogrzewania.... więcej

System wentylacyjny...

Szczelne okna wykonane z plastiku lub drewna dokonały rewolucji w naszych domach.... więcej

Jak rozplanować okna...

Wybierając okna do naszego domu, należy zwrócić uwagę na ich parametry techniczne, jakość... więcej

Kontrola w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli wskazała w 'Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku' niedopatrzenia, jakie miały miejsce w NFOŚiGW w 2010 r.

NFOŚiGW w 2010 r. zakupił akcje Krajowej Agencji Poszanowania Energii. "W tym samym roku dokonano odpisu aktualizującego aktywa Funduszu w kwocie 0,5 mln zł z tytułu utraty wartości akcji KAPE SA. Spółka ta uzyskała ujemny wynik finansowy netto zarówno w 2009 r., jak i w 2010 r. Nabycie akcji KAPE SA było działaniem niegospodarnym" – dowiadujemy się z analizy Najwyższej Izby Kontroli.
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że NFOŚiGW na zbyt niskim poziomie wykorzystał środki przeznaczone na realizację celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz w Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych.
 
W 2010 roku Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał 104,1 mln zł. Jest to 6,9% środków przeznaczonych na wspieranie budowy jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Niewystarczające wykorzystanie środków było spowodowane też czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od NFOŚiGW, takimi jak m.in. spowolnienie gospodarcze czy powódź, która w niektórych przypadkach opóźniła realizację robót. 
 
Niskie było również wykorzystanie środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W 17 projektach PO IiŚ zidentyfikowano tzw. "nieprawidłowości systemowe", wynikające często z niedostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. 
 
Do końca 2010 r. nie zakończono także realizacji 21 z 90 projektów finansowanych z Funduszu Spójności. Do Komisji Europejskiej przekazano wystąpienia beneficjentów o zgodę na realizację tych projektów po 31 grudnia 2010 r. m.in. ze względu na trudności i opóźnienia wywołane szkodami powodziowymi w 2010 r. 
 
W 2010 r. NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w łącznej wysokości 5,9 mld zł, w tym ze środków własnych na kwotę blisko 2,3 mld zł, ze środków funduszy europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW - 3,3 mld zł, a ze środków bankowych w postaci kredytów z dopłatami NFOŚiGW - 346,6 mln zł.
27-07-2011
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Czym ocieplić dom -...

Kiedy już budynek został przykryty dachem, pora pomyśleć o jego ociepleniu. Jakich... więcej

EPBD w Europie

Dyskusje nad Prawem budowlanym trwają, ale los Dyrektywy EPBD jest nadal niepewny, pomimo... więcej

Klimatyzacja od podszewki

Upalne dni sprawiają, że niejeden z nas zastanawia się nad zakupem klimatyzatora. Jakimi... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy