TermoDom.pl

Newsletter

Dyrektywa EPBD

DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r.... więcej

Zalety zapraw do...

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od... więcej

Ściana ciepło zbudowana

Dom budować można w oparciu o rozmaite technologie, polegając na efektywności... więcej

Kontrola w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli wskazała w 'Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku' niedopatrzenia, jakie miały miejsce w NFOŚiGW w 2010 r.

NFOŚiGW w 2010 r. zakupił akcje Krajowej Agencji Poszanowania Energii. "W tym samym roku dokonano odpisu aktualizującego aktywa Funduszu w kwocie 0,5 mln zł z tytułu utraty wartości akcji KAPE SA. Spółka ta uzyskała ujemny wynik finansowy netto zarówno w 2009 r., jak i w 2010 r. Nabycie akcji KAPE SA było działaniem niegospodarnym" – dowiadujemy się z analizy Najwyższej Izby Kontroli.
 
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła również, że NFOŚiGW na zbyt niskim poziomie wykorzystał środki przeznaczone na realizację celów określonych w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku oraz w Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych.
 
W 2010 roku Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał 104,1 mln zł. Jest to 6,9% środków przeznaczonych na wspieranie budowy jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
 
Niewystarczające wykorzystanie środków było spowodowane też czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od NFOŚiGW, takimi jak m.in. spowolnienie gospodarcze czy powódź, która w niektórych przypadkach opóźniła realizację robót. 
 
Niskie było również wykorzystanie środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W 17 projektach PO IiŚ zidentyfikowano tzw. "nieprawidłowości systemowe", wynikające często z niedostosowania prawa krajowego do prawa wspólnotowego. 
 
Do końca 2010 r. nie zakończono także realizacji 21 z 90 projektów finansowanych z Funduszu Spójności. Do Komisji Europejskiej przekazano wystąpienia beneficjentów o zgodę na realizację tych projektów po 31 grudnia 2010 r. m.in. ze względu na trudności i opóźnienia wywołane szkodami powodziowymi w 2010 r. 
 
W 2010 r. NFOŚiGW dofinansował przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w łącznej wysokości 5,9 mld zł, w tym ze środków własnych na kwotę blisko 2,3 mld zł, ze środków funduszy europejskich obsługiwanych przez NFOŚiGW - 3,3 mld zł, a ze środków bankowych w postaci kredytów z dopłatami NFOŚiGW - 346,6 mln zł.
27-07-2011
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji, których główną cechą jest możliwość... więcej

Zużycie energii w...

Aby zapewnić sobie odpowiedni poziom komfortu cieplnego stosujemy zróżnicowane systemy... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy