TermoDom.pl

Newsletter

Certyfikacja w...

Implementacja Dyrektywy EPBD w Polsce wciąż budzi wiele emocji, zwłaszcza że obecne... więcej

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Konferencja „Energia...

21 maja odbyła się w Warszawie wspólna konferencja demosEUROPA – Centrum Strategii... więcej

Inżynier sporządzi certyfikat

Inżynier sporządzi certyfikat

Lista osób uprawnionych do wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej ulegnie zmianie. Nowe uprawnienia uzyskają inżynierowie budowlani. Zmiana ma wejść w życie już za chwilę.

Nowe uprawnienia zostały przyznane inżynierom budownictwa na mocy opublikowanej w ostatnim dniu września ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279). Zmieniony został zapis, który rozszerza możliwość wystawiania paszportów energetycznych dla budynków i lokali przez osoby po ukończonych studiach magisterskich lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka albo pokrewnych. Paszportów energetycznych wystawiać nie mogą właściciele budynków czy lokali oraz osoby, którym przysługuje spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Brak natomiast wyraźnych przeciwwskazań, co do innych związanych z nieruchomością podmiotów, w czym można dopatrywać się niezgodności z unijnymi przepisami. W związku z tym zapis ten krytykuje już wielu specjalistów.

Jednocześnie projekt nowelizacji precyzyjnie określa sytuacje, w których powstaje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego. Dotyczy to zwłaszcza budynków oddawanych do użytkowania oraz budynków, lokali mieszkalnych a także części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Dla nich wszystkich dokonuje się oceny zapotrzebowania energetycznego w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Z założenia ma ono określać wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. W przypadku braku paszportu, nieruchomości nie będą mogły uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Wymóg posiadania świadectwa jest konsekwencją Prawa budowlanego, które weszło w życie 1 stycznia 2009 roku. Ocena charakterystyki energetycznej jest konieczna m.in. w przypadku umów, na podstawie których następuje przeniesienie własności: budynku, lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową) lub części budynku, będącej nieruchomością stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową. W każdym z tych przypadków zbywca ma obowiązek przekazać aktualny (ważny przez 10 lat) paszport energetyczny nabywcy. Okazanie go czy udostępnienie jest natomiast wymagane w sytuacji najmu nieruchomości.

Choć ustawa obowiązuje od 15 października 2009 r., art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, tj. 1 stycznia 2010 r. Szacuje się że nowe regulacje będą miały pozytywny wpływ na zastosowanie nowych energooszczędnych technologii oraz zmniejszenie konsumpcji surowców energetycznych.


CM

13-10-2009
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Kotły gazowe

Kocioł gazowy jest jednym ze źródeł ciepła, które należy rozważyć budując lub... więcej

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Ogrzewanie przy pomocy...

Zastanawiając się na wyborem systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na pompy ciepła. Ich... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy