TermoDom.pl

Newsletter

Harmonogram wdrażania...

Losy Dyrektywy EPBD w Polsce mają już swoją krótką, ale bardzo intensywną historię.... więcej

System wentylacyjny...

Szczelne okna wykonane z plastiku lub drewna dokonały rewolucji w naszych domach.... więcej

Oszczędność energii...

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, do produkcji betonu komórkowego YTONG... więcej

Inżynier sporządzi certyfikat

Inżynier sporządzi certyfikat

Lista osób uprawnionych do wystawiania świadectwa charakterystyki energetycznej ulegnie zmianie. Nowe uprawnienia uzyskają inżynierowie budowlani. Zmiana ma wejść w życie już za chwilę.

Nowe uprawnienia zostały przyznane inżynierom budownictwa na mocy opublikowanej w ostatnim dniu września ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279). Zmieniony został zapis, który rozszerza możliwość wystawiania paszportów energetycznych dla budynków i lokali przez osoby po ukończonych studiach magisterskich lub inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka albo pokrewnych. Paszportów energetycznych wystawiać nie mogą właściciele budynków czy lokali oraz osoby, którym przysługuje spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Brak natomiast wyraźnych przeciwwskazań, co do innych związanych z nieruchomością podmiotów, w czym można dopatrywać się niezgodności z unijnymi przepisami. W związku z tym zapis ten krytykuje już wielu specjalistów.

Jednocześnie projekt nowelizacji precyzyjnie określa sytuacje, w których powstaje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego. Dotyczy to zwłaszcza budynków oddawanych do użytkowania oraz budynków, lokali mieszkalnych a także części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Dla nich wszystkich dokonuje się oceny zapotrzebowania energetycznego w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Z założenia ma ono określać wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. W przypadku braku paszportu, nieruchomości nie będą mogły uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Wymóg posiadania świadectwa jest konsekwencją Prawa budowlanego, które weszło w życie 1 stycznia 2009 roku. Ocena charakterystyki energetycznej jest konieczna m.in. w przypadku umów, na podstawie których następuje przeniesienie własności: budynku, lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową) lub części budynku, będącej nieruchomością stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową. W każdym z tych przypadków zbywca ma obowiązek przekazać aktualny (ważny przez 10 lat) paszport energetyczny nabywcy. Okazanie go czy udostępnienie jest natomiast wymagane w sytuacji najmu nieruchomości.

Choć ustawa obowiązuje od 15 października 2009 r., art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia, tj. 1 stycznia 2010 r. Szacuje się że nowe regulacje będą miały pozytywny wpływ na zastosowanie nowych energooszczędnych technologii oraz zmniejszenie konsumpcji surowców energetycznych.


CM

13-10-2009
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Energooszczędne nawyki

Największym wrogiem klimatu jest dwutlenek węgla. Jego nadmierna emisja powoduje globalne... więcej

Efektywność...

Potencjał oszczędności energii w budynkach określa ich charakterystyka energetyczna,... więcej

Clay Fields –...

28 listopada zostanie oficjalnie otwarty Clay Fields - kompleks ekologicznych mini-domów... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy