TermoDom.pl

Newsletter

Ściany z ceramiki...

W dziedzinie materiałów budowlanych możemy obserwować nieustający postęp. Czerwona cegła... więcej

Jak uzyskać kredyt...

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr... więcej

Unica-wyrafinowana...

Seria Unica to niezwykła kolekcja gniazd i włączników firmy Schneider Electric, która... więcej

Termomodernizacja Termomodernizacja budynków z lat 60 i 70 Wielorodzinne budynki energooszczędne

Wielorodzinne budynki energooszczędne

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma postawa społeczeństwa sprawiają, że odnawialne źródła energii zyskują zwolenników. Jedną z istotnych gałęzi przemysłu, dla której zmniejszenie zużycia energii ma ogromne znaczenie w późniejszej eksploatacji, jest budownictwo.

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma postawa społeczeństwa, które dostrzega negatywne zmiany w środowisku naturalnym, sprawiają, że odnawialne źródła energii zyskują zwolenników. Coraz częściej staramy się gospodarować energią tak, by w jak największym stopniu ją oszczędzać. Jedną z istotnych gałęzi przemysłu, dla której zmniejszenie zużycia energii ma ogromne znaczenie w późniejszej eksploatacji, jest budownictwo.

Odpowiedzią na problemy środowiska jest w tym wypadku budownictwo pasywne i energooszczędne, gdyż kładzie nacisk na dokładne i przemyślane projektowanie konstrukcji, pod względem izolacyjności cieplnej, stosowania ciepłochronnych drzwi i okien oraz szczelności powłoki na przenikanie ciepła. Budynki pasywne przez cały rok zapewniają mieszkańcom odpowiedni mikroklimat, wynikający z odczuwanego komfortu cieplnego oraz optymalnego przewietrzania na skutek stałego doprowadzania świeżego powietrza. W standardzie tym można obecnie zrealizować prawie każdy, zarówno nowo budowany, jak i modernizowany obiekt, a więc budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, komunalne, biurowe, handlowe, hotele, szkoły, hale sportowe, pływalnie i baseny oraz obiekty na potrzeby przemysłu.

Koszty energetyczne budynku możemy więc właściwie zmienić zawsze. Na etapie projektu i budowania jest najłatwiej, nakłady pieniężne zaś zwracają się najszybciej. Aby polepszyć parametry budynku, jeżeli chodzi o zużycie energii, stosujemy często tzw. termomodernizację.
 
Szczególnie warto rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań oszczędzających energię w starym budownictwie. Przepisy sprzed 1985 roku nie odnosiły się do warunków ciepłochłonnych materiałów, zaś budownictwo było wówczas szybkie i tanie. Stosując termomodernizację można oszczędzić w nich nawet do 70% wydatków! Warto również wziąć pod uwagę, że korzystniejsze jest modernizowanie budynków o większej powierzchni.
Nie dziwi więc fakt, że do termomodernizacji, w oparciu o audyt energetyczny, przekonują się już nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale też i bloków mieszkalnych.

Okazuje się, że badania, przeprowadzone przez firmę BuildDesk Polska w trzech miastach Polski dla budynków wielorodzinnych o zbliżonych parametrach, pokazały, iż dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji widocznie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania domów mieszkalnych na energię. Może ono spaść średnio o 33%.

I budynek
Budynek o kubaturze 4.758,37 m², wybudowany z cegły żerańskiej, oddano do użytku w 1986 roku. Na 1.754,3 m² w 55 pomieszczeniach mieszka w nim 78 osób. Źródłem centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej jest kotłownia.
Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna objąć instalację centralnego ogrzewania, wykonanie nowej centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż wodomierzy i ocieplenie budynku.
Po zrealizowaniu inwestycji wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym powinien zmniejszyć się o ponad 45% - z 249,0 do 135,93 kWh/m²rok, a  zapotrzebowanie na energię obniży się o ok. 36%. Oznacza to zmniejszenie dotychczasowych wydatków o ponad 62 tys. złotych rocznie. Przy założeniu, że całkowity koszt inwestycji to około 445 tysięcy złotych i wsparciu w postaci premii termomodernizacyjnej, inwestycja powinna przynieść zwrot poniesionych nakładów po 7 latach.

II budynek
Budynek następny, o kubaturze 4.845 m², powstał 36 lat temu, w technologii wielkiego bloku. Na powierzchni 1.320,5 m² mieszka w nim 67 osób. Ogrzewanie zasilane jest z węzła cieplnego, natomiast ciepła woda użytkowa z kotłowni lokalnej.
Proponowana w audycie energetycznym modernizacja ma objąć instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę okien.
Po zrealizowaniu działań wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się o prawie 38% - z 265,6 do 165,3 kWh/m²rok. Zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 28%, co oznacza, że wydatki związane z eksploatacją budynku będą niższe o ponad 21,5 tys. zł rocznie. Natomiast zwrot poniesionych nakładów ma nastąpić po 12 latach użytkowania.

III budynek
W 24-letnim bloku, o kubaturze 4.413,75 m² i powierzchni użytkowej 1.584 m², mieszka 105 osób. W budynku jest wykorzystywane centralne ogrzewanie zasilane z węzła ciepłego, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni.
Audyt energetyczny wykazał, że termomodernizacja powinna obejmować inwestycję w instalacje centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu, ścian budynku i klatki schodowej oraz wymianę i wentylację drzwi. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym zmniejszy się dzięki temu o ponad połowę - z 145,6 do 72,7 kWh/m²rok. Z kolei zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 36%, co oznacza zmniejszenie dotychczasowych wydatków związanych z eksploatacją budynku o prawie 22 tys. zł rocznie. Zwrot poniesionych nakładów ma nastąpić po blisko 11 latach użytkowania.

Szczegółowe porównanie zostało przedstawione w tabeli.


Źródło: BuildDesk Polska

Porównanie ekonomiczne


Źródło: BuildDesk Polska

Wszystkie przykłady pokazują, że wybór optymalnego dla każdego budynku wariantu termomodernizacji generuje największe oszczędności przy możliwie najniższych kosztach. Warto zauważyć również, że wysokość osiągniętych oszczędności nie jest wprost proporcjonalna do poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że na odpowiedni dobór usprawnień składa się pogłębiona analiza wielu czynników. Są to między innymi materiały, z których budynek jest wykonany, stan instalacji c.o. i c.w.o, rok oddania do użytku oraz wielkość budynku czy stan wentylacji. Dlatego właśnie szczegółowy audyt energetyczny powinien poprzedzać każdą termomodernizację tak, aby realizowana modernizacja była rozwiązaniem optymalnym dla danego budynku.

Porównywane budynki zmniejszyły zapotrzebowanie na energię średnio o 33%. Jak widać zatem termomodernizacja to inwestycja, która generuje w przyszłości realne oszczędności w budżetach domowych. Ważną informacją jest też fakt, iż można ubiegać się o premię termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to kredyt dla modernizacji istniejących budynków, umarzany w 25% po osiągnięciu zamierzonych oszczędności energii.

Jak widać na przywołanych przykładach za budownictwem pasywnym przemawiają kalkulacja ekonomiczna, wysoki komfort użytkowania tego typu domów oraz dbałość o ochronę środowiska.

Grzejniki w łazience

Łazienka coraz częściej jest traktowana jako miejsce relaksu i pielęgnacyjnych... więcej

Dachy

Dach jest częścią domu odpowiedzialną za ochronę budynku przed opadami deszczu... więcej

Temperatury w...

Właściwe temperatury w odpowiednich pomieszczeniach oszczędzają energię i koszty.... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy