TermoDom.pl

Newsletter

Kryteria zakupu okien

Wrzesień jak co roku otwiera sezon na stolarkę okienną. Jesień bowiem stanowi gorący... więcej

Warunki techniczne na...

W listopadzie 2008 roku wydana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury... więcej

Energia odnawialna -...

Sercem każdej instalacji ogrzewania jest źródło ciepła. O jego wyborze na ogół... więcej

Termomodernizacja Termomodernizacja budynków z lat 60 i 70 Jak przeprowadzić termomodernizację domu z lat 60 i 70

Jak przeprowadzić termomodernizację domu z lat 60 i 70

W latach 60. i 70. nie przywiązywano specjalnej uwagi ani do jakości wykonania ani do parametrów cieplnych materiałów stosowanych do budowy domu. Było tak dlatego, że nie miała znaczenia ilość  energii zużywanej do ogrzewania, ponieważ była ona tania...

Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie, a według analityków będą stale wzrastać coraz bardziej obciążając budżety domowe. Co więc zrobić, by nie wydawać majątku na ogrzewanie ani nie marznąć w zimnym domu? Najlepiej przeprowadzić termomodernizację domu. Polega ona na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie z niego „uciekało”. Jest to jednak inwestycja dość kosztowna, więc zanim zapadnie decyzja o jej przeprowadzeniu, trzeba sprawdzić czy się to opłaca. Bo tylko wtedy można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, by związane z tym koszty były pokrywane z uzyskanych oszczędności.

 

 

Dlaczego ucieka ciepło?


Główną przyczyną dużego zużycia energii (ciepła) są nadmierne straty ciepła. Większość budynków wybudowanych w latach 60. i 70. jest niedostatecznie zabezpieczona przed utratą ciepła. Dlatego ciepło ucieka przez ściany zewnętrzne, dachy, okna, do gruntu i przez wentylację.

 

 

Ściany zewnętrzne


Stopień w jakim ściany izolują cieplnie określa współczynnik przenikania ciepła U. Im jego wartość jest mniejsza, tym mniejsza „ucieczka” ciepła przez ścianę. Współczynnik U  ścian domów wzniesionych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu ma wartość około 1 W/(m2K). Dzięki ociepleniu można zmniejszyć tę wartość do wymaganego normą 0,30 W/(m2K). Uwaga! Grubość izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym.

 

Najskuteczniejsze jest ocieplanie ścian zewnętrznych od strony zimniejszej, czyli od zewnątrz. Jest to też najwygodniejszy sposób, by utworzyć równomierną warstwę izolacji cieplnej na całej powierzchni przegrody i wyeliminować mostki cieplne, czyli miejsca przez które ciepło ucieka najszybciej. Poza tym taka modernizacja jest też pretekstem do wykonania nowej elewacji domu.

 

 

Ocieplenie można wykonać metodami:

 

- BSO (dawniej lekką mokrą) lub metodą lekką suchą, dzięki którym ściany jednowarstwowe stają się ścianami dwuwarstwowymi; a ściany dwuwarstowowe są znacznie cieplejsze.

- obmurowaniu ściany istniejącej ścianką z cegły (6,5 lub 12 cm) tynkowaną lub spoinowaną od zewnątrz, z wytworzeniem przestrzeni wypełnionej materiałem izolacyjnym (styropianem lub wełną mineralną), dzięki której zimne ściany jednowarstwowe i dwuwarstwowe stają się ciepłymi ścianami trójwarstwowymi. Jest to metoda dość kosztowna, natomiast ocieplenie wykonane tą metodą jest bardzo skuteczne i trwałe.

 

 

Dachy i stropodachy


Straty ciepla przez te elementy to 30 - 50% strat całkowitych w budynku. Docieplenie stropodachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją pozwala je zmiejszyć nawet o 80%. Łączna grubość takiego ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym, lecz nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Dobrze jest także wykonywać izolacje dwuwarstwową np. 20 cm + 5 cm. Zmniejszymy przez to ilość mostków termicznych.

 

 

Stropy


Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami i podłogi na gruncie.

By ciepło z domu nie uciekało do nieogrzewanej piwnicy a stamtąd do gruntu trzeba docieplić strop nad piwnicą warstwą styropianu lub wełny mineralnej o grubości co najmniej 8 - 12 cm. Izoalcja termiczna do ocieplenia podłogi na gruncie powinna mieć grubość 15 - 20 cm. 

 

 

Okna


Przez stare nieszczelne okna może uciekać z domu 10 - 30% ciepła. Po wymianie okien na nowe z szybami o dobrym współczynniku przenikania ciepła U albo przynajmniej po porządnym ich uszczelnieniu straty te mogą się zmniejszyć do 5%. Utracie ciepła zapobiega też zamontowanie rolet zewnętrzych lub okiennic.


Do uszczelnienia szczelin pomiędzy ramą okienną i ościeżnicą stosuje się taśmy ze spienionych tworzyw sztucznych. Mogą one dobrze uszczelnić okna, ale ich wadą jest to, że szybko ulegają starzeniu i trzeba je wymieniać co 2 - 3 lata. Uszczelnianie okien ma znaczenie nie tylko ze względów cieplnych. Szczelne okno lepiej chroni pomieszczenia w budynku od zewnętrznych hałasów i od przenikania do wnętrza pyłów.

 

 

Wentylacja


Usprawnienie systemu wentylacji jest koniecznym warunkiem racjonalnej termomodernizacji, zwłaszcza gdy okna zostały wymienione na szczelne. Bo choć nowoczesne, szczelne okna dla zwiększenia przepływu powietrza wyposażone są w system mikroszczelin, to wiele osób nie korzysta z tej możliwości i szczelnie zamyka okna. W wyniku tego mieszkańcy często źle czują się w pomieszczeniach, a na ścianach pojawia się wilgoć. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, które regulują ilość powietrza dostającego się do domu zależnie od potrzeb. Nawiewniki montuje się w górnej części okna lub nad oknem.


By zapewnić odpowiednią wymianę powietrza można także zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją (odzyskiem) ciepła, która zapewnia najlepszą kontrolę ilości i jakości powietrza doprowadzanego do pomieszczeń. Wprawdzie wymaga ona większych nakładów inwestycyjnych, ale szybko się one zwracają.

 

 

Zobacz również:

Materiały izolacyjne

Ściany zewnętrzne

Docieplenie matodą lekką- mokrą

Ocena efektywności termomodernizacji

Docieplenie - błędy wykonawcze

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Termomodernizacja informacje podstawowe

Upał zagrożeniem dla elewacji

 

O zaletach biomasy

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii, zaraz po... więcej

Dom pasywny...

W dniach 13-15 kwietnia br. w Bregenz odbyła się 11 konferencja Domów Pasywnych -... więcej

Budownictwo...

Kiedy kupujemy samochód zawsze interesuje nas „ile pali na setkę”. Każdego... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy