TermoDom.pl

Newsletter

Czym jest dom pasywny?

Innowacyjna idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie... więcej

Świadectwo...

Prezentujemy wzór graficzny świadectwa energetycznego dla różnych rodzajów budynków... więcej

Konsekwencje ustawy

Tu informujemy, dlaczego tak istotna jest Dyrektywa EPBD i jakie będą konsekwencje... więcej

Termomodernizacja Materiały izolacyjne Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji, których główną cechą jest możliwość ograniczanie wymiany ciepła przez promieniowanie. Izolacyjność tych produktów nie jest mierzona tradycyjnymi metodami odpowiednimi dla innych produktów izolacyjnych,  dlatego wyniki izolacyjności taki foliami są obarczone wieloma wątpliwościami.

Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane jest złożoną kombinacją wymiany ciepła na drodze:
- przewodzenia,
- konwekcji,
- promieniowania.

W normalnych warunkach eksploatacji budynku o przepływie ciepła przez jego przegrody zewnętrzne (ściany, stropy, dach) decyduje zjawisko przewodzenia ciepła w materiałach.

W przegrodzie budowlanej warstwy materiałów mogą być usytuowane z pozostawieniem między nimi szczeliny lub szczelin (pełniących funkcje dylatacji konstrukcyjnych, cieplnych lub cieplno-wilgotnościowych), w których zjawisko przenikania ciepła istotnie zależy od promieniowania oraz konwekcji.

Głównym zadaniem izolacji refleksyjnych jest zwiększenie oporu cieplnego przegrody, w której jest ona zastosowana, przez ograniczenie wymiany ciepła przez promieniowanie w szczelinie lub szczelinach między izolacją refleksyjną a sąsiadującymi warstwami materiałowymi, przy czym izolacja refleksyjna może również pełnić funkcję np. wiatroizolacji lub paroizolacji, a w przypadku płyt ze spienionych polimerów w okładzinach z folii aluminiowych i tzw. multifolii, sama warstwa izolacji refleksyjnej charakteryzuje się istotnym oporem cieplnym, jak „tradycyjna” izolacja cieplna.
 
Na europejskim rynku wyrobów budowlanych oferowanych jest wiele produktów, które zaliczane są do izolacji refleksyjnych. Ich charakterystycznymi cechami są:

- niewielka grubość (do 60 mm),
- zazwyczaj zastosowanie w produkcie folii z aluminium, o właściwościach niskoemisyjnych, redukujących wymianę ciepła przez promieniowanie w szczelinach.
 
Wyróżnia się następujące główne grupy izolacji refleksyjnych:

- budowlane folie z aluminium (np. paroizolacyjne) do stosowania w szczelinach przegród budowlanych,
- płyty z konwencjonalnych materiałów do izolacji cieplnej, zwykle o małej grubości, z okładziną lub okładzinami z folii aluminiowych,
- folia bąbelkowa w okładzinach z folii aluminiowej,
- tzw. „multifolie” – kilka folii aluminiowych rozdzielonych cienkimi warstwami: z pianki polietylenowej, flizeliny, innych tekstyliów.

Obecnie najważniejszym obszarem stosowania izolacji refleksyjnych są przegrody budowlane o konstrukcji szkieletowej. Producenci twierdzą, że izolacje refleksyjne są alternatywą dla „tradycyjnych” materiałów izolacyjnych, głównie wełny mineralnej i na ogół deklarują, że zastosowanie izolacji refleksyjnej jest rzekomo równoważne zastosowaniu w przegrodzie „tradycyjnej” izolacji cieplnej np. z wełny mineralnej o grubości od kilkunastu do ponad dwudziestu centymetrów. Ich deklaracje są oparte nie na wynikach badań laboratoryjnych (wg metod stosowanych do oceny izolacji cieplnych, w których uzyskuje się mniej korzystne izolacyjne właściwości cieplne), ale na wynikach badań na operacyjnych modelach budynków, testowanych w rzeczywistych warunkach. Na fot. 1 przedstawiono teren badań firmy ACTIS, zlokalizowany niedaleko miejscowości Limoux, w południowej Francji. Podobne badania są przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez stowarzyszenie TRADA, działające na rzecz budownictwa szkieletowego. W europejskich niezależnych ośrodkach badawczych uruchomiono lub planuje się podobne projekty.

Z powodu rosnących kontrowersji wokół sprawy faktycznych właściwości cieplnych  przegród z izolacjami refleksyjnymi, w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) oraz w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) prowadzone są prace w celu podania właściwej, uwierzytelnionej metody badań.

Zobacz także:

Wełna mineralna

Styropian

XPS- polistyren ekstrudowany

Izolacyjne folie refleksyjne

Ściana jednowarstwowa U=0,23 W/m2K

Mostki cieplne

Ciepły dom

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie weryfikacji... więcej

O efektywności...

Z nowym rokiem, kiedy to wejdzie w życie dyrektywa europejska 02/91/EC, dotycząca oceny... więcej

Bezpieczeństwo...

Jednym z ważniejszych zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Mario, 22.04.2009
Buduje dom w konstukcji szkieletowej. Wykonawca zaproponował mi folia bąbelkowa w okładzinach z folii aluminiowej. Nigdzie nie mogę się doczytać czy ta wykładzina posiada właściwości... więcej»
Redakcja, 23.04.2009
Polecam lekturę artykułu: Kosmiczna termoizolacja, dostępnego pod linkiem: http://termodom.pl/news/kosmiczna_termoizolacja