TermoDom.pl

Newsletter

Energooszczędnie, na...

Zapowiadane podwyżki cen węgla i energii, już dziś straszą nas wizją zimnego... więcej

Solary

Do ziemi dociera nieprzerwanie odnawialna energia w postaci promieniowania słonecznego. Jak... więcej

Izolacyjne folie...

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji,których główną cechą jest możliwość... więcej

Termomodernizacja Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. Obejmuje ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym. Opłacalne są jednak tylko niektóre zmiany.

Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją  budynków. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego.

 


Celem głównym termomodernizacji jest  obniżenie kosztów ogrzewania, jednak możliwe jest również osiągnięcie efektów dodatkowych, takich jak:


• podniesienie komfortu użytkowania,
• ochrona środowiska przyrodniczego,
• ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.

 


Warunkiem koniecznym warunkującym osiągnięcie wspomnianego, głównego celu termomodernizacji jest:


• realizowanie  usprawnień tylko rzeczywiście opłacalnych,
• przed podjęciem decyzji inwestycyjnej - dokonanie oceny stanu istniejącego i przeglądu możliwych  usprawnień oraz analizy efektywności ekonomicznej modernizacji (audyt energetyczny).

 


W każdym indywidualnym przypadku efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych są różne. Jednak na podstawie analizy danych z wielu realizacji można określić pewne przeciętne wartości tych efektów (tablica 5). Dokonując takich analiz należy uwzględnić wzajemne oddziaływania odmiennych sposobów uzyskiwania oszczędności energetycznych realizowanych jednocześnie, gdyż zazwyczaj nie prowadzi to do prostego sumowania ich skutków. Jeżeli np. usprawnienie A pozwala na uzyskanie 20% oszczędności, a usprawnienie B - 30% oszczędności, to nie można wspólnego efektu wyliczyć jako 20% + 30% = 50%. Bardziej poprawne wyliczenie opiera się na założeniu, że usprawnienie B pozwala na uzyskanie oszczędności od zużycia już zmniejszonego przez usprawnienie A. W wyniku realizacji usprawnienia A zużycie stanowi już tylko (100 - 20)% zużycia pierwotnego (czyli 80%), a po zakończeniu usprawnienia B końcowe zużycie stanowi (100 - 20) x (100 - 30) czyli 80% x 70% = 56%, a więc oszczędność sumaryczna jest rzędu 100% - 56% = 44%.


Tab.5. Ocena ilościowa efektów działań termomodernizacyjnych

L.p.

Sposób uzyskania oszczędności 

Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu poprzedniego

1.

Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych

5 -15%

2.

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach

 10-20%

3.

Wprowadzenie podzielników kosztów 

10%

4.

Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych

 2-3%

5.

Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych

3-5%

6.

Wymiana okien na okna o niższym U i większej szczelności 

10-15%

7.

Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) 

10-25%


Przy podejmowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych należy kierować się następującymi  ogólnymi zasadami:
• Termomodernizację struktury budowlanej należy realizować jednocześnie z modernizacją systemu ogrzewania. Tylko wtedy można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy. 
• Termomodernizację najlepiej wykonywać jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia dachowego lub w ramach remontu kapitalnego. Możliwe jest wtedy znaczne obniżenie  sumarycznych kosztów.
• Na ogół opłacalne jest tworzenie lepszych właściwości termicznych struktury budowlanej niż są wymagane w obowiązujących przepisach. Optymalną grubość warstw izolacji termicznej  należy określić na podstawie analizy kosztów i efektów ocieplenia.
• W ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają się warunki wentylacji grawitacyjnej, w związku z tym może być konieczne wprowadzenie nawiewników powietrza w stolarce okiennej lub wprowadzenie wentylacji mechanicznej.
• Głównym celem termomodernizacji jest  obniżenie kosztów użytkowania, dlatego decyzję o jej przeprowadzeniu i jej zakresie należy poprzedzić analizą efektywności  ekonomicznej (audytem energetycznym).


Żródło: Raport Specjalny URSA i Onet.pl

 

 

Zobacz także:

Ocena efektywności termomodernizacji

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Wybór systemu ogrzewania

Zużycie energii w budynkach

Komfort cieplny pomieszczenia

Koszty ogrzewania budynków

Co to znaczy dom energooszczędny?

 

 

 

 

Grzejnik z...

Wielu instalatorów narzeka na konieczność przerabiania podejść pod grzejniki. Problem... więcej

Idzie nowe!

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale kilka -  to już znak, że idzie nowe… A to... więcej

Ogrzewanie podłogowe...

W długie zimowe wieczory ogromne znaczenie ma komfort cieplny w domu. Jednym ze sposobów... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy