TermoDom.pl

Newsletter

Trendy w budownictwie...

Niski poziom ilość energii niezbędnej do użytkowania budynku z uwzględnieniem... więcej

Długowieczna oranżeria

Myśląc o budowie ogrodu zimowego rzadko bierzemy pod uwagę szczegóły techniczne.... więcej

Mury trójwarstwowe -...

Decydując się na budowę domu inwestorzy przeważnie wybierają technologię muru jedno- lub... więcej

Inne Szkolenia Szkolenia audytorów już od przyszłego roku

Szkolenia audytorów już od przyszłego roku

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń i egzaminów dla audytorów energetycznych. Projekt umożliwia rozpoczęcie kursów od stycznia przyszłego roku.

Gazeta Prawna dotarła do projektu rozporządzenia wykonawczego do nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła obowiązek posiadania i sporządzania certyfikatów zużycia energii. Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa i powinien zostać przyjęty jeszcze do końca tego roku.


- Potrzebne jest bardzo szybkie przyjęcie rozporządzenia, gdyż bez tego wydawanie certyfikatów nie będzie możliwe w przewidzianym przez ustawę terminie - mówi Arkadiusz Węglarz, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.


Brak rozporządzeń wykonawczych sprawia, że ustawa nakładająca obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie może być stosowana. Z tego samego powodu osoby, które chciałyby wydawać certyfikaty, także nie mogą rozpocząć potrzebnych szkoleń, gdyż nadal nie wiadomo, kto ma je prowadzić i jak powinny one wyglądać.


- Mamy nieco ponad rok na przygotowanie co najmniej kilku tysięcy przeszkolonych specjalistów, którzy będą mogli w miarę szybko zbadać stan energetyczny budynków. Według różnych szacunków tylko w 2009 roku może być potrzeba wydania nawet 1 mln certyfikatów - mówi Marcin Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.


Projekt rozporządzenia określa głównie zasady prowadzenia szkolenia osób, które będą ubiegały się o uprawnienia pozwalające do wydawania świadectw energetycznych. Określa on także wysokość opłat za te szkolenia oraz warunki przeprowadzenia egzaminu końcowego. Zawiera ponadto wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, wzór świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz wzór kwestionariusza osobowego kandydata do nowego zawodu.


Zgodnie z projektem kurs musi składać się co najmniej z 50 godzin zajęć, na których uczestnicy będą poznawać nie tylko podstawy prawne certyfikacji, ale także praktycznie certyfikować budynek, opracowywać dla niego świadectwo oraz wystawiać szkoleniowe świadectwa. Szkolenie musi również obejmować informacje o sposobach oceny stanu ochrony cieplnej budynku, sposobów oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej i metod oceny instalacji oświetleniowej w certyfikowanym budynku. Szkolenia nowych audytorów energetycznych będą odbywały się na ich koszt. Nie może on być jednak wyższy niż 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia, czyli około 1,8 tys. zł.


Projekt rozporządzenia określa także zasady prowadzenia dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego. Będzie ono prowadzone przez komisję powołaną przez ministra budownictwa. Będzie ona miała obowiązek zbierać się przynajmniej raz na pół roku. Koszt egzaminu także będą musieli ponieść kandydaci na audytorów energetycznych. Opłata wyniesie maksymalnie 1450 zł.

 

Jakie budynki będą musiały posiadać certyfikat:
■ nowo wybudowane i oddawane do użytkowania
■ sprzedawane
■ wynajmowane
■ budynki, w których w wyniku remontu zmieniła się charakterystyka energetyczna

 

Kto będzie mógł wydawać certyfikaty:
■ osoby z wyższym wykształceniem, które ukończą kurs certyfikacji i potwierdzą swoją wiedzę zdając egzamin na certyfikatora
■ osoby posiadające uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
■ osoby z wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków


autor: Arkadiusz Jaraszek

          Gazeta PrawnaZobacz także: 

Szkolenia audytorów energetycznych - informacje

Dyrektywa EPBD

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Wzór graficzny certyfikatu

Audyty energetyczne - Informacje ogólne

Koszty certyfikatów energetycznych

Kto będzie wykonywał audyty energetyczne?

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Energon –...

W Niemczech w miejscowości Ulm zbudowano największy na świecie pasywny obiekt biurowy.... więcej

Energooszczędnie, na...

Zapowiadane podwyżki cen węgla i energii, już dziś straszą nas wizją zimnego... więcej

Wprowadzenie

Problem zużycia energii w budynkach nadal jest traktowany przez nas w sposób bardzo... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

marek, 22.11.2008
Piszecie na łamach tej witryny, aby pisac i temat zAŁATWIONY.

sZKOLENIA JUZSIĘ ODBYWAJA OD PAŹDZIERNIKA.POCO TYLE HAŁASU O TO W MEDIACH JAK I TO OSOBY PRZY TZW... więcej»
pawol, 27.01.2009
Dla osób mających zamiar uzyskać uprawnienia do sporządzania certyfikatów - odradzam uczestnictwo w kursach organizowanych przez INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI z Katowic. Miałem... więcej»
Instytut Europeistyki, 21.10.2009
Serdecznie zapraszamy na Szkolenie skutecznie przygotowujące do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Info str. www.instytut-europeistyki.euwięcej»