TermoDom.pl

Newsletter

O zaletach biomasy

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii, zaraz po... więcej

Energooszczędna...

W Kalifornii właśnie została otwarta Akademia Nauk, budynek wykonany według projektu Renzo... więcej

Akademia...

Biuro Projektowe Lipińscy Domy organizuje cykl szkoleń w ramach Akademii... więcej

Inne Szkolenia Konferencja „Energia i zmiany klimatyczne – globalne wyzwanie, regionalne rozwiązania”

Konferencja „Energia i zmiany klimatyczne – globalne wyzwanie, regionalne rozwiązania”

21 maja odbyła się w Warszawie wspólna konferencja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Baltic Development Forum oraz Ambasady Danii w Polsce pod hasłem „Energia i zmiany klimatyczne – globalne wyzwanie, regionalne rozwiązania”. Celem spotkania była dyskusja na temat wspólnych metod i rozwiązań, dzięki którym kraje regionu Morza Bałtyckiego mogą przyczynić się do wypełnienia ambitnych europejskich celów w obszarze energii oraz zmian klimatycznych.

Konferencja skoncentrowała się wokół roli Polski i Danii, z uwagi na to, że będą one gospodarzami najbliższych międzynarodowych Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) o kluczowym znaczeniu dla nowego światowego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych, tj. COP14 w Poznaniu w 2008 r. oraz COP15 w Kopenhadze w 2009. Przed stronami konwencji stoi wyzwanie wypracowania nowego porozumienia, które zastąpi wygasający z końcem 2012 r. protokół z Kioto. Thomas Becker, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Klimatu i Energii Danii podkreślił przy tym, że niezwykle istotne jest, aby konsensus ten rozstrzygał kwestie konieczności ograniczenia emisji CO2 nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale na całym świecie, w tym przede wszystkim w Chinach i Indiach.

Polskie stanowisko dotyczące działań zapobiegających zmianom klimatycznym zaprezentował podczas konferencji Minister Środowiska, Maciej Nowicki. Zaproponował on, aby jeszcze przed grudniową konferencją COP14 w Poznaniu zorganizować kilka spotkań tematycznych poświęconych energii w kontekście globalnego ocieplenia. Stanowisko to poparła Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, będąca specjalnym gościem konferencji. Podkreśliła ona, że największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest w tej chwili przekonanie społeczności do postanowień Pakietu Energetycznego Komisji Europejskiej koncentrującego się wokół kwestii zapobiegania zmianom klimatu. Z tego właśnie względu warto zapytać Europejczyków, czy jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele dotyczące ograniczenia emisji CO2, które postawiliśmy przed sobą na najbliższe lata.

Polsko-duńska konferencja była także próbą zdefiniowania najbardziej efektywnych metod walki z globalnym ociepleniem, które powinny być realizowane nie tylko przez rządy poszczególnych państw, ale w pierwszej kolejności przez samych obywateli. Oszczędność energii w gospodarstwach domowych jest bowiem najprostszym sposobem przeciwdziałania zmianom klimatycznym, których konsekwencji Polacy są coraz bardziej świadomi. Przepisy prawne regulujące wymagania odnośnie izolacyjności przegród w budynkach nie zostały zmienione od 10 lat. Mimo to dzięki wzrostowi świadomości Polaków średnia grubość izolacji rośnie rocznie o około 7 mm, co ma pozytywny wydźwięk, gdy uzmysłowimy sobie, że solidne ocieplenie domu  pozwala oszczędzić nawet  do 40% energii zużywanej na jego ogrzewanie.

Zielone światło dla...

Władze Rioja, prowincji w Hiszpanii, dały wreszcie zielone światło na realizację... więcej

Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji, których główną cechą jest możliwość... więcej

Audyt a świadectwo...

Ostatnio wiele mówi się na temat świadectw energetycznych, które wydawane na podstawie badań... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy