TermoDom.pl

Newsletter

Ogrzewanie na...

Zimą śnieg nie powinien nikogo zaskoczyć. Co jednak zrobić, by konieczność odśnieżania... więcej

Ogrzewanie domu...

Kominek to miejsce nastrojowego wypoczynku w domu. Pozwala patrzeć się w ogień... więcej

EPBD - informacje...

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) jest dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu... więcej

Inne Szkolenia CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii

CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii

W dniach 17-19 czerwca odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi Czystej Energii - CENERG 2008. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji najnowszych urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnych z założeniami strategii energetycznej.

CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii (17-19.06.2008, Warszawa)

Targi CENERG 2008 skierowane są do odbiorców instytucjonalnych podlegających administracji rządowej i samorządowej, inwestorów indywidualnych modernizujących stare i wznoszących nowe obiekty budowlane, architektów, projektantów właścicieli budynków oraz przedsiębiorców. Tematy Targów są w pełni zgodne z założeniami strategii energetycznej, dlatego też Honorowy Patronat nad nimi objął Minister Gospodarki. Wpisują się one również w regionalne programy operacyjne przygotowane na lata 2007-2013, w których przeznaczono duże kwoty na wsparcie inwestycji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tylko dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczono na ten cel kwotę ponad 25mln EUR.
Tematyka targów:
1. Urządzenia do produkcji energii z OZE takich jak wiatr, woda, geotermia, słońce
2. Biomasa oraz czysta energia, czyli ogniwa, zgazowanie i fermentacja
3. Dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pozyskiwanej z OZE
4. Technologie do wytwarzania czystej energii
5. Systemy informatyczne niezbędne do wytwarzania i wykorzystania energii
6. Źródła i materiały do produkcji czystej energii
7. Systemy sterowania i monitoringu
8. Źródła finansowania
9. Rozwiązania i technologie innowacyjne


Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.


Więcej informacji na www.cenerg.pl.

Dyrektywa EPBD

DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r.... więcej

XPS - polistyren...

XPS - trwała termoizolacja, w postaci wodoodpornych płyt z ekstrudowanej pianki... więcej

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy