TermoDom.pl

Newsletter

Docieplenie będzie w...

Na ogrzewanie starych, nieocieplonych budynków trzeba zimą wydać krocie. Ale czynniki... więcej

Wprowadzenie

Problem zużycia energii w budynkach nadal jest traktowany przez nas w sposób bardzo... więcej

mgr inż. Paweł Dominiak

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności Teoria... więcej

Inne Szkolenia CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii

CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii

W dniach 17-19 czerwca odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi Czystej Energii - CENERG 2008. Spotkanie poświęcone będzie prezentacji najnowszych urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnych z założeniami strategii energetycznej.

CENERG 2008 - Międzynarodowe Targi Czystej Energii (17-19.06.2008, Warszawa)

Targi CENERG 2008 skierowane są do odbiorców instytucjonalnych podlegających administracji rządowej i samorządowej, inwestorów indywidualnych modernizujących stare i wznoszących nowe obiekty budowlane, architektów, projektantów właścicieli budynków oraz przedsiębiorców. Tematy Targów są w pełni zgodne z założeniami strategii energetycznej, dlatego też Honorowy Patronat nad nimi objął Minister Gospodarki. Wpisują się one również w regionalne programy operacyjne przygotowane na lata 2007-2013, w których przeznaczono duże kwoty na wsparcie inwestycji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tylko dla województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczono na ten cel kwotę ponad 25mln EUR.
Tematyka targów:
1. Urządzenia do produkcji energii z OZE takich jak wiatr, woda, geotermia, słońce
2. Biomasa oraz czysta energia, czyli ogniwa, zgazowanie i fermentacja
3. Dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej pozyskiwanej z OZE
4. Technologie do wytwarzania czystej energii
5. Systemy informatyczne niezbędne do wytwarzania i wykorzystania energii
6. Źródła i materiały do produkcji czystej energii
7. Systemy sterowania i monitoringu
8. Źródła finansowania
9. Rozwiązania i technologie innowacyjne


Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.


Więcej informacji na www.cenerg.pl.

Jak poprawnie wykonać...

Tutaj dowiesz się, jak przebrnąć poprzez subtelny proces prac dociepleniowych oraz w jaki... więcej

Bilans cieplny budynku

W celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu na założonym poziomie nadwyżka strat nad... więcej

Potencjał...

Ocenia się, że światowe bezpieczeństwo energetyczne z każdym rokiem jest coraz... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy