TermoDom.pl

Newsletter

Konsekwencje wprowadzenia

Dyrektywa EPBD zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości... więcej

Rozporządzenie...

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia... więcej

Wzór graficzny...

Prezentujemy tutaj przykłady certyfikatów energetycznych budynku Komisji Europejskiej... więcej

Inne Kredyty

Kredyty

Bank Polskiej Spółdzielczości

Dużo wydajesz na ogrzewanie? Możesz płacić mniej! Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których efektem powinno być uzyskanie oszczędności związanych z wydatkowaniem pieniędzy na ogrzewanie. źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości

DnB NORD

Więcej ciepła w Twoim domu za mniejszy kredyt – 25% kredytu spłacane jest z premii udzielanej przez Fundusz Termomodernizacyjny zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). źródło: DnB NORD

Fortis Bank

Fortis Bank wspiera kampanię społeczną BASF i Termo Organiki zachęcającą do oszczędzania energii. Klientom, którzy zdecydują się na budowę energooszczędnego domu bank przyznaje kredyt hipoteczny na specjalnych warunkach – proponuje preferencyjne warunki cenowe, skraca czas udzielenia kredytu, a w niektórych przypadkach ogranicza liczbę wymaganych dokumentów...

ING Bank Śląski

Kredyt z premią termomodernizacyjną. Jeżeli jesteście Państwo właścicielem lub zarządcą budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła i zamierzacie zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego: ... źródło: ING Bank Śląski

Krakowski Bank Spółdzielczy

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ocieplanie budynków, wymiana instalacji grzewczej). Udzielany jest we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i w oparciu o ustawę z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) źródło: Krakowski Bank Spółdzielczy

<   1 - 2 - 3 - 4   >

Szkolenia IDC z...

W dniach 15 - 16 maja oraz 9 – 10 czerwca odbędą się w podkrakowskich Balicach... więcej

Izolacja termiczna...

Aby wkład kominkowy, był energooszczędny i działał jak najbardziej efektywnie powinno... więcej

Ile izolacji na dach?

Wprowadzona nowelizacja Warunków Technicznych zakłada obniżenie współczynnika przenikania... więcej