TermoDom.pl

Newsletter

Izolacja fundamentów

Ściany fundamentowe, czy ściany piwniczne odgrywają obecnie ważniejsza rolę... więcej

Czy budynek pasywny...

"Co stanowi siłę tej architektury? Na pewno kształt i materiał. Proporcjonalna bryła... więcej

Kościół pasywny w...

Pisaliśmy już, że w standardzie domu pasywnego mogą być stawiane nie tylko budynki... więcej

Inne Kredyty

Kredyty

Kredyt Bank

Jeżeli planujesz inwestycję termomodernizacyjną polecamy specjalny kredyt. W przypadku tego typu inwestycji istnieje możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej, wypłacanej z Funduszu Termomodernizacyjnego, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego i który decyduje o przyznaniu premii. źródło: Kredyt Bank

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Kredyt na cele termomodernizacyjne z możliwością skorzystania z premii, czyli częściowej spłaty kredytu z Funduszu Termomodernizacyjnego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. źrodło: konsultanci Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.  

Millennium

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych - przyznawany właścicielom lub zarządcom budynków, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. źródło: Millennium Bank

Noble Bank

Rynek nieruchomości to dobre miejsce do inwestowania. W Noble Banku świetnie to rozumiemy, dlatego na bieżąco analizujemy ten segment biznesu. W Noble Banku można zaciągnąć kredyt na termomodernizację, czyli remont. Konieczne będzie jednak wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego osobiście a nie za pośrednictwem banku. źródło: Noble Bank i doradca w banku na infolinii

PKO BP

Kredyt jest udzielany na finansowanie realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, lokalnych sieciach ciepłowniczych lub lokalnych źródłach ciepła, będących własnością kredytobiorcy lub zarządzanych przez kredytobiorcę, określonych zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz. 1121 z póź. zm.) zwaną dalej "ustawą" oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 poz. 114 i 115). źródło:  PKO BP

<   1 - 2 - 3 - 4   >

Długowieczna oranżeria

Myśląc o budowie ogrodu zimowego rzadko bierzemy pod uwagę szczegóły techniczne.... więcej

O efektywności...

Z nowym rokiem, kiedy to wejdzie w życie dyrektywa europejska 02/91/EC, dotycząca oceny... więcej

Wielorodzinne budynki...

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma... więcej