TermoDom.pl

Newsletter

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Temperatury w...

Właściwe temperatury w odpowiednich pomieszczeniach oszczędzają energię i koszty.... więcej

Izolacyjność cieplna...

Każda przegroda budowlana powinna charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością... więcej

Inne Koszty zużycia energii Koszty ogrzewania budynków

Koszty ogrzewania budynków

Ocenia się, że w krajach Unii Europejskiej zużycie energii w budynkach kształtuje się obecnie na poziomie około 40 % całkowitego zużycia energii. W budynkach mieszkalnych energia jest zużywana przede wszystkim na ogrzewanie i ewentualnie chłodzenie pomieszczeń (około 60 %), podgrzanie wody (około 25 %) oraz przygotowanie posiłków, oświetlenie pomieszczeń i zasilanie domowych urządzeń elektrycznych (pozostałe 15%).

W budynkach usługowych (użyteczności publicznej) udział zużycia energii w celu ogrzania i chłodzenia pomieszczeń jest zbliżony do wyżej wymienionego, przy większym udziale energii do zapewnienia oświetlenia i pracy urządzeń elektrycznych.


Koszt ogrzewania zależy od cen energii i paliw na rynku światowym. Szczególny wzrost cen w ostatnich latach zanotowano w odniesieniu do ropy i gazu, rys. 2, które w znacznym stopniu wahają się w zależności od bieżącej sytuacji politycznej na świecie, rys. 3. Widoczny jest również ogólny trend wzrostu cen energii wynikający z nieustannego rozwoju globalnej gospodarki, który pomimo zwiększonej efektywności wykorzystania przekłada się na rosnące potrzeby dostaw energii, rys. 4 i 5. Na rys. 6 pokazano roczny wzrost, wyrażony w %, dostaw energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dane na rys. 2 do 6 wg informacji zawartych na www.iea.org.

 

Koszt ogrzewania budynku o określonej jakości energetycznej będzie różny w zależności od warunków klimatycznych w odniesieniu do jego lokalizacji, a w konkretnym sezonie grzewczym wynika z jego długości i surowości (rys 7a i b). Na rys. 7c przedstawiono przykładową charakterystykę zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody, w zależności od temperatury zewnętrznej. 

 

Orientacyjne, aktualne koszty ogrzania jednego metra kwadratowego budynku mieszkalnego o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom technicznym dotyczącym oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, w przeciętnych warunkach sezonu grzewczego w Polsce, w zależności od zastosowanego źródła energii, zilustrowano na wykresie pokazanym na rys. 8.


Ocenia się, że w starszych budynkach, niespełniających wymagań stawianych współczesnym budynkom, koszt ogrzania jednego metra kwadratowego może być do około 2,5 razy wyższy. Aby utrzymać miesięczne koszty ogrzewania takiego budynku na racjonalnym poziomie część właścicieli nieruchomości decyduje się na niedogrzewanie pomieszczeń, a więc na użytkowanie w warunkach dyskomfortu cieplnego.

 

 

Zobacz także:

Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie podłogowe

EPBD - informacje podstawowe

Wybór systemu ogrzewania

Budownictwo energooszczędne

Ciepły dom

Rekuperatory

Odzysk ciepła

 

Nawiewniki

Decydując się na wymianę okien na nowe, należy pamiętać o zamontowaniu w nich... więcej

Budownictwo...

Kiedy kupujemy samochód zawsze interesuje nas „ile pali na setkę”. Każdego... więcej

Sposoby ogrzewania...

Jesień to znakomity moment, by podjąć temat ogrzewania. Sposobów na zapewnienie ciepła... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy