TermoDom.pl

Newsletter

Vademecum certyfikacji...

Kwestia certyfikatów energetycznych powraca jak bumerang. Rośnie niepewność, czy zdążymy... więcej

Efektywność...

Efektywność energetyczna to obniżenie zużycia energii pierwotnej na etapie zmiany napięć,... więcej

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

Inne Komfort cieplny Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia z otaczającego go środowiska cieplno-wilgotnościowego. Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione już w fazie projektowania.

Subiektywne odczucie komfortu cieplnego wiąże się z zapewnieniem warunków neutralnych, w których organizm człowieka znajduje się w stanie równowagi termicznej z otoczeniem i nie zachodzi jego termoregulacja.

 

Na równowagę wpływa aktywność fizyczna człowieka, jego ubranie oraz parametry środowiska:
- temperatura powietrza,
- średnia temperatura promieniowania,
- prędkość przepływu powietrza,
- wilgotność powietrza.

 

Na podstawie wartości ww. parametrów można określić: wartość wskaźnika PMV – przewidywanej oceny średniej i PPD – przewidywanego procentu osób niezadowolonych oraz odczucia człowieka wyrażone w 7-stopniowej skali wrażeń cieplnych:
„+3” – gorące,
„+2” – ciepłe,
„+1” – lekko ciepłe,
„0” – neutralne,
„-1” – lekko chłodne,
„-2” – chłodne,
„-3” – zimne

 

Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione w projektowaniu:
- budynku (koncepcja jego usytuowania, rozmieszczenia przegród przezroczystych i ew. elementów

zacieniających, izolacyjność cieplna przegród, aktywność cieplna podłóg),
- systemu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia pomieszczeń.

 

Poza komfortem cieplnym w pomieszczeniach muszą być zapewnione wymagane warunki komfortu akustycznego i właściwego oświetlenia światłem dziennym i sztucznym.

 

Wybrane normy dotyczące zagadnienia komfortu cieplnego:
PN-EN ISO 7730:2006 (U): Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i 

interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów

lokalnego komfortu termicznego
PN-85/N-08013 Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określenie wskaźników PMV, PPD i 

wymagań dotyczących komfortu termicznego

 

 

Zoabcz także:

Większa energooszczędność bez dużych inwestycji

Temperatury w pomieszczeniach

Zasady energooszczędnści

Badania termowizyjne

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Jakość energetyczna budynku

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Blog - grudzień 2007

Koniec roku 2007 to czas deszczu i błota, jednak prace trwały niemal bez przerwy. Na... więcej

Ściany

Ściany to podstawa każdego domu. Pełnią funkcję konstrukcyjną - to na nich opiera się... więcej

Odprowadzenie...

Budując dom stajemy przed dylematem, w jaki sposób pozbyć się ścieków. Szambo, sieć... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy