TermoDom.pl

Newsletter

Konsekwencje wprowadzenia

Dyrektywa EPBD zobowiązuje kraje UE do wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji jakości... więcej

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Najoszczędniejsza...

Na co zwracamy uwagę kupując nowy samochód? Zazwyczaj na markę, wygląd, komfort jazdy,... więcej

Inne Komfort cieplny Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia z otaczającego go środowiska cieplno-wilgotnościowego. Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione już w fazie projektowania.

Subiektywne odczucie komfortu cieplnego wiąże się z zapewnieniem warunków neutralnych, w których organizm człowieka znajduje się w stanie równowagi termicznej z otoczeniem i nie zachodzi jego termoregulacja.

 

Na równowagę wpływa aktywność fizyczna człowieka, jego ubranie oraz parametry środowiska:
- temperatura powietrza,
- średnia temperatura promieniowania,
- prędkość przepływu powietrza,
- wilgotność powietrza.

 

Na podstawie wartości ww. parametrów można określić: wartość wskaźnika PMV – przewidywanej oceny średniej i PPD – przewidywanego procentu osób niezadowolonych oraz odczucia człowieka wyrażone w 7-stopniowej skali wrażeń cieplnych:
„+3” – gorące,
„+2” – ciepłe,
„+1” – lekko ciepłe,
„0” – neutralne,
„-1” – lekko chłodne,
„-2” – chłodne,
„-3” – zimne

 

Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione w projektowaniu:
- budynku (koncepcja jego usytuowania, rozmieszczenia przegród przezroczystych i ew. elementów

zacieniających, izolacyjność cieplna przegród, aktywność cieplna podłóg),
- systemu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia pomieszczeń.

 

Poza komfortem cieplnym w pomieszczeniach muszą być zapewnione wymagane warunki komfortu akustycznego i właściwego oświetlenia światłem dziennym i sztucznym.

 

Wybrane normy dotyczące zagadnienia komfortu cieplnego:
PN-EN ISO 7730:2006 (U): Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i 

interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów

lokalnego komfortu termicznego
PN-85/N-08013 Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określenie wskaźników PMV, PPD i 

wymagań dotyczących komfortu termicznego

 

 

Zoabcz także:

Większa energooszczędność bez dużych inwestycji

Temperatury w pomieszczeniach

Zasady energooszczędnści

Badania termowizyjne

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Jakość energetyczna budynku

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Clay Fields –...

28 listopada zostanie oficjalnie otwarty Clay Fields - kompleks ekologicznych mini-domów... więcej

Rozbroić klimatyczną...

Ludzkość siedzi na bombie zegarowej. Jeśli większość naukowców ma rację, a ostatnie... więcej

Ostatni szlif:...

Miesiące jesienne bywają ostatnim momentem na zakończenie prac na zewnątrz budynku.... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy