TermoDom.pl

Newsletter

Budowa domu pasywnego...

Ryszard Piotrowski, Paweł Dominiak   Książka opisuje powstawanie budynku... więcej

Izolacja balkonu

Wydawać by się mogło, że termoizolacja balkonu wykonana w miejscu połączenia... więcej

Ceny energii i innych...

Wzrost cen żywności i paliw wynika z sytuacji na światowych rynkach. Drożejące... więcej

Inne Komfort cieplny Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny pomieszczenia

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia z otaczającego go środowiska cieplno-wilgotnościowego. Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione już w fazie projektowania.

Subiektywne odczucie komfortu cieplnego wiąże się z zapewnieniem warunków neutralnych, w których organizm człowieka znajduje się w stanie równowagi termicznej z otoczeniem i nie zachodzi jego termoregulacja.

 

Na równowagę wpływa aktywność fizyczna człowieka, jego ubranie oraz parametry środowiska:
- temperatura powietrza,
- średnia temperatura promieniowania,
- prędkość przepływu powietrza,
- wilgotność powietrza.

 

Na podstawie wartości ww. parametrów można określić: wartość wskaźnika PMV – przewidywanej oceny średniej i PPD – przewidywanego procentu osób niezadowolonych oraz odczucia człowieka wyrażone w 7-stopniowej skali wrażeń cieplnych:
„+3” – gorące,
„+2” – ciepłe,
„+1” – lekko ciepłe,
„0” – neutralne,
„-1” – lekko chłodne,
„-2” – chłodne,
„-3” – zimne

 

Kryterium zapewnienia komfortu cieplnego musi być uwzględnione w projektowaniu:
- budynku (koncepcja jego usytuowania, rozmieszczenia przegród przezroczystych i ew. elementów

zacieniających, izolacyjność cieplna przegród, aktywność cieplna podłóg),
- systemu ogrzewania, wentylacji, chłodzenia pomieszczeń.

 

Poza komfortem cieplnym w pomieszczeniach muszą być zapewnione wymagane warunki komfortu akustycznego i właściwego oświetlenia światłem dziennym i sztucznym.

 

Wybrane normy dotyczące zagadnienia komfortu cieplnego:
PN-EN ISO 7730:2006 (U): Ergonomia środowiska termicznego - Analityczne wyznaczanie i 

interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów

lokalnego komfortu termicznego
PN-85/N-08013 Ergonomia - Środowiska termiczne umiarkowane - Określenie wskaźników PMV, PPD i 

wymagań dotyczących komfortu termicznego

 

 

Zoabcz także:

Większa energooszczędność bez dużych inwestycji

Temperatury w pomieszczeniach

Zasady energooszczędnści

Badania termowizyjne

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Jakość energetyczna budynku

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Izolacyjne folie...

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji,których główną cechą jest możliwość... więcej

Dyrektywa EPBD

DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r.... więcej

Multipor- bezpieczne...

Jak przeprowadzić termomodernizację obiektu, którego ocieplenie z zewnątrz jest... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy