TermoDom.pl

Newsletter

Docieplenie ścian od...

Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym na kompleksowe ocieplenie od zewnątrz potrzebna... więcej

Drzwi

Otwory drzwiowe i bramy garażowe to strategiczne miejsca, ze względu na potencjalną... więcej

Energooszczędne...

Rosnące wymogi efektywności energetycznej budynków, zarówno tych nowo wznoszonych, jak... więcej

Inne Komfort cieplny Ile izolacji na dach?

Ile izolacji na dach?

Wprowadzona nowelizacja Warunków Technicznych zakłada obniżenie współczynnika przenikania ciepła między innymi dla stropodachów. Jak zmieniły się poszczególne wartości i co to oznacza?

Sam współczynnik w skrócie znany jako współczynnik U zmienił swoją wartość z 0,3 na 0,25 W/m2K.  To w praktyce oznacza tyle, że aktualnie bardzo trudno będzie uzyskać odpowiednie parametry stosując izolację jednowarstwową.

Dotychczas bardzo popularne było stosowanie izolacji złożonej z wełny mineralnej układanej w jednej warstwie między krokwiami. Najczęściej warstwa ta wynosiła 15 cm, mało kiedy przekraczała 20 cm. Stosunkowo rzadkie stosowanie grubszej izolacji było ograniczone technologicznie, poprzez wysokość krokwi oraz ekonomicznie, poprzez oszczędności materiałowe stosowane na budowach.  W chwili obecnej nowe Warunki Techniczne wymuszają na projektantach oraz wykonawcach stosowanie lepszej lub grubszej izolacji.

Dokonując obliczeń, dochodzimy do jasnych wniosków, że nawet przy zastosowaniu najlepszej wełny mineralnej przeznaczonej do izolacji stropodachów, o najlepszym dostępnym współczynniku lambada o wartości 0, 033 W/mK uzyskanie współczynnika U o wartości 0,25 W/m2K praktycznie staje się niemożliwe.

Dokładne obliczenia ukazują, jak wielki wpływ na współczynnik mają przekroje cząstkowe przez warstwy jednorodne oraz opory cieplne poszczególnych warstw i wycinków. Straty tam powstające praktycznie uniemożliwiają zastosowanie izolacji jednowarstwowej.

Alternatywą dla tego rodzaju izolacji jest system dwuwarstwowy, gdzie na wewnętrznej powierzchni krokwi układana jest druga warstwa izolacji poprzecznie do warstwy ułożonej między krokwiami. Układ taki sprawia, że następuje wyeliminowanie większości strat związanych z mostkami termicznymi i warstwami o zmniejszonym oporze cieplnym. Sugerowana grubość izolacji, która już w minimalnym stopniu może spełnić nowe wymogi, to w układzie dwuwarstwowym sumaryczna grubość 25 cm. Przy czym współczynnik przewodzenia ciepła lambda zastosowanego materiału izolacyjnego nie powinien być gorszy niż 0, 04 W/mK. Każdorazowe zastosowanie wełny mineralnej o współczynniku gorszym pociąga za sobą konieczność zwiększenia grubości warstwy izolacyjnej.

Zatem jasne jest, że izolacja dachu, czy to nowego czy modernizacja starego, będzie droższa o koszty związane z koniecznością zakupu lepszego materiału izolacyjnego lub zwiększenia jego grubości. Jednak jest to koszt chwilowy, który w myśl nowych przepisów ma w znaczy sposób przyczynić się do obniżenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków. Czyli w przyszłości, podczas eksploatacji budynku ma zapewnić niższe koszty ogrzewania. Dodatkowo nowy przepis pozostaje w zgodzie z postanowieniami Dyrektywy Europejskiej o certyfikacji energetycznej budynków i ich zapotrzebowaniu na energię.


Cezary Mychlewicz


Zobacz także:
Efektywne docieplanie przegród budowlanych
Docieplanie dachu z głową

05-3-2009

Styropian

Styropian- polistyren ekspandowany, najpopularniejszy materiał izolacyjny, przeznaczony do... więcej

Jak zyskać na...

Jak wykorzystać świadectwo energetyczne by oszczędzać pieniądze? Jak rozumieć wskaźniki... więcej

Docieplanie dachu z...

Wybór dachu i jego ocieplenia mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkowania domu,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy