TermoDom.pl

Newsletter

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Ogrzewanie domu kominkiem

Marząc o ciepłym i przytulnym wnętrzu, myślimy niejednokrotnie o ogniu... więcej

Optymalna konstrukcja...

Decyzję na temat konstrukcji dachu i pokrycia podejmuje się zwykle na etapie projektu.... więcej

Inne Badania termowizyjne Ściany

Ściany

Ściany w budynku to przegrody o olbrzymiej powierzchni, chroniące środowisko wewnętrzne od wpływów środowiska zewnętrznego. Nawet niewielkie błędy w wykonaniu izolacji termicznej skutkują, zatem znaczną ucieczką ciepła.

Ściany w budynku to przegrody o olbrzymiej powierzchni, chroniące środowisko wewnętrzne od wpływów środowiska zewnętrznego. Nawet niewielkie błędy w wykonaniu izolacji termicznej skutkują, zatem znaczną ucieczką ciepła. Dodatkowo dochodzi problem izolacji miejsc narażonych na większą wilgotność, jak łazienki. Warto zwrócić też uwagę, na metodę lub system w jakim budowane są ściany. 

 

Zastosowanie najlepszych materiałów ściennych nic nie pomoże jeśli mostki termiczne powstające na grubych spoinach umożliwiają skuteczną migrację ciepła na zewnątrz.  Do tego źle wykonana izolacja termiczna. W takiej sytuacji założenia ciepłej ściany nie sprawdzają się. Problem izolacji i wykonania ścian dotyczy nie tylko ścian murowanych. To także ogromy problem ścian i zabudów wykonywanych w technologii suchej na bazie sytemu zabudowy z płyt kartonowo gipsowych. Poniżej kilka najczęściej popełnianych błędów wykonawczych i ich skutki.

 

 

Wyraźnie widoczne chłodniejsze obszary nad wanną. Ich przyczyną jest niedbałe wypełnienie przestrzeni między konstrukcyjnej  wełną mineralną. Miejsca o zmniejszonej izolacyjności stanowią mostki termiczne, które mogą doprowadzić do pojawienia się grzybów i pleśni (na zimniejszej ścianie może skraplać się woda zawarta w powietrzu).
   

 

Powyższe termogramy ilustrują różnice temperatur na jednym fragmencie ściany. Pomimo że jest to jedna przegroda, to wykonano ją z dwóch różnych materiałów ściennych. Skutkuje to zdecydowanie różną temperaturą na wewnętrznej powierzchni ściany (na zdjęciu termowizyjnym wyraźnie widać różnicę temperatur sięgającą 2,1˚C).

 

 

Nieprawidłowo wykonana izolacja na łączeniu ściany kolankowej z zabudową dachu skośnego. Ogromne niedociągnięcia izolacyjne w okolicy murłaty. Wnioskując po ogromnej różnicy temperatur pokazanych na termogramie, można stwierdzić, że miejsca te nie są niczym zaizolowane, lub izolacja termiczna nie przekracza 5 cm i jest wykonana z materiału o bardzo słabej izolacyjności. Skutkiem takiej sytuacji to zawilgocenie , możliwe zagrzybienie, pogorszenie komfortu cieplnego pomieszczenia i zwiększone nakłady na jego właściwe ogrzanie. Naprawa zaistniałej sytuacji jest dość kosztowna i wymaga rozebrania wykonanej zabudowy. Jeśli jednak istnie możliwość to pierwsze czynności naprawcze należy poczynić do strony zewnętrznej dachu i ściany kolankowej.
    

 

Na tych zdjęciach widać bardzo dużą różnicę temperatur pomiędzy ciepłym grzejnikiem i ścianą budynku. Ściana budynku charakteryzuje się niską izolacyjnością gdyż jej temperatura spada do niewiele ponad 20˚C już w promieniu kilkudziesięciu cm od grzejnika. Dodatkowo pęknięcie ściany nad grzejnikiem to kolejny mostek termiczny pogarszający izolacyjność przegrody.

    

 

Przy oknie dachowym powstał mostek termiczny. Źle ułożona izolacja termiczna lub jej całkowity miejscowy brak powoduje, że różnica temperatury ścian sięga 15˚C. Typowy przykład błędu wykonawców skutkujący pogorszeniem klimatu termicznego pomieszczenia.

    

 

Widoczne elementy konstrukcji to mostki termiczne. Są to profile konstrukcyjne do mocowania płyt gipsowo kartonowych. Ze względu na zastosowanie jednowarstwowej izolacji termicznej, profile stały się doskonałymi mostkami termicznymi. Zaistniałej sytuacji można było uniknąć stosując dwuwarstwową izolację termiczną lub używając taśm do izolacji termicznej profili. Zauważalne są także nieprawidłowości w wykonaniu izolacji skosu, nierównomierne rozłożenie izolacji, zwłaszcza w pobliżu łączeń konstrukcyjnych gdzie dostęp jest trudniejszy i zapał wykonawców do prawidłowego wykonania mniejszy.

 

    

 

Bardzo niestarannie wykonana izolacja termiczna powoduje zróżnicowanie izolacyjności ściany. Nierównomierne rozłożenie wełny, niedokładne wykonanie zabezpieczenia w pobliżu murłaty skutkują miejscowymi obniżeniami temperatury i przyczyniają się do powstania miejscowego zawilgocenia ściany.
     

 

 

Na zdjęciu po lewej ściana szczytowa budynku wielorodzinnego z wyraźnie widocznymi dwoma polami o gorszej izolacji. Dodatkowo wyraźnie widoczna ucieczka ciepłą prze ściany fundamentowe (o wiele jaśniejszy kolor). Na ścianie na fotografii z prawej można zauważyć talerzyki kołków mocujących materiał izolacyjny. Każdy kołek stanowi dodatkowy mostek termiczny, którym ciepło może być przewodzone na zewnątrz. Ogromna ilość kołków mocujących może  zdecydowanie wpłynąć na zmniejszenie efektu końcowego termomodernizacji budynku.

    

 

 

 Hala produkcyjno magazynowa. Widać mostki termiczne powstałe na łączeniach paneli ściennych. Wynika to z niedoskonałego systemu montażu oraz niezbyt precyzyjnego wykończenia krawędzi paneli. Skutkuje niestety zwiększonymi nakładami na ogrzewanie hali.

 

 

Zdjęcie powyżej pokazuje  dość wyraźnie grubą warstwę spoin pomiędzy kolejnymi warstwami bloczków. Ponieważ bloczki łączą się w systemie „na zamek”, ucieczka ciepła przez pionową krawędź została całkowicie wyeliminowana. Aby zapobiec takim sytuacjom należy stosować nowoczesne techniki murowania z cienką spoiną, ograniczającą powstawanie mostków termicznych do minimum. Dodatkowo trzeba stosować izolację termiczną fundamentów. Brak takiej izolacji może doprowadzić do pogorszenia izolacyjności całej dolnej części ściany oraz podłóg w pomieszczeniach.

 

 

Plamy na zdjęciu termowizyjnym to klej służący do mocowania płyt gipsowych do betonowego podłoża. Równomierny rozkład temperatury ścianki kolankowej świadczy że została ona zaizolowana termicznie od zewnątrz. Niewielkie mostki termiczne powstają jedynie w miejscu zastosowania placków kleju do montażu płyty.

 

 

Zobacz także:

Jakie informacje przekazują zdjęcia termowizyjne?

Wieńce, nadproża i stropy

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Ocena efektywności termomodernizacji

Docieplenie - błędy wykonawcze

EPBD - informacje podstawowe

EPBD w Europie

Dach w zgodzie z...

Domy kryte strzechą, które stanowiły nieodłączny element wiejskiego krajobrazu ubiegłego... więcej

Lista Doradców...

Nowa baza specjalistów dostępna w serwisie - Doradcy Energetyczni TermoDom.pl .... więcej

Zielone ściany w Seulu

Fantastyczne połączenie architektury z zielonym design’em wyczarowali w Seulu... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy