TermoDom.pl

Newsletter

Oddychające...

Szybki proces budowy przyczynia się do znacznego ograniczenia możliwości odparowania wody... więcej

Grzejniki

Wybraliśmy system ogrzewania. To w pewnym stopniu ograniczyło zakres urządzeń... więcej

Uchronić dom przed...

Zmieniający się klimat sprawia, że burze w sezonie letnim nie należą do rzadkości.... więcej

Inne Instytucje Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Celem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) jest współpraca audytorów energetycznych i wszystkich osób zainteresowanych systemem auditingu energetycznego oraz racjonalizacją użytkowania energii.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) powstało na zebraniu założycielskim dnia 21 stycznia 2000r i zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 31.03.2000. Aktualny nr rejestru KRS 0000159593,

 

Głównym celem Zrzeszenia jest:


- promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków Zrzeszenia
- promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji  użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego,
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń,
- wspieranie rozwoju zawodowego członków Zrzeszenia.

 

Według stanu na 30.11.2006 r., członkami Zrzeszenia było 750 osób.
Składka członkowska na rok 2007 wynosi 60zł rocznie.

W ramach Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) istnieje Sekcja Certyfikowanych Menedżerów Energetycznych, zrzeszająca członków ZAE, którzy uzyskali certyfikat CEM, a jej celem jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy członkami Sekcji. Przewodniczącym Sekcji jest p. Andrzej Wiszniewski.

 


Zobacz także:

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Kto będzie wykonywał audyt energetyczny?

Passivhaus Institut Darmstadt

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Instytut Techniki Budowlanej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Ochrona izolacji na...

Właściwe zabezpieczenie mechaniczne izolacji ma często kluczowe znaczenie dla jej... więcej

Drzwi

Otwory drzwiowe i bramy garażowe to strategiczne miejsca, ze względu na potencjalną... więcej

Docieplanie dachu z...

Wybór dachu i jego ocieplenia mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkowania domu,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy