TermoDom.pl

Newsletter

Ogród na dachu...

Roślinność na dachu? Tak i to z rozmaitych powodów. Zielone trawy czy krzewy nie... więcej

Zużycie energii w...

Aby zapewnić sobie odpowiedni poziom komfortu cieplnego stosujemy zróżnicowane systemy... więcej

Izolacyjność cieplna...

Każda przegroda budowlana powinna charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością... więcej

Inne Instytucje Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE S.A.) powstała w 1994 roku z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na inwestycje energooszczędne.

Akcjonariuszami NAPE S.A. są Fundacja Poszanowania Energii (72,26%) oraz prywatni akcjonariusze (27,74%).

 

Misją NAPE S.A. jest:

 Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W sferze zainteresowania NAPE S.A. są wszystkie problemy związane z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikające z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.
Oferta NAPE S.A. skierowana jest do miast i gmin, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni i jednostek budżetowych.
Wysoki poziom merytoryczny pracowników NAPE S.A, jak i współpracujących z nami instytucji, doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych są gwarancją wysokiego standardu usług świadczonych przez Agencję.

 

Działalność NAPE S.A.

NAPE S.A. angażuje się w działania, których celem jest szeroko rozumiana racjonalizacja gospodarki energetycznej, na wszystkich jej poziomach, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 


Cele  realizowane są poprzez:

* usługi konsultingowe i analizy wykonywanie na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów,
* wykonywanie audytów energetycznych i opracowywanie Master Planów dotyczących zaopatrzenia w energię,
* realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii Europejskiej
* usługi związane z realizacją inwestycji, jak np. organizacja przetargów, nadzór inwestycyjny;
* pomoc dla inwestorów w zakresie organizacji finansowania przedsięwzięć;
* usługi dla producentów i dostawców energii w organizowaniu współpracy z konsumentami;
* organizowanie lokalnych systemów doradztwa techniczno-finansowego dla konsumentów energii;
* usługi marketingowe i doradztwo ekonomiczne dla producentów wyrobów związanych z gospodarką energetyczną;
* przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
* identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii,
* organizowanie kursów, szkoleń i konferencji;
* rozpowszechnianie wydawnictw i programów komputerowych

 

Współpraca na szczeblu krajowym z:

 * organami rządowymi: Ministerstwem Infrastruktury Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska;
* instytutami naukowo-badawczymi (np. ITB) i uczelniami wyższymi (np. Politechniką Warszawską);
* organami samorządowymi,
* zarządcami budynków;
* prywatnymi inwestorami;
* przedsiębiorstwami sektora energetycznego;
* z instytucjami pozarządowymi, firmami doradczymi;
* bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii;
* Fundacją Poszanowania Energii;
* Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych.

 

Współpraca międzynarodowa z:
W ciągu 8 lat istnienia NAPE S.A. współpracowało przy projektach finansowanych przez PHARE, USAID, Alliance to Save Energy, SAVE II, 5 Program Ramowy (5th Framework), SYNERGY, Ekolinks.

 

 

NAPE S.A. od początku istnienia współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi - światowymi i europejskimi,- realizując wiele projektów i wykonując liczne opracowania i ekspertyzy.

 

 

Zobacz także:

Passivhaus Institut Darmstadt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Instytut Techniki Budowlanej

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Dyrektywa EPBD

Działanie ustawy o certyfikacji budynków

Materiały budowlane

Trudno wyobrazić sobie bez nich dom w jakiejkolwiek technologii. Od doboru materiałów... więcej

Materiały i...

Ściany to po fundamentach kolejne wyzwanie w trakcie budowy domu. A biorąc pod... więcej

Izolacyjne folie...

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji,których główną cechą jest możliwość... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy