TermoDom.pl

Newsletter

Drzwi i bramy...

Na zewnątrz temperatury zimowe, grzejemy intensywniej, a w domu nadal chłodno. Może... więcej

Energetyczne aktywa PGE

Polska Grupa Energetyczna ma stać się największą i najprężniejszą polską firmą.... więcej

Dyrektywa EPBD

DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r.... więcej

Inne Instytucje Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE S.A.) powstała w 1994 roku z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na inwestycje energooszczędne.

Akcjonariuszami NAPE S.A. są Fundacja Poszanowania Energii (72,26%) oraz prywatni akcjonariusze (27,74%).

 

Misją NAPE S.A. jest:

 Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W sferze zainteresowania NAPE S.A. są wszystkie problemy związane z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikające z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.
Oferta NAPE S.A. skierowana jest do miast i gmin, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni i jednostek budżetowych.
Wysoki poziom merytoryczny pracowników NAPE S.A, jak i współpracujących z nami instytucji, doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych są gwarancją wysokiego standardu usług świadczonych przez Agencję.

 

Działalność NAPE S.A.

NAPE S.A. angażuje się w działania, których celem jest szeroko rozumiana racjonalizacja gospodarki energetycznej, na wszystkich jej poziomach, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 


Cele  realizowane są poprzez:

* usługi konsultingowe i analizy wykonywanie na rzecz administracji centralnej, sektora energetycznego oraz samorządów,
* wykonywanie audytów energetycznych i opracowywanie Master Planów dotyczących zaopatrzenia w energię,
* realizację projektów w ramach programów międzynarodowych np. Unii Europejskiej
* usługi związane z realizacją inwestycji, jak np. organizacja przetargów, nadzór inwestycyjny;
* pomoc dla inwestorów w zakresie organizacji finansowania przedsięwzięć;
* usługi dla producentów i dostawców energii w organizowaniu współpracy z konsumentami;
* organizowanie lokalnych systemów doradztwa techniczno-finansowego dla konsumentów energii;
* usługi marketingowe i doradztwo ekonomiczne dla producentów wyrobów związanych z gospodarką energetyczną;
* przygotowywanie mechanizmów finansowania inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,
* identyfikację inwestycji w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii,
* organizowanie kursów, szkoleń i konferencji;
* rozpowszechnianie wydawnictw i programów komputerowych

 

Współpraca na szczeblu krajowym z:

 * organami rządowymi: Ministerstwem Infrastruktury Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska;
* instytutami naukowo-badawczymi (np. ITB) i uczelniami wyższymi (np. Politechniką Warszawską);
* organami samorządowymi,
* zarządcami budynków;
* prywatnymi inwestorami;
* przedsiębiorstwami sektora energetycznego;
* z instytucjami pozarządowymi, firmami doradczymi;
* bankami finansującymi inwestycje energooszczędne i odnawialne źródła energii;
* Fundacją Poszanowania Energii;
* Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych.

 

Współpraca międzynarodowa z:
W ciągu 8 lat istnienia NAPE S.A. współpracowało przy projektach finansowanych przez PHARE, USAID, Alliance to Save Energy, SAVE II, 5 Program Ramowy (5th Framework), SYNERGY, Ekolinks.

 

 

NAPE S.A. od początku istnienia współpracuje z licznymi organizacjami międzynarodowymi - światowymi i europejskimi,- realizując wiele projektów i wykonując liczne opracowania i ekspertyzy.

 

 

Zobacz także:

Passivhaus Institut Darmstadt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Instytut Techniki Budowlanej

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Dyrektywa EPBD

Działanie ustawy o certyfikacji budynków

Izolacyjne folie...

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji,których główną cechą jest możliwość... więcej

Blog - styczeń 2009

Z nowym rokiem znów ochoczo przystąpiliśmy do pracy. więcej

Dachy skośne

Poprawne wykonanie  izolacji dachu stromego. Zapewni niskie koszty ogrzewania... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy