TermoDom.pl

Newsletter

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

Ogrzewanie przy pomocy...

Zastanawiając się na wyborem systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na pompy ciepła. Ich... więcej

Konferencja „Energia...

21 maja odbyła się w Warszawie wspólna konferencja demosEUROPA – Centrum Strategii... więcej

Inne Dom pasywny Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

W dniach 13-15 kwietnia br. w Bregenz odbyła się 11 konferencja Domów Pasywnych - Passivhaustagung 2007, na której został zaprezentowany dom pasywny zrealizowany w Smolcu autorstwa biura projektowego Lipińscy.

Realizacja innowacyjnego projektu Lipińscy Dom Pasywny 1 to wyjątkowa inwestycja. Pokazowy dom pasywny powstał w Smolcu koło Wrocławia (woj. dolnośląskie) wg autorskiego projektu biura Lipinscy Domy, opracowanego we współpracy ze specjalistami z Instytutu Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Podstawowym założeniem projektu była adaptacja obowiązujących wytycznych kształtowania domów pasywnych opracowanych w Niemczech przez Instytut Budynków Pasywnych (1) do lokalnych warunków klimatycznych okolic Wrocławia.

 


Założenia

W jednorodzinnym budownictwie pasywnym w Europie można zaobserwować dwa główne nurty. Pierwszy tworzy zabudowa mieszkaniowa nastawiona na indywidualnego klienta zainteresowanego uzyskaniem komfortu zamieszkania, niskich cen za utrzymanie przy niewygórowanych kosztach realizacji.

Drugi nurt kształtowany jest poprzez budownictwo eksperymentalne gdzie stosowane są najbardziej wymyślne materiały i technologie pozwalające na uzyskiwanie budynków zero-energetycznych czy wręcz produkujących energię (2).

Nas zainteresowała możliwość tworzenia w Polsce domów, które miałyby bardzo dobry klimat, były tanie w eksploatacji jak również charakteryzowały się zoptymalizowanym kosztem realizacji w odniesieniu do zakładanych oszczędności. Skoncentrowaliśmy się, zatem na opracowaniu projektu domu pasywnego wg ścisłych założeń określonych poprzez twórcę idei pasywności dr Wolfganga Feista i jednocześnie możliwego do realizacji w warunkach polskich za możliwe najniższą cenę.

Obecnie w Polsce zaistniała podobna sytuacja, jaka miała miejsce w Niemczech ok. 7-10 lat temu. Przede wszystkim powszechna zaczyna być świadomość ekologiczna, dodatkowo wzmacniana rosnącymi cenami energii. Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do refleksji są debaty publiczne o bezpieczeństwie energetycznym państwa, konieczności dywersyfikacji dostaw ropy i gazu czy wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Propagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce dobrze wpisuje się w kontekst szeroko dyskutowanych zagadnień energetycznych. Szybko rośnie rzesza potencjalnych inwestorów zainteresowanych indywidualnym budownictwem energooszczędnym. Nadchodzącą koniunkturę zaczynają wyczuwać, co uważniejsi producenci technologii budowlanych. Możliwa do kupienia staje energooszczędna stolarka okienna i drzwiowa, nowoczesne urządzenia grzewcze, pompy cieplne, wydajne rekuperatory itp. Popyt realny jest jeszcze niewielki ze względu na wysokie ceny tych technologicznie zaawansowanych produktów.

Wykorzystując zdobywaną przez kilka lat wiedzę o budownictwie energooszczędnym i pasywnym postanowiliśmy podjąć próbę opracowania a następnie wybudowania domu pasywnego w polskich warunkach. Ma on stać się obiektem badawczo dydaktycznym i spełnić również rolę propagandową. 

Obok problemów natury konstrukcyjnej i technologicznej stanęliśmy przed koniecznością rozwiązania dwóch niełatwych do pogodzenia założeń. Jednym stało się opracowanie domu o architekturze i funkcji wyrastającej z tradycji budownictwa polskiego a drugim maksymalne zminimalizowanie kosztów budowy a co z tym związane opracowanie odpowiedniej technologii budowlanej i zastosowanie prostych, ale efektywnych rozwiązań instalacyjnych. Za cel postawiliśmy sobie, aby budynek wybudowany wg naszego projektu Lipinscy Dom Pasywny 1 zasłużył sobie na miano prostego technologicznie i racjonalnego.

Projekt architektoniczny

Zaproponowana architektura domu pasywnego nawiązuje do archetypu domu jednorodzinnego. Prosta zwarta bryła założona na rzucie prostokąta o stromym dwuspadowym dachu doskonale wpisuje się w polski krajobraz zurbanizowany. Proporcje dachu i ścian zbliżone zostały do tych występujących w tradycyjnych domach. Jedynym elementem wzbogacającym bryłę domu jest trójkątna lukarna na elewacji frontowej z oknem doświetlającym łazienkę. Zdecydowaliśmy się na dostawienie garażu do bryły budynku, ponieważ jest on wymogiem koniecznym dla polskich inwestorów. Ukształtowanie otworów okiennych zostało podporządkowane wymogom energetycznym.
 

Rys. Wizualizacja elewacji północnej (rys. Lipińscy Domy)

Maksymalizację solarnych zysków ciepła osiągnięto dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu okien na fasadach domu. Duże okna na południowej elewacji domu obok zapewnienia zysków energetycznych od promieniowania słonecznego nadały nowoczesny posmak architekturze domu wzmocniony dodatkowo centralnie umieszczonym kolektorem słonecznym na połaci dachu. Na pozostałych ścianach wielkość okien jest tak dobrana, aby zapewnić wymagania zgodne z polskimi normami ilość światła naturalnego a jednocześnie ograniczyć do minimum straty ciepła. Celowo zrezygnowano z zamknięcia fasady północnej, doprowadziłoby to do znacznego pogorszenia architektury domu i zmniejszenia jego atrakcyjności.

 

 Rys. Wizualizacja elewacji południowej (rys. Lipińscy Domy)

 Funkcję udało się rozwiązać również w sposób zbliżony do tradycyjnej jednak z elementami innowacyjnymi narzuconymi choćby przez duże przeszklone płaszczyzny stanowiące ściany jadalni i pokoju dziennego. Funkcjonalnie dom przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny, ewentualnie dla rodziny wielopokoleniowej. Jest tu miejsce na prace w domu, pokój hobby. Strefę ogólnego użytkowania tworzy pokój dzienny z antresolą. Duża przeszklona południowa fasada powoduje optyczne powiększenie wnętrzna. Dom mimo stosunkowo niedużej powierzchni jest bardzo przestronny. Kuchnia połączona z jadalną posiada pomieszczenie gospodarcze, w którym umieszczone jest urządzenie zastępujące tradycyjne medium grzewcze. Ażurowe schody prowadzą na poddasze gdzie są dwa pokoje dzieci z tarasem nad garażem, duża sypialnia rodziców z garderobą, dobrze wyposażona, widna łazienka. Antresola doskonale spaja wnętrze domu.

Projekt i konstrukcja zapewnia maksymalne ograniczenie strat ciepła, przy jednoczesnym pozyskaniu jak największej ilości ciepła od słońca. Kompaktowy charakter budynku potwierdza współczynnik A/V wynoszący 0,75, a dostawiony od strony zachodniej garaż o niezależnej konstrukcji pełni dodatkowo rolę bufora ciepła. Projekt uzyskał certyfikat energetyczny wydany przez Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii gdzie wyliczone zapotrzebowanie domu na ciepło przy założeniu idealnego posadowienia budynku względem stron świata wynosi 13,7 kWh/m2rok.

Technologia polskiego domu pasywnego

Prace projektowo-koncepcyjne nad doborem materiałów i technologii niezbędnych do realizacji domu pasywnego zajęły nam ponad pół roku. Przeprowadziliśmy analizę rynku pod kątem dostępności i jakości materiałów. W oparciu o dostępne na rynku polskim produkty opracowaliśmy nowatorskie technologiczne rozwiązanie umożliwiające wzniesienie w Polsce domu pasywnego zgodnego z założeniami PHI (3). Zdecydowaliśmy się na rozwiązania proste, powszechnie w Polsce akceptowane, dobre jakościowo i przystępne cenowo. Konstrukcja przegród zewnętrznych domu jest podporządkowana maksymalnemu ograniczeniu strat ciepła przez przenikanie.

W standardowych wytycznych konstrukcyjnych dla domów pasywnych można znaleźć warunek mówiący, że wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych, podłóg, stropów i dachu nie może przekraczać 0,15 W/m2K. Podczas prac projektowych okazało się jednak, że w warunkach klimatycznych, jakie są w okolicach Wrocławia, dom osiągnie standard pasywny, gdy średni współczynnik U przegród zewnętrznych wyniesie ok.0,1 W/m2K. Uzyskanie tak niskiego współczynnika wymusiło konieczność zastosowania warstw izolacji o grubości 30-44 cm i bardzo dobrych materiałów izolacyjnych.

Fundamenty to tradycyjne w Polsce ławy fundamentowe, na których postawione zostały ściany fundamentowe wychodzące nad grunt. Starannie opracowaliśmy izolacje termiczną fundamentów i płyty podłogowej opartej na ścianach fundamentowych. Jednak nawet najlepiej zaizolowane przegrody zewnętrzne nie zapewnią osiągnięcia standardu pasywnego, jeśli nie wyeliminuje się z konstrukcji domu mostków termicznych. Mostki termiczne powstające w miejscach pocienienia lub przerwania warstwy izolacji oraz niejednorodności konstrukcji przegrody muszą być bezwzględnie eliminowane z budynków pasywnych. Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości warstwy izolacyjnej w przegrodach zewnętrznych i na ich połączeniach. W opracowanym projekcie udało się zrealizować niemal wszędzie. Jedynym miejscem gdzie nie mogliśmy zapewnić ciągłości warstwy izolacji, są ściany fundamentowe. W zredukowaniu pionowego mostka termicznego wychładzającego mury domu przyszedł nam z pomocą od kilku miesięcy działający w Polsce koncern Stahlton. Zastosowaliśmy cokołowe pustaki izolacyjne Isomur firmy Jordahl & Pfeifer .

Polacy są ogromnie przywiązani do technologii murowanych. Dla inwestorów indywidualnych projekt został więc przygotowany pod realizację z bloków wapienno-piaskowych Silka. Nasz dom chcieliśmy jednak zbudować w technologii prefabrykowanej ze względu na przygotowanie oferty „pasywny dom gotowy”. Dobrym kompromisem wydawała się technologia ścian prefabrykowanych z keramzytobetonu. Dodatkowe jego barwienie przez producenta na kolor ceglany podkreśla, że jest to materiał ceramiczny. To ważne w kraju gdzie ludzie są zrażeni do wielkiej płyty. Atutem tej technologii szczególnie istotnym w budownictwie pasywnym jest duża masa akumulacyjna prefabrykatów keramzytobetonowych. Ilość solarnych zysków ciepła pozyskiwanych przez dom pasywny nie zawsze pokrywa się z jego aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło, dlatego może dojść do przegrzania budynku. Aby temu zapobiec należy magazynować zyski ciepła, a następnie uwalniać je w momencie spadku temperatury w budynku. Najprostszym sposobem magazynowania ciepła jest akumulacja bezpośrednia w masywnej konstrukcji budynku. Jej prawidłowe wykorzystanie wpływa korzystnie na komfort użytkowania domu pasywnego i jego bilans energetyczny.

Do ocieplenia budynku wybraliśmy unikalny srebrnoszary styropian Platinum Plus Termo Organiki. To obecnie najcieplejszy styropian na rynku polskim. Płyty uszlachetnione są kompozycją grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne. Styropian ten produkowany jest na bazie innowacyjnego surowca neopor firmy BASF. Współczynnik przewodzenia ciepła jest rekordowy λ≤0,031 W/mK.

W momencie przygotowywania budowy nie było w Polsce producenta okien do domów pasywnych. Zastosowaliśmy stolarkę okienną i drzwiową Clima Design firmy REHAU.

W domu została zaprojektowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dodatkowo, aby polepszyć sprawność urządzeń wentylacyjnych zastosowaliśmy wymiennik gruntowy Wybraliśmy sprawdzoną w domach pasywnych i energooszczędnych instalację Awadukt Thermo REHAU. Jednostką grzewcza jest Vitotres 343 firmy Viessmann. To kompaktowe urządzenie ma zintegrowaną nawiewno-wywiewną centralę wentylacyjną z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła. Charakteryzuje się on sprawnością odzysku ciepła rzędu 80 %. Wydajność wbudowanej centrali wentylacyjnej wynosi maksymalnie 230m3/h, jednak optymalny strumień powietrza, to ok. 150 m3/h. Taką też wartość przyjęto jako obliczeniową w projekcie systemu wentylacji. Strumień ten z jednej strony pozwala na spełnienie warunków higienicznych, z drugiej zaś nie prowadzi do nadmiernego spadku wilgotności powietrza wewnątrz budynku.

Foto: W celu likwidacji pionowych mostków ciepła wykorzystano izolacyjne pustaki cokołowe Isomur firmy Jodahl&Pfeifer, (zdj. Lipińscy Domy)

Foto: Montaż prefabrykatów keramzytobetonowych. Ściany charakteryzują się dobrą wytrzymałością już przy niewielkich wymiarach (grubość ściany zewnętrznej 15 cm), (zdj. Lipińscy Domy)

Foto: Izolacje przegród zewnętrznych, (zdj. Lipińscy Domy)

Foto: Montaż okien, (zdj. Lipińscy Domy)

Foto: Szczelne połączenie ścian zewnętrznych ze stolarką okienną - folia paroszczelna przed przyklejeniem, (zdj. Lipińscy Domy)

Foto: Próba ciśnieniowa wypadła korzystnie. Budynek osiągnął zamierzoną szczelność, (zdj. Lipińscy Domy)

Realizacja

Zdecydowaliśmy się na wybudowanie budynku na pięknym terenie nowo realizowanych domów jednorodzinnych w Smolcu koło Wrocławia (woj. dolnośląskie). Działka, na której realizujemy budynek jest optymalna (700 m2). Ogród zapewnia możliwość dobrej aranżacji. Ze względu na to, że dom ma pełnić funkcje domu pokazowego, wybraliśmy działkę narożną z dobrym dojazdem. Ze względu na jej narożny charakter, dom nie jest zasłonięty od strony południowej żadnymi obiektami, które ograniczałyby dostęp promieniowania słonecznego.

Orientacja budynku różni się nieznacznie od założeń projektowych. Elewacja ogrodowa o dużej powierzchni przeszklonej jest zorientowana na południowy-zachód, a nie na południe. Różnica ta została uwzględniona w obliczeniach energetycznych, które potwierdziły, że również dla takiej orientacji dom osiągnie standard pasywny.

Realizacje rozpoczęliśmy w lipcu 2006 roku od ułożenia gruntowego wymiennika ciepła. Rury ułożone zostały poniżej granicy przemarzania na głębokości 1,5-2.0 m. Gruntowy wymiennik ciepła ma zapewnić, że w miesiącach zimowych temperatura powietrza, które będzie dostawało się do budynku nie będzie spadać poniżej zera. W gorącym lecie zaś powietrze przechodzące przez gruntowy wymiennik ciepła zostaje w gruncie schłodzone do przyjemnych w odczuciach temperatur. W sierpniu 2006 roku przeszkolona ekipa wykonała prace gruntowe, fundamenty, płytę żelbetową posadzki. Dobre zaprojektowanie i wykonanie izolacji przegród stykających się z gruntem jest bardzo ważne. Dom nie jest podpiwniczony, co znacznie uprościło konstrukcję budynku. Płyta żelbetowa została zaizolowana 30 cm warstwą styropianu odpornego na działanie wody o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych (współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,035 W/mK, dodatkowo ułożona została opaska wokół budynku. Pozwoliło to na uzyskanie przez posadzkę na gruncie współczynnika U=0,11 W/m2K.

Po wykonaniu płyty żelbetowej w ciągu trzech dni nastąpił montaż ścian zewnętrznych. Wybrana przez nas technologia prefabrykowana z keramzytobetonu Praefa pozwoliła na szybkie wzniesienie ścian zewnętrznych. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie w przypadku domu realizowanego w systemie „dom gotowy pasywny”. Dla klientów indywidualnych opracowaliśmy projekt w technologii murowanej z cegły silikatowej Silka. W obu przypadkach poprzez dodatkową izolacje styropianem uzyskaliśmy przegrody zewnętrzne o współczynniku przenikania Uo=0,10 W/m2K.

Technologie zaproponowane przez nas są bardzo dobrze przyjmowane na rynku polskim. Odznaczają się dobra jakością i przystępną cenią. Doskonale sprawdzają się również w realizacji budynków pasywnych. Zaletą technologii prefabrykowanej jest niewielka grubość konstrukcji nośnej wynosząca 15 cm. Ma to szczególne znaczenie dla grubości całej ściany zaizolowanej 30 cm warstwa izolacji. Zastosowanie cienkiej ściany nośnej pozwoliło na uniknięcie „efektu bunkra’, który może wystąpić w domach pasywnych.

Więźba dachowa wykonana została w sposób tradycyjny. Przystąpiono do ocieplenia budynku, montażu stolarki i uszczelnień. Prace te zajęły cztery miesiące. Pomiędzy krokwiami ułożona została warstwa 20 cm specjalnego samonośnego styropianu wzbogaconego grafitem o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,033 W/mK, pod krokwiami podbito płyty 10 cm styropianu a nad krokwiami na warstwie płyt OSB ułożone zostały panele styropianowe gr. 15cm wytłoczone pod krycie dachówką bez dodatkowych łat. Łączna warstwa izolacji dachu to 45cm. Dzięki zastosowaniu trójwarstwowego systemu izolacji, współczynnik przenikania ciepła dachu osiągnął wartość U=0,08 W/m2K, co ma szczególne znaczenie, gdyż straty ciepła przez dach mogą mieć znaczny udział w bilansie energetycznym budynku.

Okna wykonano z profili Clima Design firmy REHAU o współczynniku przenikania ciepła U=0,7 W/m2K. System ten posiada certyfikat Instytutu Domów Pasywnych Darmstadt jako wskazany do realizacji budynków pasywnych. Unikalna konstrukcja profili zapewnia doskonałe parametry cieplne jak również zapewnia wymaganą szczelność. Jest to szczególnie istotne w przypadku drzwi wejściowych. Zastosowaliśmy drzwi firmy REHAU o współczynniku U=0,8 W/m2K Doskonale spełniają one wymagania domów pasywnych odnośnie izolacyjności cieplnej i szczelności na przenikanie powietrza. Szyby posiadają również bardzo dobre parametry. Zastosowany został zestawy szyb zespolonych firmy Insoglas, Guardian o współczynniku przenikania ciepła U=0,6 W/m2K.  Osiągnięcie tak dobrych parametrów termicznych było możliwe dzięki naniesieniu powłok niskoemisyjnych i wypełnieniu przestrzeni między szybowych argonem. Współczynnik g całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego jest równy 0,52. Zastosowanie tak nowoczesnej stolarki okiennej pozwoliło na uzyskanie średniego współczynnika U dla wszystkich okien wynoszącego 0,72 W/m2K. Do uszczelnień budynku wykorzystaliśmy specjalistyczne taśmy firmy Soudal.

Bardzo ważne w realizacji domu pasywnego jest zachowanie szczelności, wymagało to zaplanowania odpowiednich rozwiązań już na etapie projektowym. Skuteczność wszystkich zastosowanych w domu pasywnym rozwiązań zmierzających do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego została sprawdzona za pomocą testu ciśnieniowego. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik n50 = 0,3 1/h.

Foto: Zdjęcie termowizyjne domu pasywnego (zdj.DAEŚ)

Zastosowanie kompleksowych rozwiązań w odniesieniu do architektury i konstrukcji domu pozwoliło na radykalne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku. Potwierdziły to badania wykonane przez Instytut Budynków Pasywnych przy NAPE za pomocą programu PHPP. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu zrealizowanego w Smolcu koło Wrocławia w standardowym sezonie grzewczym wynosi 15 Kwh/m2a. Ten sam obiekt wybudowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce nomami będzie zużywał 123 kWh/m2a, czyli ponad 8-krotnie więcej. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska przeprowadziła badania budynku kamerą termowizyjną. Potwierdziły one, że prawidłowo wykonano izolacje termiczną.
Realizacja domu pasywnego w Smolcu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Podczas ubiegłorocznych Dni Otwartych Domów Pasywnych organizowanych w całej Europie przez PHI odwiedziło nas wielu inwestorów z całego kraju. Już wkrótce planujemy otwarcie obiektu jako pokazowego domu pasywnego.

Foto: Realizacja domu pasywnego, Smolec 2007, widok od ogrodu, (zdj. Lipińscy Domy)

Podsumowanie

Na zakończenie warto przedstawić koszty realizacji domu pasywnego w warunkach polskich i odnieść je do kosztów standardowego budownictwa.
Koszt wykończonego budynku pasywnego pod klucz: 379 tys. zł (ok. 97 tys. Euro)
Koszt 1m2 wykończonego budynku pasywnego pod klucz: 2,4 tys. zł (ok. 630 Euro)
Koszt 1m2 standardowego budownictwa indywidualnego:  1,8 tys. zł (ok. 460 Euro)

Obecnie koszt budowy domu pasywnego jest ok. 37 % wyższy (ok. 154 Euro więcej za m2 ), a szacowany czas zwrotu inwestycji wynosi 20–30 lat. Należy podkreślić jednak, że koszt budownictwa standardowego indywidualnego jest ok. 3,5 razy mniejszy niż w warunkach zachodnich a specjalistyczne produkty przeznaczone do realizacji budynków pasywnych mają takie same ceny na rynkach zachodnich i polskim.

Jeśli brać pod uwagę proste przeliczenie kosztów, to okaże się, że na dziś budowa domu pasywnego może być inwestycją nieopłacalną, bo na zwrot kosztów trzeba czekać ponad 20 lat.  Z drugiej strony koszt budowy tego domu  wynosi na chwilę obecną poniżej 2,5 tys. zł na metr kwadratowy a uzyskujemy dom, którego roczne koszty ogrzewania wyniosą ok 3 zł za m2 na rok. Dodatkowo należy wspomnieć, że lada dzień budynki będą musiały mieć certyfikaty energetyczne, które wskażą ich klasę. Im wyższa, tym wartość budynku będzie większa. Trudno, więc mówić dziś o bezpośrednim zwrocie kosztów poniesionych na realizację domu pasywnego. Można ostrożnie szacować, że za kilka lat domy pasywne w Polsce zaczną być opłacalne tym bardziej w obliczu nieustająco wzrastających kosztów energii. Obecnie obserwujemy stały wzrost kosztów budowy domów w Polsce a niektóre produkty jak np. okna, czy sprawne centrale rekuperacyjne zaczynają być produkowane na naszym rynku i będą dostępne w cenach niższych niż analogiczne produkty zachodnie.

Na pewno opłacalna jest dziś już budowa domu energooszczędnego. Będzie on droższy od standardowego domu, spełniającego obecne normy cieplne tylko o ok. 6-10%. Koszt realizacji wzrośnie ok. 100 zł na m2 a koszty ogrzewania zmniejszą się trzykrotnie. Dodatkowe nakłady inwestycyjne zwrócą się w ciągu 7-10 lat a uwzględniając wzrost cen energii i wartości nieruchomości z pewnością szybciej.

Domem pasywnym realizowanym w Smolcu chcemy wzbudzić zainteresowanie budownictwem energooszczędnym w Polsce a wszystkie doświadczenia z procesu projektowania, realizacji i eksploatacji wykorzystać przy propagowaniu projektów domów energooszczędnych Zależy nam, aby polski inwestor mógł się przekonać, jakie są warunki zamieszkania w takim domu i jak może on wyglądać. Będziemy mieli możliwość sprawdzenia za pomocą badań jak obowiązujące założenia dla budynków pasywnych sformułowane przez Instytut Domów Pasywnych w Niemczech sprawdzą się w polskich warunkach. Niewątpliwie dom pokazowy w Smolcu przyczyni się do popularyzacji budownictwa pasywnego i energooszczędnego w naszym kraju.

dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska
dr inż. arch. Miłosz Lipiński
Biuro Projektowe Lipińscy Domy

Literatura

[1] Feist W. ,Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser,2000, Darmstadt , Das Beispiel
[2] Forstner M., Vakekuumgedammtes Nullheizenergiehaus: Planung, Bau, Passivhauszertifikat, 2006, Darmstadt, Tagungsband Passivhaus Institut.
[3] Feist,W.; Pfluger, R.;Kaufann,B.;Schniders,J.;Kah,O.; Passivhaus Projektierungs Paket, PHI Darmstadt, 2004

Zobacz także:

Czym jest dom pasywny

Minergie-P szwajcarski dom pasywny

Kategorie budynków

Passivhaus Institut Darmstadt

Co to znaczy dom energooszczędny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Trendy rozwojowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Jak wybrać...

W czasach, kiedy tak wiele mówi się o energooszczędności budynków, wzrasta rola okien... więcej

Blog - grudzień 2007

Koniec roku 2007 to czas deszczu i błota, jednak prace trwały niemal bez przerwy. Na... więcej

Ceny energii i innych...

Za oknem pochmurna jesień, a my za sobą mamy podwyżki cen prądu, gazu... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

wodnikpl, 20.07.2008
1.Nawiązując do szczelności domu pasywnego, oraz ilości powietrza higienicznego, nurtuje mnie pytanie, co z wentylowaniem kuchni? Bez wyciągu kuchennego wydzielonego, zapachy będą wyczuwalne... więcej»
Beata, 06.08.2008
Odpowiedź trochę spóźniona, ale mamy sezon urlopowy. Natomiast w biurze projektowym "Lipińscy Domy" uzyskać można następującą informację:

Rekuperacja w domu... więcej»
ewa, 26.01.2009
Jestem żywo zainteresowana budownictwem pasywnym jednak chciałabym, żeby ktoś wreszcie zauważył, że jest mnóstwo domów już pobudowanych. Jak wykonać remont domu z 1956 roku, by stał... więcej»
Ewa, 27.01.2009
Chciałam powiedzieć, że dokładnie te okna zakupiłam od firmy Windows 2000 w Rumi i to chyba w 2007 roku, więc proszę nie pisać, że nie produkuje się ich w Polsce. Okna były dla klienta z... więcej»
niewiem1303@tlen.pl, 20.03.2009
mam pytania:

1. gdzie mogę znaleźć projekt domu pasywnego z wjazdem do garażu (dwustanowiskoym) i wejsciem głównym od strony południa, zalezy mi bardzo na projekcie domu... więcej»
ronin, 21.10.2009
Jak ma się dom pasywny do zastosowania kominka (wkładu kominowego lub otwartego). Są przecież ludzie którzy chcieliby mieć kominek na drzewo(prawdziwy niż jakieś tam elektryczne podroby).... więcej»
Madab, 05.05.2010
„Jeśli brać pod uwagę proste przeliczenie kosztów, to okaże się, że na dziś budowa domu pasywnego może być inwestycją nieopłacalną, bo na zwrot kosztów trzeba czekać ponad 20... więcej»
Tomasz, 07.08.2010
A co to za szyby,których współczynnik jest o,6. To jakieś cudowne szkło,chyba Japończycy go nie znają,