TermoDom.pl

Newsletter

Blog - lipiec 2008

Ścianki działowe, sposób na instalacje, pompa ciepła, 50 metrów bieżących rury... więcej

Pompy ciepła

Pompy ciepła są jednym z najbardziej ekologicznych urządzeń do produkcji ciepła. Ich... więcej

Kategorie budynków

Budynki można dzielić na kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię.... więcej

Inne Dobry projekt Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Każda przegroda budowlana, okno czy drzwi charakteryzuje się określonym współczynnikiem przenikania ciepła U. Prezentujemy wybrane wartości, w odniesieniu do budynków jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Znajomość wymaganego parametru U pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego materiału budowlanego.

Poniżej prezentujemy wybrane wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów, w odniesieniu do budynku jednorodzinnego oraz budynku użyteczności publicznej.


W odniesieniu do jednorodzinnego budynku mieszkalnego:


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (stykające się z powietrzem zewnętrznym):

a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K) - o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym od 0,05 W/(mK)
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K) - pozostałe


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K) - pozostałe


STROPODACHY I STROPY pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K)


ŚCIANY WEWNĘTRZNE oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego:

- Uk(max) = 1,0 W/(m2K)


OKNA (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C :

a) w I, II, i III strefie klimatycznej:
- Uk(max) = 2,6 W/(m2K)


b) w IV i V strefie klimatycznej:
- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


OKNA POŁACIOWE we wszystkich strefach klimatycznych, przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C :

- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


DRZWI zewnętrzne wejściowe:

- Uk(max) = 2,6 W/(m2K).

 

 

W odniesieniu do budynku użyteczności publicznej:


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:

a) pełne - Uk(max) = 0,45 W/(m2K)


b) z oknami i drzwiami - Uk(max) = 0,55 W/(m2K)


c) z wspornikowymi płytami balkonowymi - Uk(max) = 0,65 W/(m2K)


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:

- Uk(max) = 0,70 W/(m2K)


STROPODACHY I STROPY  pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 8 ˚C i niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K)


OKNA (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C - Uk(max) = 2,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 8 ˚C i niewiększej od 16 ˚C - Uk(max) = 2,6 W/(m2K)


OKNA POŁACIOWE i świetliki :

- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


DRZWI zewnętrzne wejściowe do budynku :

- Uk(max) = 2,6 W/(m2K).

 

 

W nowelizacji rozporządzenia zakłada się zaostrzenie wymagań wyrażonych dopuszczalnymi wartościami współczynnika przenikania ciepła Uk(max), zwłaszcza w odniesieniu do okien oraz ścian.

 

 

Zobacz także:

Co to znaczy dom energooszczędny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Czym jest dom pasywny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Trendy rozwojowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

 

Dachy

Dach jest częścią domu odpowiedzialną za ochronę budynku przed opadami deszczu... więcej

Blog - grudzień 2008

W ostatni dzień listopada podłączono nam prąd budowlany, ale czekała nas następna... więcej

Siłownie wiatrowe

Przydomowe elektrownie wiatrowe już niedługo staną się stałym elementem naszego krajobrazu.... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy