TermoDom.pl

Newsletter

Piece kondensacyjne

Nie od dziś wiadomo, że planując długoletnie oszczędności warto czasem zainwestować... więcej

Ochrona izolacji na...

Właściwe zabezpieczenie mechaniczne izolacji ma często kluczowe znaczenie dla jej... więcej

Fundamenty

Fundament to najważniejszy element konstrukcyjny domu. Ma on bezpośredni kontakt z gruntem... więcej

Inne Dobry projekt Mostki cieplne

Mostki cieplne

Mostki cieplne lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ciepło ucieka z domu. Mostki cieplne w ścianach mogą podnosić nawet o 20% zapotrzebowanie domu na ciepło, czyli w praktyce podnieść koszty ogrzewania domu. Przyczyną powstawania takich miejsc są najczęściej błędy projektowe i wykonawcze. Jak zabezpieczyć się przed powstawaniem mostków termicznych? Gdzie najczęściej występują mostki termiczne w domu? O tym dowiecie się w tym artykule.

Mostki cieplne to najprościej mówiąc słabe miejsca w ociepleniu, przez które ciepło ucieka z domu najszybciej. Mostki cieplne powstają w wyniku wad projektowych lub niestarannego wykonawstwa, dlatego takie miejsca mogą wystąpić nawet, gdy warstwa izolacji termicznej jest bardzo gruba. Ryzyka wystąpienia mostków cieplnych nie ma tylko jeśli izolacja termiczna jest ciągła na całej powierzchni ściany zewnętrznej. Niestety, choć każdy projekt - nie tylko domu jednorodzinnego - powinien zawierać szczegóły konstrukcji i izolacji słabych termicznie miejsc w ścianach zewnętrznych budynku, to jest jedynie teoria.

 

W praktyce często nie przestrzega się przepisów określających zakres dokumentacji projektowej. Najczęściej więc nie zawiera ona rysunków detali – również tych, które mają wpływ na właściwości cieplne ścian. A gdy nie ma szczegółowych rysunków, wykonawca może łatwo popełnić błąd, którego nie zauważy ani inwestor, ani nawet inspektor nadzoru. Zdarza się też, że do projektu są załączone detale, ale niewłaściwie rozwiązane. Wtedy wykonawca może nie dopatrzyć się błędu i zrealizować dom dokładnie według projektu. Podobnie bywa, gdy w projekcie nie są sprecyzowane rodzaje i odmiany materiałów izolacji cieplnej, bowiem w trakcie budowy może zostać zastosowany zły materiał. W opisie technicznym często pojawia się określenie "izolacja cieplna - styropian lub wełna mineralna", pozwalające wykonawcy dowolnie wybierać, a uniemożliwiające kontrolę.
Oprócz złego projektu i niestarannego wykonawstwa sytuację pogarsza powszechnie stosowanie szczelnych okien, uniemożliwiających dopływ świeżego powietrza. W konsekwencji w pomieszczeniach zwiększa się wilgotność, która powoduje wykraplanie pary wodnej i rozwój pleśni w miejscach mostków cieplnych. Dlatego można by złośliwie powiedzieć, że jeśli w eksploatowanym już domu pojawi się pleśń, za jej „autora” można uznać projektanta budynku.


Choć więc za projekt z detalami słabych miejsc trzeba zapłacić więcej (około 30%), to naprawdę warto. Mostki cieplne w ścianach mogą bowiem podnosić nawet o 20% zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń, a w efekcie – koszt ogrzewania.
Potencjalnymi mostkami cieplnymi są w ścianach zewnętrznych połączenia balkonów ze stropem, wieńce i nadproża, boczne ościeża otworów okiennych i drzwi balkonowych, ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą oraz parapety.

 

Połączenia balkonu ze stropem
Najwięcej ciepła ucieka z domu przez źle zaprojektowane połączenia wspornikowych płyt balkonowych ze stropem żelbetowym. Przez balkon dwumetrowej szerokości może uciekać tyle samo ciepła co przez nieocieploną ścianę zewnętrzną budynku, liczącą ponad dziesięć metrów kwadratowych.

 

Foto: Xella

 

Na zdjęciu termowizyjnym widać słabszy termicznie punkt budynku, jakim jest płyta balkonowa.

 

Niestety ze względów konstrukcyjnych całkowite wyeliminowanie mostków w tym miejscu jest prawie niemożliwe, ale można znacznie ograniczyć ucieczkę ciepła dzięki warstwie ocieplenia polistyrenu ekstrudowanego lub twardego styropianu, układanej zarówno od góry, jak i od dołu płyty balkonowej.

Równie dobrym rozwiązaniem jest wykonanie balkonu, którego konstrukcja opiera się na słupach lub jest punktowo zamocowana do konstrukcji budynku. Do łączenia płyt wspornikowych warto wtedy używać łączników zbrojeniowych ze styropianową wkładką izolacyjną grubości 7 cm; elementy nośne takich łączników kotwi się przez zabetonowanie w stropie i płycie balkonowej.

 

Wieńce i nadproża
Obydwa te ważne elementy konstrukcji są usytuowane na obwodzie stropów żelbetowych. Niewłaściwe ocieplenie wieńców w zewnętrznych ścianach jednowarstwowych powoduje intensywną ucieczkę ciepła. Aby zapobiec powstawaniu mostka cieplnego w tym miejscu, należy cofnąć wieniec od zewnętrznego lica muru, aby utworzyć miejsce na izolację termiczną, np. ze styropianu, z wykończeniem jak w Bezspoinowym Systemie Ociepleń (dawniej metoda lekka mokra). W ścianach trójwarstwowych wieniec powinno się opierać na wewnętrznej warstwie muru i ocieplać razem ze warstwą nośną. W ścianach jednowarstwowych można także korzystać z gotowych elementów docieplenia wieńca - są to systemowe rozwiązania oferowane przez producentów materiałów konstrukcyjnych.

 

 

Foto: Xella

 

Aby zapobiec ucieczce ciepła przez nadproża w ścianach jednowarstwowych, trzeba wykonać belki o izolacyjności termicznej podobnej jak ściana zewnętrzna. Zastosowanie nadproża monolitycznego,

nawet gdy zostanie ono od strony zewnętrznej ocieplone kilkucentymetrową warstwą izolacji termicznej, nie eliminuje całkowicie mostków cieplnych. Najlepsze (choć nienajtańsze) są w całości prefabrykowane nadproża wykonane z takiego samego materiału jak ściana. Nieco gorsze natomiast są nadproża wykonane w ocieplonych kształtkach z takiego samego materiału jak ściana, na przykład betonu komórkowego.

W ścianach dwuwarstwowych najłatwiej - ze wszystkich rodzajów ścian zewnętrznych - zapobiec powstawaniu mostków cieplnych w nadprożach. Po wymurowaniu, warstwa nośna takich ścian jest bowiem ocieplona warstwą wełny mineralnej lub styropianu grubości 12-18 cm.

W ścianach trójwarstwowych nadproże w warstwie nośnej z nadprożem w ścianie elewacyjnej jest przedzielone warstwą ocieplenia takiej samej grubości jak w ścianie.

 

Okna i parapety
Bardzo ważne jest miejsce osadzenia okien w murze, a także rozwiązanie konstrukcji parapetu. W ścianie jednowarstwowej okno powinno być osadzone w połowie jej grubości. Jeżeli okno jest zbyt blisko zewnętrznej albo wewnętrznej krawędzi muru, to przez ścianę wokół niego ucieka więcej ciepła.
W ścianach dwuwarstwowych ościeże okienne powinno być osadzone jak najbliżej zewnętrznej krawędzi, a w ścianie trójwarstwowej – dokładnie w płaszczyźnie ocieplenia.

 

Ściany piwnic
Często nie są izolowane termicznie. Taka ściana, wykonana np. z betonu monolitycznego wylewanego w deskowaniu, a więc bardzo „zimna”, może odprowadzać ciepło z wieńca stropu nad piwnicą. Można to poznać po pasie pleśni, która pojawia się na ścianie parteru bezpośrednio nad wieńcem  i znaczy zasięg mostka termicznego. Dlatego zarówno wieniec stropu nad piwnicą, jak i ściany piwnicy należy na całej wysokości (czyli do ławy fundamentowej, a przynajmniej do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu) ocieplić materiałem odpornym na wilgoć, a więc twardymi płytami styropianu lub polistyrenem ekstrudowanym.

  

Attyka
Podobny mostek jak nieocieplone ściany piwnic może tworzyć nieocieplona ściana attykowa (pas muru zbudowany nad gzymsem budowli; zwieńczenie budynku). Jedynym sposobem na wyeliminowanie takiego mostka jest ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją oraz samej attyki, mimo że za nią znajduje się nieogrzewana przestrzeń stropodachu.

 

Badanie termowizyjne
Choć nie zastąpi systematycznej kontroli prac wykonywanych na budowie, to jest coraz popularniejszą metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych domu. Kamerą termowizyjną wykonuje się zdjęcia - termogramy - na których widoczne są miejsca strat ciepła.

 

Takie badanie przydaje się jako kontrola wykonywanych robót, m.in.:
- poprawności i szczelności ułożenia izolacji termicznej, np. ciągłość przyklejenia płyt styropianowych
- grubości ocieplenia (różnice w grubości ocieplenia poszczególnych miejsc)
- ciągłości i izolacyjności cieplnej wieńców - na poniższym zdjęciu termowizyjnym wyraźnie widać wieniec, który różni się swoją izolacyjnością termiczną od ściany.

 

Foto: Xella

 

 

Zobacz także:

Ocena efektywności termomodernizacji

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Odzysk ciepła

Ściana trójwarstwowa

Koszty ogrzewania budynków

Bilans cieplny budynku

Temperatury w pomieszczeniach

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków... więcej

Dachy

Dachy płaskie, dachy skośne. Jakie są ich wady i zalety oraz jak je docieplać. Tu... więcej

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

mkao, 28.10.2008
to jest nudne
dociekliwy, 28.10.2008
A czego się spodziewałeś po tym artykule?
mak, 28.12.2008
Do mkao: To nie dyskoteka.

Świetnie zebrane podstawowe informacje o błędach, których prawdziwość obserwuję w swoim domu. I co ważne znajduję też metody zaradzenia im. Bardzo... więcej»
Anna 18. 08. 2010, 18.08.2010
Jeżeli okno,drzwi,parapet,balonowe są obłożone kafelkami to czy ocieplaniu bloku mogą zostać, czy powinny być zerwane żeby nie twżył się mostek termiczny?