TermoDom.pl

Newsletter

Fundamenty -...

Wydawać by się mogło, że posiadając działkę i projekt domu możemy niezwłocznie... więcej

Oszczędne...

Przed nami długie i zimne wieczory, kiedy trudno przecenić komfort przebywania we... więcej

Dachy

Dachy płaskie, dachy skośne. Jakie są ich wady i zalety oraz jak je docieplać. Tu... więcej

EPBD Świadectwa energetyczne Jak zyskać na świadectwie energetycznym

Jak zyskać na świadectwie energetycznym

Jak wykorzystać świadectwo energetyczne by oszczędzać pieniądze? Jak rozumieć wskaźniki zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej? Czy dzięki świadectwom rzeczywiście można przeprowadzić skuteczna analizę poprawy energooszczędności budynków?

Większość krajów Unii Europejskiej wykonuje świadectwa energetyczne opierając swoje wyniki na tzw. klasach energetycznych – doskonale nam znanych np ze sprzętów AGD, które w jednoznaczny i precyzyjny sposób określa poziom energooszczędności. Ustawodawcy Polscy wzorem Niemiec postanowili wprowadzić suwaki energetyczne jako wynik świadectw. Podczas gdy nasi zachodni sąsiedzi wycofują się z tego pomysłu i suwaki zamieniają na klasy, Polska pozostaje z tym mało przejrzystym sposobem przedstawiania wyników niejako samotna wyspa morza Europy.

Wśród opinii ekspertów ds. budownictwa i energetyki cieplnej pojawiają się głosy, iż suwak powoduje rozmycie przekazu o poziomie budownictwa w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, iż gdy na zachodzi Europy nowo powstałe budynki buduje się w standardzie wskaźnika Ep (określającego roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną) Ep<90 kWh/(m2/rok), to w Polsce wyniki EP na poziomie 130-200 są codziennością i bynajmniej nie ma to przełożenia na tańsze ceny mieszkań czy najem biur. Świadectwa mają w swym zamyśle być wskaźnikiem na ile wartościowe są dane obiekty tzn. ile trzeba kłaść śródków na opłaty związane z utrzymaniem budynków w myśl – cenna zakupu i najmu winna być wyższa dla obiektów energooszczędnych a niższa dla tych energochłonnych.

Budownictwo europejskie milowymi krokami zmierza w kierunku ekologii i zaawansowanej energooszczędności – jako przykład można przywołać postanowienie Parlamentu Europejskiego, który nakłada od 2020 roku obowiązek powstawania budynków bez emisyjnych – bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz rozwiązaniach energooszczędnych (klasy A ) – jak zatem doganiać wciąż uciekająca Europę? Czy osiąganie wskaźnika Ep na poziomie 90-120 kWh/m2rok może stać się codziennością? Dziś w Polsce powstają już pierwsze budynki pasywne i niskoenergetyczne udowadniając ze to jest możliwe i opłacalne.

Jak bazować na suwaku i zinterpretować otrzymany wynik na świadectwie energetyczny?
Górny wskaźnik (Ep) suwaka informuje nas o zapotrzebowania na energię pierwotną, wskazując ilość energii, która musi być wyprodukowana w źródle aby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie domu i wentylację, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, ewentualnie na instalację chłodzenia oraz oświetlenia. Wartość wskaźnika EP zależy od nośnika energii (czyli gazu, oleju opałowego, węgla, biomasy, energii elektrycznej). Porównywany jest on z budynkiem określonym w Warunkach Technicznych (WT). Rozbieżności między budynkiem ocenianym a budynkiem w WT stanowią wskazanie dla działań usprawniających i obniżających zapotrzebowanie energii.

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK) informuje nas natomiast o zapotrzebowaniu na energię przez budynek, w tym również ogrzania powietrza wentylacyjnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie chłodzenia w domach wyposażonych w klimatyzację z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania. Jest to energia, za którą w rzeczywistości płacimy.

Koszt zakupu energii dla warunków rzeczywistych wyznaczyć można po przez:
Wartość wskaźnika EK pomnożyć przez powierzchnię ogrzewaną budynku, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez koszt wytworzenia 1 kWh energii.

Co w praktyce daje:
Roczny koszt zakupu energii dla budynku = Ek x powierzchnia ogrzewana budynku x koszt wytworzenia 1 kWh
Przykładowy koszt wytworzenia 1 kWh ciepła wygląda następująco:
Węgiel – 0,15 zł/kWh
Gaz ziemny – 0,20 zł/kWh
Gaz płynny – 0,45 zł/kWh
Olej opałowy – 0,28 zł/kWh

Na dane zamieszczone powyżej przyjmijmy przykładowe świadectwa energetycznego, w którym wskaźnik EK wynosi 130 kWh(m2/ rok), przy założeniu iż opalamy kocioł gazem ziemnym i powierzchni budynku wynoszącej 100 m2 sposób obliczenia będzie wyglądał w ten sposób:
Roczny koszt zakupu energii dla budynku = 130 kWh(m2 / rok) x 100 m2 x 0,2 zł/kWh = 2.600,00 zł

Należy podkreślić iż wyliczony koszt zakupu energii wynika z przyjęcia do obliczeń warunków normatywnych, może się on różnić od rzeczywistych kosztów w zależności od sposobu eksploatacji budynku, taryf dostawy danego źródła energii, bądź ceny zakupu np. węgla kamiennego. Wyliczony koszt nie uwzględnia między innymi obniżania temperatury w pomieszczeniach pod nieobecność użytkowników, warunków atmosferycznych (temperatury zewnętrznej) mogących się różnić od przyjętych do obliczeń (średniej temperatury zewnętrznej z lat poprzednich).


Skąd bierze się wartość EP i EK?

Główne czynniki wpływające na niską wartość wskaźników zawartych w świadectwie energetycznym zależą od stopnia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OŹE).

Energii promieniowania słonecznego
- zastosowanie kolektorów słonecznych typu; kolektor płaski, kolektor próżniowy, panelu fotowoltaicznego (PV) do wytwarzania energii elektrycznej
- zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) akumulującego energię słoneczną, wykorzystywanego jako dolne źródło pompy ciepła lub do ogrzewania powietrza wentylacyjnego

Energii biomasy
Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych będziemy rozumieć spalanie produktów organicznych fotosyntezy; drewno i jego odpad, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub rośliny energetyczne.
- poprzez zastosowanie kominka z płaszczem wodnym wspomagającego system ogrzewania wodnego/ system ciepłej wody użytkowej, kominka z systemem rozprowadzania powietrza (DGP).
- zastosowanie kotła na biomasę

Wewnętrzne źródła ciepła
Im więcej „emiterów” ciepła takie jak np urządzenia elektryczne, tym mniej ciepła należy dostarczyć z zewnątrz do ogrzania pomieszczenia. Na takiej zasadzie działa m.in. dom pasywny który jest optymalnie zaizolowany z zewnątrz natomiast ogrzewany jest tylko dzięki niewielkiej ilości energii dostarczanej z zewnątrz oraz po przez ciepło wynikające z „życia” jego mieszkańców.

Izolacyjność i przegrody zewnętrze
Aby otrzymać dobre wyniki na świadectwie niewątpliwie należy również stosować efektywne materiały budowlane (np. bloczki YTONG), okna o współczynniku U<1,1( dla całego okna), itp. materiały budowlano-izolacyjne. Dodatkowym plusem jest również duża ilość lokalizacji okien wysokoefektywnych na południowej – najbardziej naświetlanej przez słońce stronie świata.

Zwartość budynku
Nie od dziś wiadomo że budynki energooszczędne są proste w konstrukcji, bez zbędnych pięter, minimalnej ilości mostków ciepła, prostych dachach i bez zbędnych załamań przegród zewnętrznych. Współczynnik A/V określający zwartość budynku winien być jak najniższy by pozytywnie wpływać na otrzymanie korzystnego Ep i Ek.

Reasumując powyższe informacje im więcej odnawialnych źródeł energii, kosztem tradycyjnych nośników energii, im bardziej zwarty i zaizolowany oraz racjonalnie użytkowany obiekt tym wyższa klasa energetyczne na świadectwie (wskaźnik strzałki Ep znajdujący się na zielonym polu suwaka), tańsza eksploatacja, a przez to większy koszt sprzedaży i najmu.


Autorem tekstu jest audytor, Grzegorz Sokołowski z firmy GS ENERGIA
biuro@gsenergia.pl
http://www.gsenergia.pl/
2010-03-15

Termowizja i jej...

Brak dokumentacji technicznej budynku w obliczu konieczności sporządzenia dla niego... więcej

Ile izolacji na dach?

Wprowadzona nowelizacja Warunków Technicznych zakłada obniżenie współczynnika przenikania... więcej

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy