TermoDom.pl

Newsletter

ECOBAY – ekologiczne...

Nie trzeba szukać ekologicznych projektów całych miast w tak odległych krajach, jak... więcej

Jak poprawnie wykonać...

Tutaj dowiesz się, jak przebrnąć poprzez subtelny proces prac dociepleniowych oraz w jaki... więcej

Beton komórkowy

Asortyment produktów z betonu komórkowego jest bardzo bogaty. Z materiału tego... więcej

EPBD Świadectwa energetyczne Jak uzyskać paszport energetyczny w 2009 r.?

Jak uzyskać paszport energetyczny w 2009 r.?

Od początku roku stajemy w obliczu zmian, jakie zgotowała nam certyfikacja energetyczna mieszkań i budynków. Te, jak wszystko, co nowe, mogą być trudne, choć z pewnością możliwe do przebrnięcia.

Cel, którym jest budownictwo efektywne energetycznie, powinien być przecież osiągnięty, podobnie jak obowiązujące i funkcjonujące w Unii paszporty energetyczne. Mają one zobrazować zapotrzebowanie naszych domów na energię oraz pokazać, że możliwe są rozwiązania bardziej oszczędne, jeśli chodzi o koszty eksploatacji, a przy tym bardziej ekologiczne. |

Oczywiście same paszporty to jednak nie wszystko. Nic nie zastąpi odpowiedniej kampanii propagującej oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych czy w budownictwie mieszkaniowym. Powinna ona przekonać, że certyfikaty mogą być tym elementem stymulującym rynek, który  przyczyni się do zmniejszenia strat energii przy jednoczesnej poprawie komfortu codziennego życia. Uwagi zawarte w paszporcie nie tylko określą obecny stan, szacując roczne zapotrzebowanie na energię, ale i wskazówki na przyszłość, jak je zmniejszyć, obniżając tym samym wysokość rachunków za ogrzewanie czy przygotowanie ciepłej wody.

  • Aby ułatwić zmagania z nowymi wymogami i aktualnym stanem prawnym Ministerstwo Infrastruktury już w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku na swej stronie internetowej zebrało najważniejsze, stale aktualizowane, wiadomości na temat certyfikatów. Znajdziemy tu odpowiedzi na najważniejsze pytania, m.in.:

   - Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
   - Świadectwa energetyczne – informacja dla inwestorów, nabywców lub najemców;
   - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania;
   - Przydatne regulacje prawne;
   - Kto będzie mógł wystawić świadectwo?
   - Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane;
   - Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków;
   - Strony internetowe samorządów zawodowych.

   Ponieważ w obecnym stanie prawnym obowiązek certyfikacji w pierwszej kolejności dotyczy oddawanych do użytku nowych mieszkań i budynków, na nich się skupimy. W tym wypadku konieczność sporządzenia paszportu wynika z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawa budowlanego. Zgodnie z tym zapisem,  inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
    
   Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

   Tu biorąc pod uwagę, że jesteśmy na początku szlaku certyfikacyjnego, mogą pojawić się pierwsze trudności. Zanim jednak zawczasu zaczniemy się nimi przejmować, warto przeanalizować sytuację.

Przede wszystkim ustalić trzeba, czy obowiązek certyfikacji rzeczywiście nas dotyczy. Przepisy mówią bowiem o wyjątkach. Należą do nich budynki:

- podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
- przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok);
- mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kogo jeszcze dotyczy certyfikacja?
Jeśli jednak zamierzamy wynająć dom lub mieszkanie, albo je sprzedać, a nawet w sytuacji, gdy przeprowadziliśmy remont, zmieniający charakterystykę energetyczną nieruchomości, przepisy nas dotyczą. Wówczas należy poszukać odpowiedniego specjalisty, który przeprowadzi badanie mieszkania lub budynku.

Gdzie szukać certyfikatorów?
Osoby uprawnione do sporządzania świadectw znajdziemy wśród posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Najczęściej należą one do izb samorządu zawodowego i do stowarzyszeń naukowo-technicznych. Specjalistę, który sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej można odnaleźć w ten sam sposób, jak projektanta, przy zachowaniu tych samych podstawowych zasad. Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy o rynku świadczących te usługi będzie informacja o wykonywaniu określonych usług zamieszczana, przez samych uprawnionych, w ogłoszeniach oraz na stronach internetowych.

Ważne: osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nie musi być członkiem izby samorządu zawodowego. Ustawa nie określa obowiązku członkostwa w izbie. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dociekliwi czy po prostu oszczędni nie poprzestaną zapewne na jednym adresie, chcąc porównać koszty usług. Tu jednak, jak w każdej branży kierować należy się zdrowym rozsądkiem: oferta najtańsza nie zawsze znaczy najlepsza. Warto więc popytać naszego fachowca o wcześniejsze doświadczenia w zakresie certyfikacji lub zatrudnić kogoś sprawdzonego, z polecenia.

Wreszcie do samego badania musimy się przygotować, kompletując dokumenty wskazane uprzednio przez osobę sporządzającą świadectwo. Zwykle jest to projekt budowlany, dokumentacja przeprowadzonych remontów czy zainstalowanych urządzeń, np. kotła, wentylacji itp.
 
Ponieważ certyfikacja mieszkania czy domu jest świadczona jako odpłatna usługa, warto spisać umowę, na podstawie której nie tylko rozliczymy się z certyfikatorem, ale i będziemy mogli wnosić roszczenia w przypadku jakichkolwiek wad świadectwa.

Specjaliści doradzają, korzystając z wizyty audytora energetycznego, pytaj, jeśli cokolwiek budzi twoje zastrzeżenia czy wątpliwości. Czynny udział w badaniu może pomóc w ustaleniu istotnych faktów dla oceny efektywności energetycznej budynku.

I najważniejsze, certyfikat energetyczny jest dokumentem ważnym przez 10 lat, trzeba go przechowywać. Warto więc dołączyć go do pozostałej dokumentacji budynku.

Jak wygląda świadectwo?

Świadectwo energetyczne w formie pisemnej ma postać dokumentu, oprawionego w okładkę A4 w taki sposób, który uniemożliwia jego zdekompletowanie. Dane i obliczenia, na podstawie których zostało sporządzone, mają postać załączników.

Polski paszport energetyczny składa się z czterech części:

 • 1. Strona tytułowa.

  - adres budynku/lokalu i dane właściciela;
  - wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej EP (ilość energii potrzebnej na m2);
  - klasa energetyczna budynku/lokalu, w skali literowej od A do G (przypisana na podstawie wskaźnika WZE, porównującego oceniony budynek do standardu minimalnego);
  - nazwisko, adres i numer licencji audytora;
  - data wydania i data ważności;
  - numer świadectwa.

  2. Techniczny opis budynku/lokalu

  - przeznaczenie i data oddania do użytkowania;
  - konstrukcja, system ogrzewania i jego sprawność;
  - system wentylacji;
  - system przygotowania ciepłej wody i jego sprawność;
  - system klimatyzacji;
  - system oświetlenia;
  - zdjęcie lub szkic rzutu i przekroju budynku.

  3. Charakterystyka energetyczna

  - tabela zawierająca wskaźniki porównawcze i roczne zapotrzebowanie energii na potrzeby: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia;
  - obliczenie wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej WZE.

  4. Uwagi,
  dotyczące poprawy jakości energetycznej (jego eksploatacji i wskazanych modernizacji) oraz informacja o  podstawach prawnych świadectwa. 

Poniżej prezentujemy tytułową stronę pierwszego w 2009 roku świadectwa energetycznego przyznanego dla domu w podwarszawskich Markach.
                
                                                                                          
               
               
               
               

To, co w pierwszej kolejności rzuca się w oczy, to suwak, zamiast zapowiadanych jeszcze w projektach rozporządzeń klas energetycznych. Budzą one niechęć środowiska, krytykującego słabą czytelność takiego oznaczenia graficznego paszportów. Jednak bez względu na to, świadectwa i tak nabierają poważnego znaczenia. Wydając setki tysięcy złotych na zakup czy budowę domu, warto wiedzieć, ile będzie kosztować jego miesięczne czy roczne utrzymanie. To tym bardziej to istotne w dobie kryzysu energetycznego, jakim jest choćby obecny konflikt gazowy.

Zobacz także:
Audyt a świadectwo energetyczne
Certyfikacja w pytaniach i odpowiedziach MI
Świadectwo energetyczne - wzór

(bpawlak), 12-01-2009

Ogród na dachu...

Roślinność na dachu? Tak i to z rozmaitych powodów. Zielone trawy czy krzewy nie... więcej

Blog - listopad 2007

Listopad 2007 roku jest pochmurny i mglisty, jednak budowa domu pasywnego pod... więcej

Blog - październik 2008

Wewnątrz budynku wykonaliśmy na razie tylko instalację kanalizacyjną z rur... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy