TermoDom.pl

Newsletter

Zrównoważony rozwój...

Energooszczędne innowacje budowlane są opłacalne z wielu powodów. Jednym z nich,... więcej

Okna

Bogata oferta okien na naszym rynku, pozwala na dokonanie właściwego wyboru przy ich zakupie.... więcej

Beton komórkowy

Asortyment produktów z betonu komórkowego jest bardzo bogaty. Z materiału tego... więcej

EPBD Konsekwencje ustawy Ministerstwo Infrastruktury na celowniku

Ministerstwo Infrastruktury na celowniku

Znane są już wyniki raportu Ernst & Young, opracowanego w ramach programu Sprawne państwo, na temat efektywności legislacyjnej rządu. I choć w porównaniu z poprzednimi ekipami wypada ona lepiej, to jednak dokonania naszych parlamentarzystów nadal nijak się mają do standardów europejskich.

Sam program ma na celu inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce i jest realizowany poprzez aktywne włączanie się do publicznej debaty nad reformą państwa, choćby w postaci przygotowywanych na ten temat raportów.

Jednym z nich jest głośno ostatnio komentowany w mediach Barometr legislacyjny. Jego autorzy: dr Radosław Zubek, dr Marcin Matczak, dr Agnieszka Cieleń oraz dr Tomasz Zalasiński przeanalizowali program pracy rządu przyjęty na rok 2008 pod kątem realizacji założonych na pierwsze półrocze  projektów. Przedstawione statystyki nie powalają. Z planowanych 175 projektów ustaw, 123 miały być przyjęte do końca czerwca br. Tymczasem plan ten został zrealizowany tylko w niewielkim zakresie. Gazeta Prawna szacuje, uwzględniając uchwalone i podpisane przez prezydenta, że indeks legislacyjny w analizowanym okresie wyniósł 32,6 proc., podczas gdy w innych krajach UE kształtuje się on na poziomie 70-80 proc.

Raport szczegółowo analizuje pracę poszczególnych resortów o profilu społeczno-gospodarczym. Spośród nich najlepiej wypadło  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z 17 projektów, rząd przyjął 11, co stanowi wynik 64,7 proc. Równie dobre wyniki miało Ministerstwo Infrastruktury. Na 12 projektów wpisanych przez ten resort do programu prac legislacyjnych Rady Ministrów, rząd zdążył przyjąć 7 (58,3%).

Tu na uwagę zasługuje przyjęty przez RM 19 lutego br. projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z nim właściciele i zarządcy starych budynków mieszkalnych będą mogli ubiegać się o przyznanie premii remontowej, która ma stanowić dofinansowanie spłaty 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na remont.

Premia przeznaczona będzie wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych, wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. Projekt zakłada, że będą mogły z niej skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie pokryje do 20 proc. kwoty kredytu, nie będzie mogło jednak przekroczyć 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji.

Projekt ustawy określa także nowe warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej. Maksymalne wsparcie zostanie obniżone z 25 do 20 proc. kwoty kredytu. Jednocześnie zrezygnowano z wymogów dotyczących długości okresu kredytowania i wysokości minimalnego udziału własnego, ponieważ jedynym skutkiem tych ograniczeń było wyeliminowanie z grona beneficjentów tych, którzy najbardziej potrzebowali wsparcia. Premii termomodernizacyjnej nie będzie można wykorzystać w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych. Ma to zapobiec kumulacji pomocy ze źródeł publicznych, z wyłączeniem ewentualnej pomocy udzielonej przez samorządy lokalne.

Wszystkie premie przyznawać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego ze specjalnego Funduszu Remontów i Termomodernizacji. Przygotowywana ustawa ma zastąpić obowiązującą od 1998 r. ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Inne przyjęte przez rząd projekty:

- projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, 15.01.2008;
- projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, 19.02.2008;
- projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", 26.03.2008;
- projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, 26.03.2008;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, 20.03.2008;
- projekt nowelizacji Prawa lotniczego, 13.05.2008.

Niestety ustawy, postrzegane jako najistotniejsze, w dalszym ciągu są na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Mowa o trwających jeszcze pracach Ministerstwa Infrastruktury nad nowelizacją prawa budowlanego. Spodziewać się należy, że kiedy prace nad nią się zakończą, w pakiecie otrzymamy szereg przepisów, ułatwiających funkcjonowanie inwestorów na rynku budowlanym.

W pierwszej kolejności oczekiwana jest chyba likwidacja pozwoleń na budowę, zamiast których wprowadzona zostanie procedura rejestracji inwestycji. Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów, starosta będzie miał tylko 30 dni na zarejestrowanie budowy. Uproszczone zostanie również zakończenie inwestycji, gdyż zlikwidowane będą pozwolenia na użytkowanie budynku.

Kolejnym spodziewanym ułatwieniem ma być likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zastąpi ja zgoda urbanistyczna, wydawana na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i lokalnych przepisów urbanistycznych.

Zarówno nowelizacja prawa budowlanego, jak i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają być przyjęte do połowy 2009 r. Natomiast z uwagi na bliski termin, szczególnie niecierpliwie oczekiwane są rozstrzygnięcia prawne na temat certyfikatów energetycznych, jako konsekwencja wdrażania dyrektywy unijnej EPBD. Te mają przecież obowiązywać już z początkiem nowego roku. Przygotowywana nowelizacja prawa budowlanego ma jednoznacznie rozstrzygnąć liczne wątpliwości związane z obowiązkową certyfikacją budynków. Jednocześnie nowe przepisy obejmą  nią mieszkania i domy na rynku wtórnym, dziś zakaz sprzedaży bez świadectwa dotyczy tylko nieruchomości na rynku pierwotnym.

Najciekawsze jest to, że z danych raportu wynika, iż Ministerstwo Infrastruktury nie uwzględniło w planie Rady Ministrów 7 projektów (jeden z najgorszych wyników w zestawieniu Ernst & Young), z czego ocenia się, że tylko 1 nie można było przewidzieć. Tym bardziej to niepokojące, że znaczną część inicjatyw pozaplanowych stanowiły ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umów międzynarodowych, a więc akty o charakterze czysto proceduralnym.

O czym to świadczy?
Zdaniem Marcina Matczaka, współautora raportu legislacyjnego, jest to dowód na to, iż znaczna część ustaw była przygotowywana niejako z zaskoczenia. I choć doraźne działania są niekiedy konieczne, analiza wykazała taką potrzebę tylko w 25 proc. przypadków. Taki brak przewidywalności prac rządu nie jest w odbiorze społecznym korzystny, przede wszystkim rodzi niepotrzebne konsekwencje ekonomiczne. Związane jest to przecież z tym, iż rynek próbuje się dostosować do spodziewanych zmian, a jeśli te następują z opóźnieniem lub wcale, zwiększa się ryzyko i koszty. Zdaniem autorów raportu, pora wreszcie porozmawiać o potrzebie powołania koordynatora, co powinno przyspieszyć tempo prac i uzgodnień projektów znajdujących się w konsultacjach międzyresortowych.

Być może Barometr legislacyjny, wywołując dyskusje na temat skuteczności prac rządu, wpłynie na poprawę jego działań. Najważniejsze jednak, by te równie skutecznie poprawiły rzeczywistość w naszym kraju.

 

XERITOWN –...

XERITOWN to miasto, które ma powstać na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.... więcej

Docieplenie metodą...

Jest to najpopularniesza metoda docieplania budynków, wykonywana jest na styropianie lub na... więcej

Ogrzewanie nadmuchowe

Wobec drożejących surowców, rosnących kosztów ogrzewania, co dotkliwe zwłaszcza zimą,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy