TermoDom.pl

Newsletter

Izolacja balkonu

Wydawać by się mogło, że termoizolacja balkonu wykonana w miejscu połączenia... więcej

Izolacja tarasu

Taras spełnia przede wszystkim funkcje użytkowe, ale chroni też pomieszczenia znajdujące... więcej

Energooszczędne...

Energooszczędność sprawdza się we wszystkich budynkach. Także tych przeznaczonych dla... więcej

EPBD Energooszczędność Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Warto wiedzieć jakie parametry są ważne dla budynków oraz  materiałów izolacyjnych. Wpływają one bezpośrednio na późniejsze koszty utrzymania i komfort użytkowania.

Aby, dobrze zrozumieć istotę izolacji budynku, należy poznać podstawowe współczynniki charakteryzujące proces migracji ciepła.


1. Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1m  przy różnicy temperatur powierzchni z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jest to parametr informujący ile ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Im współczynnik jes niższy tym materiał jest lepszym izolatorem.
Jednostka - W/(mK).


2. Opór cieplny warstwy jednorodnej-R
Wartość ta określa zdolność produktów do ograniczania strat cieplnych. Jest zależna od współczynnika lambda produktu i jego grubości.

Jednostka - (m2K)/W
R=d/λ
Gdzie :
d- grubość warstwy [m]
λ- współczynnik przewodzenia ciepła - W/mK


3. Współczynnik przenikania ciepła - U

Jest to ilość ciepła, jaka w jednostce czasu przenika przez 1m2 przegrody, przy różnicy temperatur między ośrodkiem z jednej i drugiej strony, równej 1K.
Jednostka -W/(m2K). Jest to parametr informujący o ilości ciepła jaka przenika przez przegrodę. Stosuje się go do określenia izolacyjności ścian , dachów i innych przegród budowlanych.


4. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania  na ciepło.

Jest to wskaźnik informujący o ilości ciepła jaka jest potrzebna do ogrzania budynku ze względu na jego kubaturę.
E=QH/V
Jednostka [kWh/m3r]
Gdzie:
E- wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
QH- sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku  [kWh/r]
V- kubatura budynku [m3]

 

 

Zobacz także:

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych

Izolacje refleksyjne

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Lista kontrolna domu pasywnego

Czym jest dom pasywny?

Dom energooszczędny, dom pasywny - czy to się opłaca?

System ocieplenia dla domu pasywnego

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Zasady energooszczędnści

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Kategorie budynków

Budynki można dzielić na kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię.... więcej

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Warunki techniczne...

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią nieodzowną... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy