TermoDom.pl

Newsletter

Blog - kwiecień 2008

Po marcowych porządkach na działce przyszedł czas na konkretne prace – montaż... więcej

Fundusz...

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących... więcej

Prostokątne czy...

Na oszczędnym użytkowaniu domu zależy nam wszystkim. W tym roku temat jest tym bardziej... więcej

EPBD Energooszczędność Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Warto wiedzieć jakie parametry są ważne dla budynków oraz  materiałów izolacyjnych. Wpływają one bezpośrednio na późniejsze koszty utrzymania i komfort użytkowania.

Aby, dobrze zrozumieć istotę izolacji budynku, należy poznać podstawowe współczynniki charakteryzujące proces migracji ciepła.


1. Współczynnik przewodzenia ciepła λ

Jest to ilość ciepła przewodzonego w jednostce czasu przez 1 m2 powierzchni przegrody o grubości 1m  przy różnicy temperatur powierzchni z jednej i drugiej strony, równej 1K. Jest to parametr informujący ile ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Im współczynnik jes niższy tym materiał jest lepszym izolatorem.
Jednostka - W/(mK).


2. Opór cieplny warstwy jednorodnej-R
Wartość ta określa zdolność produktów do ograniczania strat cieplnych. Jest zależna od współczynnika lambda produktu i jego grubości.

Jednostka - (m2K)/W
R=d/λ
Gdzie :
d- grubość warstwy [m]
λ- współczynnik przewodzenia ciepła - W/mK


3. Współczynnik przenikania ciepła - U

Jest to ilość ciepła, jaka w jednostce czasu przenika przez 1m2 przegrody, przy różnicy temperatur między ośrodkiem z jednej i drugiej strony, równej 1K.
Jednostka -W/(m2K). Jest to parametr informujący o ilości ciepła jaka przenika przez przegrodę. Stosuje się go do określenia izolacyjności ścian , dachów i innych przegród budowlanych.


4. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania  na ciepło.

Jest to wskaźnik informujący o ilości ciepła jaka jest potrzebna do ogrzania budynku ze względu na jego kubaturę.
E=QH/V
Jednostka [kWh/m3r]
Gdzie:
E- wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
QH- sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku  [kWh/r]
V- kubatura budynku [m3]

 

 

Zobacz także:

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych

Izolacje refleksyjne

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Lista kontrolna domu pasywnego

Czym jest dom pasywny?

Dom energooszczędny, dom pasywny - czy to się opłaca?

System ocieplenia dla domu pasywnego

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Zasady energooszczędnści

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Uwolnienie rynku...

PGE – największy polski wytwórca i dystrybutor energii elektrycznej skorzysta ze... więcej

Energooszczędne...

Energooszczędność sprawdza się we wszystkich budynkach. Także tych przeznaczonych dla... więcej

Blog - kwiecień 2008

Po marcowych porządkach na działce przyszedł czas na konkretne prace – montaż... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy