TermoDom.pl

Newsletter

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjne jest coraz popularniejszą metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej... więcej

Dyrektywa EPBD

Publikujemy tu nie tylko tekst samej Dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, ale... więcej

Vademecum certyfikacji...

Kwestia certyfikatów energetycznych powraca jak bumerang. Rośnie niepewność, czy zdążymy... więcej

EPBD Energooszczędność Kategorie budynków

Kategorie budynków

Budynki można dzielić na kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zapoznaj się z klasyfikacją budynków zaproponowaną przez

Prof. L. Laskowskiego.

Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof. L. Laskowskiego (podaną w publikacji pt. „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005) wyróżnia się, z punktu widzenia zapotrzebowania na energię, następujące kategorie budynków:

 

- budynek niskoenergochłonny - obiekt o względnie małych potrzebach energetycznych na wszystkich ww. etapach


- budynek standardowy - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie określonym w aktualnych przepisach budowlanych


- budynek o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie niższym niż określony w aktualnych przepisach budowlanych, który osiąga się przy zwiększonych kosztach, lecz akceptowanych przez przeciętnie zamożnych inwestorów (z czasem budynki tej kategorii stają się budynkami standardowymi)


- budynek o zminimalizowanych potrzebach cieplnych - obiekt charakteryzujący się możliwie niskim zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania, który osiąga się przy znacznych kosztach


- budynki superizolowane - obiekty charakteryzujące się możliwie dużą izolacyjnością cieplną i szczelnością obudowy („bunkry cieplne”)


- budynki helioaktywne - obiekty przystosowane do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej


- budynki bez ogrzewania - obiekty, w których konwencjonalne ogrzewanie jest uruchamiane tylko w czasie występowania najniższych wartości temperatury na zewnątrz budynku


- budynki autarkiczne - obiekty samowystarczalne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, nie korzystające z konwencjonalnych nieodnawialnych źródeł energii


- budynki substandardowe - obiekty charakteryzujące się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie wyższym niż aktualnie przyjęty w przepisach budowlanych (potencjalnie wymagające termomodernizacji).

 

Szczególną kategorię stanowią obiekty określane, mającą charakter handlowy, nazwą budynku pasywnego, od lat promowaną przez niemiecki Passivhaus Institut. Obiekty te charakteryzują się:
- zminimalizowanymi potrzebami cieplnymi dzięki bardzo dużej izolacyjności cieplnej i szczelności obudowy, przystosowaniu do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej, energooszczędnym sposobom zapewnienia ogrzewania i wentylacji


- racjonalnym kosztem wzniesienia, na poziomie dostępnym bardziej wymagającym inwestorom.


Zgodnie z ww. klasyfikacją budynki pasywne mają cechy budynków superizolowanych, helioaktywnych i budynków bez ogrzewania.

 

Zobacz także:

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Czym jest dom pasywny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Trendy rozwojowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Ostatni szlif:...

Miesiące jesienne bywają ostatnim momentem na zakończenie prac na zewnątrz budynku.... więcej

Energooszczędna...

W Kalifornii właśnie została otwarta Akademia Nauk, budynek wykonany według projektu Renzo... więcej

Energooszczędna...

Certyfikacja energetyczna ma przekonać nas, jak bardzo w dzisiejszych czasach ważna jest... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy