TermoDom.pl

Newsletter

Hydroizolacja od...

Solidne zabezpieczenie budynku przed działaniem wody przekłada się na bezpieczeństwo... więcej

Budujesz z ENERGO i...

Jak zbudować dom, w którym zatrzymasz ciepło, by ogrzewanie było efektywniejsze,... więcej

Ogrzewanie na...

Zimą śnieg nie powinien nikogo zaskoczyć. Co jednak zrobić, by konieczność odśnieżania... więcej

EPBD Energooszczędność Kategorie budynków

Kategorie budynków

Budynki można dzielić na kategorie. Jedną z nich jest zapotrzebowanie na energię. Zapoznaj się z klasyfikacją budynków zaproponowaną przez

Prof. L. Laskowskiego.

Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Prof. L. Laskowskiego (podaną w publikacji pt. „Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005) wyróżnia się, z punktu widzenia zapotrzebowania na energię, następujące kategorie budynków:

 

- budynek niskoenergochłonny - obiekt o względnie małych potrzebach energetycznych na wszystkich ww. etapach


- budynek standardowy - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie określonym w aktualnych przepisach budowlanych


- budynek o racjonalnej charakterystyce termoenergetycznej - obiekt charakteryzujący się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie niższym niż określony w aktualnych przepisach budowlanych, który osiąga się przy zwiększonych kosztach, lecz akceptowanych przez przeciętnie zamożnych inwestorów (z czasem budynki tej kategorii stają się budynkami standardowymi)


- budynek o zminimalizowanych potrzebach cieplnych - obiekt charakteryzujący się możliwie niskim zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania, który osiąga się przy znacznych kosztach


- budynki superizolowane - obiekty charakteryzujące się możliwie dużą izolacyjnością cieplną i szczelnością obudowy („bunkry cieplne”)


- budynki helioaktywne - obiekty przystosowane do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej


- budynki bez ogrzewania - obiekty, w których konwencjonalne ogrzewanie jest uruchamiane tylko w czasie występowania najniższych wartości temperatury na zewnątrz budynku


- budynki autarkiczne - obiekty samowystarczalne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, nie korzystające z konwencjonalnych nieodnawialnych źródeł energii


- budynki substandardowe - obiekty charakteryzujące się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie wyższym niż aktualnie przyjęty w przepisach budowlanych (potencjalnie wymagające termomodernizacji).

 

Szczególną kategorię stanowią obiekty określane, mającą charakter handlowy, nazwą budynku pasywnego, od lat promowaną przez niemiecki Passivhaus Institut. Obiekty te charakteryzują się:
- zminimalizowanymi potrzebami cieplnymi dzięki bardzo dużej izolacyjności cieplnej i szczelności obudowy, przystosowaniu do wykorzystywania docierającej do budynku energii słonecznej, energooszczędnym sposobom zapewnienia ogrzewania i wentylacji


- racjonalnym kosztem wzniesienia, na poziomie dostępnym bardziej wymagającym inwestorom.


Zgodnie z ww. klasyfikacją budynki pasywne mają cechy budynków superizolowanych, helioaktywnych i budynków bez ogrzewania.

 

Zobacz także:

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Czym jest dom pasywny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Trendy rozwojowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Domy pasywne

Do ogrzania wnętrza domu wystarczą pasywne źródła ciepła: mieszkańcy, urządzenia... więcej

Blog - grudzień 2007

Koniec roku 2007 to czas deszczu i błota, jednak prace trwały niemal bez przerwy. Na... więcej

Projekt

Projektując obiekt budowlany należy pamiętać o spełnieniu podstawowych wymagań... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy