TermoDom.pl

Newsletter

Zalety zapraw do...

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od... więcej

Jak energooszczędnie...

Niezależnie od tego czy przeprowadziliśmy właśnie termomodernizację obiektu, w którym... więcej

Blog - listopad 2007

Listopad 2007 roku jest pochmurny i mglisty, jednak budowa domu pasywnego pod... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD Proces wdrożenia ustawy wprowadzajcej EPBD w Polsce

Proces wdrożenia ustawy wprowadzajcej EPBD w Polsce

Dyrektywa EPBD w Polsce nie doczekała się jeszcze odpowiednich aktów prawnych i przepisów wykonawczych. W opracowywanym projekcie ustawy założono jednak terminarz wdrożenia EPBD. Obecnie konsultowana nowa wersja ustawy Prawo Budowlane zakłada uwzgędnienie w treści założeń dyrektywy EPBD

Dyrektywa EPBD zobowiązuje Kraje Unii Europejskiej do jej wdrożenia, przez przyjęcie stosownych aktów prawnych, przepisów wykonawczych i koniecznych środków administracyjnych, przed 4 stycznia 2006 r.

W projekcie polskiej ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych z dnia 18 sierpnia 2006 r. przyjęto następujący terminarz:

- 1 września 2006 r. - zakładany termin wejścia ustawy w życie (niedotrzymany),
- 1 stycznia 2008 r. – zakładany termin wejścia w życie obowiązku wystawiania świadectwa energetycznego budynków i lokali mieszkalnych w nowych budynkach,
- 1 stycznia 2009 r. - zakładany termin wejścia w życie obowiązku wystawiania świadectwa energetycznego budynków, w których dokonano modernizacji, w tym także w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
- 1 stycznia 2009 r. - zakładany termin wejścia w życie obowiązku wystawiania świadectwa energetycznego sprzedawanych lub wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych w tych budynkach,
- 1 stycznia 2009 r. - zakładany termin wejścia w życie obowiązku jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczej, w której wykorzystuje się kotły mające co najmniej 15-letni staż eksploatacyjny.

 

Zobacz także:

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD - Informacje podstawowe

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Założenia do projektu nowej ustawy Prawo Budowlane

Komentarz do ustawy Prawo Budowlane

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Co to jest dom pasywny?

Dom pasywny nie jest opatentowaną technologią budowlaną, ale ideą domu użytecznego dla... więcej

Jak uzyskać kredyt...

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr... więcej

Mgr inż. arch....

Mgr inż. arch. Ryszard Czapla, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy