TermoDom.pl

Newsletter

Temperatury w...

Właściwe temperatury w odpowiednich pomieszczeniach oszczędzają energię i koszty.... więcej

Ogrzewanie przy pomocy...

Zastanawiając się na wyborem systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na pompy ciepła. Ich... więcej

Dachy skośne

Poprawne wykonanie  izolacji dachu stromego. Zapewni niskie koszty ogrzewania... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD EPBD w Europie

EPBD w Europie

Dyskusje nad Prawem budowlanym trwają, ale los Dyrektywy EPBD jest nadal niepewny, pomimo zobowiązań, wynikających z przynależności Polski do UE. Tymczasem w całej Europie trwają działania władz poszczególnych krajów oraz stowarzyszeń i organizacji, zwiększające realną efektywność Dyrektywy.

Europejska Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynku, która weszła wżycie 16 grudnia 2002 roku, miała zostać włączona w ustawodawstwo krajów członkowskich Unii Europejskiej 4 stycznia 2006 roku.

Oprócz poprawy wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach, jej celem stały się też zasoby mieszkaniowe w momencie podejmowania w nich poważnych prac remontowych. Europejski, budowlany sektor gospodarki odpowiedzialny jest za 40% całkowitego zużycia energii i dlatego dyrektywa ta jest ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia poziomu zużycia energii wymaganego przez Protokół z Kioto. Kraje UE zobowiązują się w nim do zredukowania emisji CO2 (w stosunku do wartości z bazowego roku 1990) o 8%, co ma zostać osiągnięte do roku 2010.

Tymczasem EURIMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izolacji reprezentujące interesy wszystkich głównych producentów izolacji w całej Europie) proponuje Komisji Europejskiej rozszerzoną Dyrektywę o systemie oceny efektywności energetycznej budynków EPBD, bowiem Dyrektywa obecnie obejmuje jedynie budynki o powierzchni większej niż 1000 m2, chociaż 90% potencjału, jeżeli chodzi o energię, emisję dwutlenku węgla znajduje się w budynkach o powierzchni poniżej 1.000 m2.

W listopadzie 2006 roku, Rada Energii UE jednogłośnie przyjęła wnioski dotyczące efektywnej gospodarki i oszczędności energetycznych, które zostały sporządzone na podstawie Planu Działania Komisji w sprawie Efektywnej Gospodarki Energetycznej, opublikowanej w październiku. Rada traktuje te wnioski jako kamień węgielny polityki energetycznej UE. Plan działania tworzy pakiet 75 środków, które należy wdrożyć w trakcie sześciu kolejnych lat, a które do 2020 roku przyniosą na poziomie całej Wspólnoty 20% oszczędności energetyczne. Wśród tych środków znajduje się kilka priorytetowych działań, które wpływają na środowisko zabudowane, takie jak zobowiązanie do weryfikacji postanowień Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), w celu istotnego obniżenia progu obowiązującego w przypadku renowacji budynków (który obecnie wynosi 1 000 metrów kwadratowych), polepszenie efektywnej gospodarki energetycznej w rejonach i nowych standardów charakterystyki energetycznej w zakresie różnych grup produktów, np. bojlerów, odbiorników telewizyjnych, oświetlenia, itp. Weryfikacja faktycznej realizacji EPBD miała miejsce na początku grudnia w trakcie nieformalnego spotkania Komitetu ds. zarządzania popytem na energię, ustanowionym w celu wspomagania Komisji w zakresie wdrażania Dyrektywy.

Poza Polską, kraje europejskie wykazały duże zainteresowanie problematyką dotyczącą efektywności energetycznej budynku. Liderem w konstruktywnym podejścia do polityki oszczędnościowej są Niemcy, nota bene - twórcy domu pasywnego. Już dawno została wdrożona tam Dyrektywa EPBD, a rząd w Berlinie wprowadza kolejne spektakularne decyzje. Od stycznia 2007 roku niemiecki bank KfW Bankengruppe oferuje niskooprocentowane (2% w skali roku) kredyty, które finansują prace remontowo-budowlane obniżające zużycie energii. Kredyty przeznaczone są dla właścicieli budynków publicznych i samorządowych, szkół, sal gimnastycznych oraz dla budynków należących do zarejestrowanych stowarzyszeń.

Również popularyzujące Dyrektywę EPBD działania podjął rząd Bułgarii. Tamtejsza Agencja Efektywności Energetycznej planuje w 2007 roku wykonanie za 1 mln euro stu wzorcowych certyfikacji energetycznych budynków użyteczności publicznej o powierzchni ponad 1000 m2, znajdujących się w centrach największych miast Bułgarii. W tych dwóch opisanych przypadkach widać wyraźnie kierunki myślenia, które na razie są obce naszym władzom.
 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - wprowadzenie

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD - informacje podstawowe

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Okucia -...

Okna balkonowe, tarasowe i duże okna znajdujące się na parterze są statystycznie... więcej

Trendy w budownictwie...

Niski poziom ilość energii niezbędnej do użytkowania budynku z uwzględnieniem... więcej

Grzejniki

Wybraliśmy system ogrzewania. To w pewnym stopniu ograniczyło zakres urządzeń... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy