TermoDom.pl

Newsletter

EPBD - wprowadzenie

Dyrektywa EPBD koncentruje uwagę na racjonalizacji zużycia energii w budynkach na: -... więcej

Ściany zewnętrzne

Najważniejsza funkcją ścian zewnętrznych jest ich funkcja konstrukcyjna. W przypadku... więcej

Zabudowa z płyt G-K i...

Zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych jest bardzo popularnym sposobem wykańczania wnętrz.... więcej

EPBD Dyrektywa EPBD EPBD - wprowadzenie

EPBD - wprowadzenie

Dyrektywa EPBD koncentruje uwagę na racjonalizacji zużycia energii w budynkach na:
- ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
- oświetlenie pomieszczeń (w budynkach użyteczności publicznej).

W obowiązujących przepisach budowlanych podanych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) sformułowano następujące podstawowe wymaganie dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród:

 

„Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do jego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem, była utrzymana na racjonalnie niskim poziomie.”

 

W przypadku modernizacji budynku ma ona na ogól na celu polepszenie jego jakości energetycznej (tzw. termomodernizacja) i, w miarę możliwości, dostosowanie do ww. wymagania stawianego współcześnie wznoszonym budynkom, z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego (np. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego).

 

W celu energooszczędnego budowania lub modernizacji (termomodernizacji) istniejącego budynku w powyższym zakresie przeprowadza się:


1) ocenę usytuowania budynku i wpływu otoczenia, możliwości zastosowania rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiające pasywne (nie potrzebujące energii w czasie eksploatacji budynku) ogrzewanie (zyski od nasłonecznienia) i ochronę przez przegrzewaniem pomieszczeń latem;


2) ocenę strat ciepła przez przenikanie przez obudowę i możliwości ich zmniejszenia: zewnętrzne ściany, stropy, połacie dachowe, okna i drzwi oraz połączenia wymienionych przegród budynku (izolacje cieplne, wyroby o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. energooszczędne elementy murowe, okna, szyby);


3) ocenę strat ciepła związanych z wentylacją i możliwości poprawy bilansu cieplnego dzięki zastosowaniu odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego (rekuperatory);


4) ocenę zapotrzebowania na energię w odniesieniu do instalacji ogrzewania oraz ocenę jej wydajności i sprawności oraz możliwości poprawy w zakresie:
- wytwarzania ciepła (kotły, kolektory słoneczne, pompy ciepła, jednostki kogeneracji) i magazynowania, razem ze sterowaniem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania ciepła / chłodu / elektryczności,
- rozprowadzania ciepła w budynku, razem ze sterowaniem,
- emisji ciepła w pomieszczeniach, razem ze sterowaniem.

 

Można wyróżnić trzy główne grupy czynników wpływających na koszt ogrzewania:


1) wielkość strat ciepła przez przenikanie przez obudowę i wentylację (przy danych zyskach ciepła - wewnętrznych i od nasłonecznienia),
2) jakość energetyczną systemu grzewczego, wg powyższego opisu,
3) cenę zakupu paliwa lub energii cieplnej. 

 

Powyższe czynniki powinny być brane pod uwagę przy budowie lub modernizacji budynku. Właściwy wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego może prowadzić w typowych warunkach do uzyskania obniżenia rocznych kosztów zużycia energii nawet o kilkadziesiąt procent.

 

Zobacz także:

Dyrektywa EPBD

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

EPBD - informacje podstawowe

EPBD w Europie

Informacje ogólne - audyt energetyczny

Proces wdrażania ustawy wprowadzającej EPBD w Polsce

Harmonogram wdrażania Dyrektywy EPBD w Polsce

Jakość energetyczna budynku

Wzór graficzny certyfikatu

Ogrzewanie domu kominkiem

Marząc o ciepłym i przytulnym wnętrzu, myślimy niejednokrotnie o ogniu... więcej

Kościół pasywny w...

Pisaliśmy już, że w standardzie domu pasywnego mogą być stawiane nie tylko budynki... więcej

Wełna mineralna

Wełna mineralna, kamienna lub szklana jest najpopularniejszym materiałem izolacyjnym stosowanym... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy