TermoDom.pl

Newsletter

Lumina - dom wysoko...

Budownictwo energooszczędne, zrównoważone stało się w ostatnich czasach niezwykle... więcej

Izolacyjność cieplna...

Każda przegroda budowlana powinna charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością... więcej

Szkolenia audytorów...

Ministerstwo Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady szkoleń... więcej

EPBD Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Dyrektywa EPBD podniosła poprzeczkę, jeśli chodzi o energooszczędność budynków mieszkalnych. Rolą audytu jest wskazanie rozwiązań, które dostosują je do nowych wymogów prawnych. W dziale tym znajdziesz więc  aktualne informacje na temat audytu, jego roli w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych.

Uczelnie szkolące audytorów energetycznych

Poniżej prezentujemy aktualny wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

<   1 - 2

Na ogrzewaniu można...

Jeżeli chcesz płacić mniejsze rachunki w zimie, musisz zainwestować. Jeszcze zdążysz... więcej

Prostokątne czy...

Na oszczędnym użytkowaniu domu zależy nam wszystkim. W tym roku temat jest tym bardziej... więcej

Ministerstwo...

Znane są już wyniki raportu Ernst & Young, opracowanego w ramach programu Sprawne... więcej