TermoDom.pl

Newsletter

Szukamy działki,...

Koszty utrzymania domu zależą nie tylko od tego, jak bardzo go ocieplimy, jak będziemy... więcej

Czym ocieplić dom -...

Kiedy już budynek został przykryty dachem, pora pomyśleć o jego ociepleniu. Jakich... więcej

Koszty budowy domu...

Pod koniec lata 2007 ukończyliśmy budowę pierwszego certyfikowanego domu pasywnego... więcej

Buduj dom energooszczędnie Wentylacja i klimatyzacja Nasady kominowe i ich działanie

Nasady kominowe i ich działanie

Zmienna pogoda, przynosząca raz śnieg, raz deszcz, w połączeniu z porywistym wiatrem, sprawia, że coraz powszechniej na kominach montowane są nasady kominowe.


Nasady kominowe to wynalazek może nie najnowszy, ale mocno użyteczny, zwłaszcza gdy chcemy poprawić siłę tzw. ciągu albo zapobiec jego cofaniu, a w konsekwencji przedostawaniu się spalin do przewodu kominowego. To zjawisko wprawdzie typowe dla sezonu letniego, gdy temperatura wewnątrz domu i temperatura na zewnątrz mają zbliżoną wartość, ale nasady, poza wspomnianym wzmocnieniem ciągu, zabezpieczają skutecznie przed deszczem lub śniegiem, który mógłby niepotrzebnie komin zawilgocić. W dodatku odstraszają ptaki, próbujące niejednokrotnie wykorzystywać kominy do budowy gniazd. To jednak możliwe w przypadku urządzeń obrotowych, które niemal cały czas pozostają w ruchu.

Nasady kominowe najczęściej wykonane są ze stali ocynkowanej, miedzi lub chromoniklu. Te ostatnie są szczególnie polecane do kominów odprowadzających spaliny z kotłów olejowych i gazowych. Mają bowiem bardzo dobrą odporność na kwaśne substancje powstające w takich kominach w efekcie skraplania się spalin.

Zastosowanie

Nasady nie są potrzebne na kominach, w których odpływ spalin jest wymuszony przez jakieś urządzenie, na przykład regulator ciągu lub wentylator wspomagający ciąg. Jeśli w jednym kominie jest kilka przewodów, każdy powinien mieć oddzielną nasadę. Tu jednak uwaga: nasady kominowe nie powinny być montowane na nieizolowanych przewodach kominowych wystających wysoko ponad dach. Mogą bowiem doprowadzić wówczas do powstania tak zwanego korka gazowego, który tworzy się na styku ocieplonej i nieocieplonej części komina. Na skutek różnicy temperatur następuje gwałtowne zahamowanie ciągu. Nasady kominowe zaś wymuszają ciąg i nie dopuszczają do takiej sytuacji. Opłaca się je montować zwłaszcza wówczas, gdy dom znajduje się w bliskim sąsiedztwie wysokich drzew, budynków lub gdy otoczony jest górami. Przydadzą się także wówczas, gdy przewód dymowy lub spalinowy jest krótki i ma mały przekrój.

Ich zastosowanie regulują też postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z nimi, przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach, na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, na przewodach dymowych i spalinowych należy stosować nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. Nasady mogą być również stosowane na innych obszarach, jeśli wymagają tego uwarunkowania topograficzne. Wszystkie zakończenia przewodów dachowych muszą otwierać się lub uchylać umożliwiając swobodne czyszczenie.

W zależności od budowy możemy dokonać podziału na:

- daszki i nasady stałe

W tej roli najczęściej występuje tzw. "grzybek" i przedłużenie komina, które służą do osłonięcia wylotów kanałów wentylacyjnych, zabezpieczając je przed opadami. Nasady mogą również przedłużyć komin i wyprowadzić jego wylot ponad przeszkodę. Należy jednak pamiętać, by nie doprowadzić w ten sposób do zbyt dużego wychłodzenia spalin. Aby temu zapobiec warto zastosować izolację cieplną.                       
                                        
                                                         Foto: Nasada stała Darco

Na tym jednak rola stałych nasad się kończy, gdyż nie mają one większego wpływu na poprawienie ciągu. Gorzej nawet, bo wielu producentów ostrzega, że mogą one zakłócać poprawne odprowadzanie spalin, powodując ich zawirowania.

Stałe nasady kominowe montuje się na wylotach kominowych o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych (urządzenia gazowe-spaliny suche). Maksymalna temperatura pracy: 180ºC. Nie można ich stosować  na zakończeniach przewodów odprowadzających dym lub spaliny z kominków.
 
- nasady samonastawne

Te, w przeciwieństwie do stałych, nie tylko osłaniają wylot przewodu kominowego, ale też działają trochę jak żagiel, samoczynnie ustawiając się zgodnie z kierunkiem wiatru, wzmacniając tym samym ciąg. Wytwarzają w ten sposób po stronie zawietrznej podciśnienie, proporcjonalne do prędkości wiejącego wiatru. Zysk energetyczny w przypadku stosowania nasad samonastawnych jest większy niż w przypadku stałych, jednak części ruchome często są blokowane przez zanieczyszczenia i pyły znajdujące się w spalinach. Z czasem może to doprowadzić do unieruchomienia nasady.                                                                                              

                                                Foto: Nasada samonastawna Darco

Ruchomy element nasady, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, blachy miedzianej, bądź chromoniklowej, osadzony jest na mechanizmie obrotowym. Podstawa nasady samonastawnej zwykle bywa uchylna lub łatwa do odkręcenia, umożliwiając łatwe czyszczenie.

Nasady samonastawne można stosować do przewodów zarówno dymowych, jak i spalinowych.

- nasady obrotowe

Nasady obrotowe niczym dziecięcy wiatraczek obracają się pod wpływem wiatru, wytwarzając w przewodzie kominowym podciśnienie, które zwiększa i stabilizuje ciąg oraz zapobiega powstawaniu ciągu wstecznego. 
                                                                                  

                                                                      Foto: Nasada obrotowa Darco

Podstawową częścią nasady obrotowej jest lekka turbinka obrotowa osadzona na podstawie montowanej do komina na płasko lub pod skosem. Prędkość obrotu turbinki, a więc i wartość wytwarzanego podciśnienia, zależą w dużej mierze od siły wiatru.

Nasady obrotowe można stosować do przewodów dymowych i spalinowych.

Montaż nasad kominowych

Nasady kominowe montowane są na kominie bezpośrednio nad wylotem przewodu. Znajdujące się w podstawie nasady otwory odznacza się na kominie (na przykład ołówkiem lub flamastrem), by w tych miejscach wywiercić otwory o średnicy 8-10mm. W nich właśnie umieszcza się plastikowe kołki, na których mocowana jest podstawa nasady. W razie gdyby okazało się, że czapa kominowa jest krzywa, przed montażem należy ją przeszlifować w celu wyrównania. Nasady kominowe można też montować bezpośrednio do przewodów kominowych, wówczas podstawa jest niepotrzebna, a nasadę nakłada się na rurę przewodu i mocuje używając obejm zaciskowych.

Kilka podstawowych zasad montażu:

- wszystkie nasady muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną do tego instytucję. W związku z tym przy zakupie zawsze trzeba poprosić sprzedawcę o okazanie ważnej aprobaty technicznej lub deklarację producenta o zgodności wyrobu z Polską Normą. Wyrób nie posiadający aprobaty nie przeszedł szczegółowych badań laboratoryjnych i nie daje gwarancji prawidłowego działania;
- średnica nasady nie może być mniejsza od średnicy przekroju komina,
- kształt nasady powinien być taki sam jak przewodu , w przeciwnym razie konieczne jest zastosowanie przejścia redukcyjnego,
- nie można montować jednej nasady nad kominem, w którym znajdują się wyloty przewodów spalinowych, wentylacyjnych i dymowych, gdyż spowoduje to cofanie się dymu lub spalin do domu przez kanał wentylacyjny;
- można natomiast zastosować jedną nasadę zbiorczą na wylotach wentylacyjnych z kilku kanałów wentylacyjnych, ale pod warunkiem zachowania sumarycznej powierzchni przekrojów. Zastosowanie takiej nasady powinna być uzgodnione z inspektorem nadzoru i uprawnionym kominiarzem;
- nasada powinna być odpowiednio dostosowana do funkcji przewodu,
- przewody spalinowe wykonane ze stali powinny być izolowane, w innym wypadku może to spowodować powstanie korka zimnego gazu, który blokuje ciąg,
- zastosowanie nasad wykonanych z aluminium lub blachy cynkowej do kominów spalinowych lub dymowych spowoduje szybszą korozje nasady, a także może zablokować nasadę, co może doprowadzić do zawiewania do komina.

Obsługa i eksploatacja

W zasadzie nasady kominowe są bezobsługowe, jednak jako składowe komina podlegają okresowym przeglądom przeprowadzonym przez kominiarza. Kominy wentylacyjne sprawdza się raz w roku, spalinowe dwa razy w roku, natomiast dymne cztery razy w roku lub częściej, jeśli sytuacja tego wymaga.

Zobacz także:
Komin trwały jak skała
Kominiarz mile widziany...
Wygrać z czadem
Przepisowa wentylacja

(bpawlak), 02-02-2009

Najoszczędniejsza...

Na co zwracamy uwagę kupując nowy samochód? Zazwyczaj na markę, wygląd, komfort jazdy,... więcej

Blog - zima 2008

Zima 2008 nie sprzyjała budowie domu pasywnego, tym niemniej prace wciąż trwały. Palce... więcej

Dom pasywny okiem...

Budynki pasywne w coraz większym stopniu przyciągają naszą uwagę. Dzieje się tak,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy