TermoDom.pl

Newsletter

Mniej opłat więcej...

Czy skoro było nas stać na zbudowanie domu, będzie nas stać, by w nim mieszkać?... więcej

Kominek

Kominek to miejsce nastrojowego wypoczynku. Pozwala patrzeć się w ogień... więcej

Jak uzyskać kredyt...

Warto pamiętać, że Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ściany Zalety zapraw do cienkich spoin

Zalety zapraw do cienkich spoin

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od wymiarów materiału. Im mniejsze wymiary elementu murowego (długość, wysokość) tym więcej zaprawy trzeba zużyć do wymurowania 1 m2 ściany przy tej samej grubości. Stąd też producenci materiałów budowlanych z jednej strony produkują elementy o większych niż dawniej wymiarach, z drugiej – zwiększają dokładność produkcji, tak aby można było stosować zaprawy do spoin cienkich.

Stosowanie zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia (nazywanych też „tradycyjnymi”) ma uzasadnienie w przypadku murowania z bloczków czy pustaków o dużych odchyłkach wymiarowych. Wówczas duża ilość zaprawy w spoinie ma na celu zniwelowanie różnic w wymiarach elementów. Taki sposób murowania ma jednak kilka podstawowych wad.

Przede wszystkim murowanie trwa dłużej niż w przypadku stosowania zapraw do cienkich spoin. Wynika to zarówno z konieczności nakładania większej ilości zaprawy, jak i z trudniejszego układania (poziomowania) elementów murowych. Po drugie, większy udział zaprawy w powierzchni muru obniża izolacyjność termiczną ściany, co ma szczególne znaczenie w przypadku ścian jednowarstwowych.

Podstawą wymurowania ścian jednowarstwowych jest uzyskanie współczynnika U (przenikalności cieplnej) o wartości nie przekraczającej 0,30 W/m2K. Ważne jest, że wartość ta odnosi się do całej ściany, a nie tylko elementów murowych (bloczków, pustaków), z których jest wykonana. Wpływ na wartość współczynnika U może zatem mieć także zastosowana zaprawa i jej powierzchnia w stosunku do powierzchni całego muru.

Niska termoizolacyjność tego typu zapraw sprawia, że współczynnik U jest często niższy niż wynikałoby to termoizolacyjności samych pustaków. Dlatego też producenci elementów wymagających murowania na grubej spoinie (np. pustaków ceramicznych) zalecają stosowanie zapraw ciepłochronnych, które i tak często nie osiągają termoizolacyjności porównywalnej z bloczkami czy pustakami.

Zaprawy do spoin cienkich stosowane są do murowania ścian z elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm, a co za tym idzie – udział spoin w powierzchni ściany jest minimalny, poniżej 1%. Dzięki temu zastosowana zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany. Współczynnik U zależy zatem wyłącznie od zastosowanych elementów murowych.

Spoiny w tego typu ścianach nie są zatem mostkami termicznymi, co jest wyraźnym zjawiskiem w elementach murowanych na zaprawach tradycyjnych. Jednocześnie dzięki wysokiej dokładności wymiarowej elementów murowanych na cienkie spoiny, ściany z nich wykonane charakteryzują się wysoką szczelnością. Zapobiega to niekontrolowanym stratom ciepła oraz „wianiu” zimnego powietrza od strony przegrody.

Stosowanie zapraw do cienkich spoin korzystnie wpływa również na czas murowania. Poprawne i dokładne ułożenie pierwszej warstwy bloczków sprawia, że poziomowanie kolejnych elementów polega jedynie na lekkiej korekcie, a nie mozolnym ich układaniu.

Wiele nowoczesnych materiałów budowlanych, obok wysokiej dokładności wymiarowej, charakteryzuje się również tzw. powierzchnią czołową profilowaną, czyli łączeniem na pióro i wpust. Dzięki temu spoiny pionowe nie muszą być wypełniane zaprawą, co dodatkowow zmniejsza jej wpływ na termoizolacyjność ściany.

Wybór rodzaju zaprawy zależy bezpośrednio o rodzaju materiałów do budowy ścian. W przypadku ścian jednowarstwowych warto zatem postawić na elementy o wysokiej dokładności wymiarowej (np. bloczki z betonu komórkowego), które pozwalają na stosowanie zapraw do cienkich spoin. Warto również wybierać zaprawy, które ma w swojej ofercie producent bloczków, tak aby cała ściana była wykonana z elementów jednego systemu.


Autorem tekstu jest Piotr Harassek, Junior Product Manager Xella Polska Sp. z o.o., producenta bloczków z betonu komórkowego YTONG oraz bloków wapienno-piaskowych SILKA

Dom energooszczędny...

Koszty domów energooszczędnych często bywają demonizowane. Rzeczywiście, wydatki na etapie... więcej

Kościół pasywny w...

Pisaliśmy już, że w standardzie domu pasywnego mogą być stawiane nie tylko budynki... więcej

Energia odnawialna -...

Sercem każdej instalacji ogrzewania jest źródło ciepła. O jego wyborze na ogół... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy