TermoDom.pl

Newsletter

Słoneczne schronisko...

Bardzo nowoczesne, prawie samowystarczalne energetycznie schronisko Monte Rosa, jest... więcej

Prawidłowy montaż...

Prawidłowa termoizolacja ścian zewnętrznych poprawia jakość życia mieszkańców oraz jest... więcej

Czym jest dom pasywny?

Innowacyjna idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ściany Zalety zapraw do cienkich spoin

Zalety zapraw do cienkich spoin

Udział zapraw w powierzchni muru może wynieść nawet 10% w zależności od wymiarów materiału. Im mniejsze wymiary elementu murowego (długość, wysokość) tym więcej zaprawy trzeba zużyć do wymurowania 1 m2 ściany przy tej samej grubości. Stąd też producenci materiałów budowlanych z jednej strony produkują elementy o większych niż dawniej wymiarach, z drugiej – zwiększają dokładność produkcji, tak aby można było stosować zaprawy do spoin cienkich.

Stosowanie zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia (nazywanych też „tradycyjnymi”) ma uzasadnienie w przypadku murowania z bloczków czy pustaków o dużych odchyłkach wymiarowych. Wówczas duża ilość zaprawy w spoinie ma na celu zniwelowanie różnic w wymiarach elementów. Taki sposób murowania ma jednak kilka podstawowych wad.

Przede wszystkim murowanie trwa dłużej niż w przypadku stosowania zapraw do cienkich spoin. Wynika to zarówno z konieczności nakładania większej ilości zaprawy, jak i z trudniejszego układania (poziomowania) elementów murowych. Po drugie, większy udział zaprawy w powierzchni muru obniża izolacyjność termiczną ściany, co ma szczególne znaczenie w przypadku ścian jednowarstwowych.

Podstawą wymurowania ścian jednowarstwowych jest uzyskanie współczynnika U (przenikalności cieplnej) o wartości nie przekraczającej 0,30 W/m2K. Ważne jest, że wartość ta odnosi się do całej ściany, a nie tylko elementów murowych (bloczków, pustaków), z których jest wykonana. Wpływ na wartość współczynnika U może zatem mieć także zastosowana zaprawa i jej powierzchnia w stosunku do powierzchni całego muru.

Niska termoizolacyjność tego typu zapraw sprawia, że współczynnik U jest często niższy niż wynikałoby to termoizolacyjności samych pustaków. Dlatego też producenci elementów wymagających murowania na grubej spoinie (np. pustaków ceramicznych) zalecają stosowanie zapraw ciepłochronnych, które i tak często nie osiągają termoizolacyjności porównywalnej z bloczkami czy pustakami.

Zaprawy do spoin cienkich stosowane są do murowania ścian z elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm, a co za tym idzie – udział spoin w powierzchni ściany jest minimalny, poniżej 1%. Dzięki temu zastosowana zaprawa praktycznie nie wpływa na termoizolacyjność ściany. Współczynnik U zależy zatem wyłącznie od zastosowanych elementów murowych.

Spoiny w tego typu ścianach nie są zatem mostkami termicznymi, co jest wyraźnym zjawiskiem w elementach murowanych na zaprawach tradycyjnych. Jednocześnie dzięki wysokiej dokładności wymiarowej elementów murowanych na cienkie spoiny, ściany z nich wykonane charakteryzują się wysoką szczelnością. Zapobiega to niekontrolowanym stratom ciepła oraz „wianiu” zimnego powietrza od strony przegrody.

Stosowanie zapraw do cienkich spoin korzystnie wpływa również na czas murowania. Poprawne i dokładne ułożenie pierwszej warstwy bloczków sprawia, że poziomowanie kolejnych elementów polega jedynie na lekkiej korekcie, a nie mozolnym ich układaniu.

Wiele nowoczesnych materiałów budowlanych, obok wysokiej dokładności wymiarowej, charakteryzuje się również tzw. powierzchnią czołową profilowaną, czyli łączeniem na pióro i wpust. Dzięki temu spoiny pionowe nie muszą być wypełniane zaprawą, co dodatkowow zmniejsza jej wpływ na termoizolacyjność ściany.

Wybór rodzaju zaprawy zależy bezpośrednio o rodzaju materiałów do budowy ścian. W przypadku ścian jednowarstwowych warto zatem postawić na elementy o wysokiej dokładności wymiarowej (np. bloczki z betonu komórkowego), które pozwalają na stosowanie zapraw do cienkich spoin. Warto również wybierać zaprawy, które ma w swojej ofercie producent bloczków, tak aby cała ściana była wykonana z elementów jednego systemu.


Autorem tekstu jest Piotr Harassek, Junior Product Manager Xella Polska Sp. z o.o., producenta bloczków z betonu komórkowego YTONG oraz bloków wapienno-piaskowych SILKA

Ogrzewanie podłogowe...

W długie zimowe wieczory ogromne znaczenie ma komfort cieplny w domu. Jednym ze sposobów... więcej

Izolacja fundamentów

Ściany fundamentowe, czy ściany piwniczne odgrywają obecnie ważniejsza rolę... więcej

Zrównoważony rozwój...

Energooszczędne innowacje budowlane są opłacalne z wielu powodów. Jednym z nich,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy