TermoDom.pl

Newsletter

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Ściany w domu pasywnym

Współczynnik przenikania ciepła U dla ściany zewnętrznej w budynku pasywnym... więcej

Oddychające...

Coraz niższe temperatury, będące zapowiedzią ochłodzenia typowego dla sezonu... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ściany Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne

Najważniejsza funkcją ścian zewnętrznych jest ich funkcja konstrukcyjna. W przypadku domów energooszczędnych należy zastanowić się nad ścianą, która ochroni nas od zimna i zapobiegnie ucieczce ciepła z domu na zewnątrz.

Zadaniem ścian zewnętrznych, oprócz funkcji konstrukcyjnej, jest ochrona przyszłych mieszkańców przede wszystkim przed:
- zimnem
- gorącem
- opadami
- wiatrem
- hałasem

Dlatego tak ważny jest właściwy dobór materiałów na ściany domu. Jest to jeden z elementów, których nie da się w przyszłości wymienić. A tak naprawdę udział kosztów wybudowania ścian w całkowitym koszcie zbudowania domu wynosi ok. 10%. Warto podjąć przemyślaną decyzję o wyborze materiału na ściany.

Rozważyć należy:

- korzyści, jakie uzyskamy wybierając konkretny materiał (izolacyjność termiczna, tempo budowy, łatwość budowy)

- wymagane ocieplenie i wykończenie – tutaj należy pamiętać, że często koszty docieplenia i wykończenia ścian przewyższają koszt zakupu bloczków czy cegieł.

Najważniejszymi parametrami ścian, które warto sprawdzić przed dokonaniem zakupu są: 

Izolacyjność termiczna. Izolacyjność termiczną określa współczynnik U – im niższa jego wartość, tym cieplejsza jest ściana. Gotowa ściana powinna mieć wartość U na poziomie niższym niż 0,3 W/m2K. 

Paroprzepuszczalność. Im wyższa paroprzepuszczalność ścian, tym lepiej. Wybierając materiał na ściany o wysokiej paroprzepuszczalności, materiał na docieplenie także powinien być wysokoparoprzepuszczalny. 

Izolacyjność akustyczna. Aby do domu nie przenikały dźwięki z zewnątrz, należy wybierać materiały cięższe, np. bloki wapienno-piaskowe. Lekkie materiały w większym stopniu przepuszczają hałasy. 

Nasiąkliwość. Materiał jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne, im mniejsza jest jego nasiąkliwość. Jednak niezależnie od materiału, podczas prac budowlanych należy chronić materiał przed zamoknięciem.


Ściany jednowarstwowe 

W ścianach jednowarstwowych – nie wymagających docieplenia, warstwa konstrukcyjna (nośna) pełni także rolę izolacyjną. Zgodnie z przepisami współczynnik przenikania ciepła dla ścian jednowarstwowych powinien być niższy niż 0,5 W/m2K. W praktyce materiały na te ściany są cieplejsze i niektóre z nich osiągają nawet współczynnik poniżej 0,3 W/m2K. 

 

Budowa ściany jednowarstwowej przebiega bardzo szybko. Jednak należy pamiętać o zachowaniu dokładności murowania, gdyż nie ma tutaj warstwy docieplenia, która zakryłaby ewentualne błędy wykonawcze. Bloki najczęściej muruje się na cienką zaprawę klejową tak, aby warstwa zaprawy była minimalna. Bowiem im cieńsza jest zaprawa tym mniejszy mostek termiczny w tym miejscu. Spoin pionowych się nie wypełnia – bloki mają system pióro-wpust i dzięki temu pasują do siebie.


Ściany dwuwarstwowe 

Dla ścian warstwowych współczynnik przenikania ciepła U nie może być wyższy niż 0,3 W/m2K. O tym, czy ściana będzie ciepła decyduje warstwa izolacji. Cegły czy bloki są jedynie warstwą nośną, nie odpowiadają za termikę ściany. Warstwa izolacji nie powinna być cieńsza niż w projekcie, a przy domach energooszczędnych zaleca się nawet jej pogubienie czy też wybieranie na warstwę konstrukcyjną ciepłych materiałów np. bloczków z betonu komórkowego. Każdy centymetr zaoszczędzony na izolacji powoduje wzrost współczynnika U o 0,02, co w przyszłości oznacza wyższe rachunki za ogrzewanie.  

 

Budowę ścian dwuwarstwowych rozpoczynamy od wymurowania warstwy nośnej. Następnie mocujemy warstwę izolacji - na zaprawę klejową, czasem także na kołki. Kolejnym krokiem jest pokrycie ocieplenia zaprawą klejową i wtopienie siatki zbrojącej. Ostatnią czynnością jest tynkowanie i malowanie elewacji.


Ściany trójwarstwowe 

Podobnie jak dla ściany dwuwarstwowej, współczynnik przenikania ciepła U dla ścian trójwarstwowych powinien być niższy niż 0,3 W/m2K. Zaletą ścian trójwarstwowych jest bardzo duża akumulacja ciepła, którą gwarantuje warstwa konstrukcyjna. Ściany trójwarstwowe stosowane są w projektach domów energooszczędnych. Przy ścianach trójwarstwowych można uzyskać efektowną elewację np. z cegieł klinkierowych.  

 

Ścianę trójwarstwową można budować jednoetapowo lub dwuetapowo. Jednoetapowo – muruje się jednocześnie warstwę nośną, wykonuje izolację i elewację. Dwuetapowo – najpierw muruje się warstwę nośną, a dopiero po przykryciu domu dachem wykonuje się izolację i muruje się warstwę elewacyjną. 

Zobacz także:

Ściany w domu pasywnym

Ściana trójwarstwowa

Ściany szkieletowe

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Izolacja fundamentów

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

 Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Jakość energetyczna budynku  

Okucia -...

Okna balkonowe, tarasowe i duże okna znajdujące się na parterze są statystycznie... więcej

Elewacja po zimie

Zima powoli odchodzi w niepamięć. Pora więc przyjrzeć się zewnętrznej elewacji... więcej

Czym jest dom pasywny?

Innowacyjna idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy