TermoDom.pl

Newsletter

Ogrzewanie nadmuchowe

Wobec drożejących surowców, rosnących kosztów ogrzewania, co dotkliwe zwłaszcza zimą,... więcej

Izolacyjność cieplna...

Każda przegroda budowlana powinna charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością... więcej

Poradnik „Dom...

Teraz kupując projekt domu w firmie Archeton otrzymujemy bezpłatnie poradnik dla... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ściany Ściana trójwarstwowa

Ściana trójwarstwowa

Niesłusznie ściany trójwarstwowe są powszechnie uznawane za najdroższe, bo dzięki odpowiedniemu zestawieniu materiałów mogą konkurować cenowo z innymi rozwiązaniami.

Co więcej mają nad nimi przewagę - bardzo dobrą ciepłochronność, wysoką zdolność do akumulowania ciepła i stabilizowania wilgotności powietrza. Można też dowolnie kształtować ich elewacje. Ciepłe ściany trójwarstwowe wcale nie muszą być też grube – jeśli odpowiednio zestawi się materiały, mogą mieć grubość nie większą niż 40 cm.
Konstrukcja takiej ściany składa się z trzech warstw, z których każda pełni odrębną funkcję. Ideą takiej ściany jest mur podzielony na dwie części pomiędzy którymi znajduje się materiał izolacji cieplnej. Warstwa nośna grubości 15-30 cm (zazwyczaj wystarczy 18-20 cm) – musi być wytrzymała, żeby przenieść obciążenia, warstwa ocieplająca grubości 8-15 cm – ogranicza straty ciepła, zaś elewacyjna (zwana też osłonową) grubości 8-12 cm – chroni ocieplenie przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi.

 

Warstwa nośna...
Podobnie jak w ścianach dwuwarstwowych, także i w trójwarstwowych ważna jest izolacyjność cieplna. I podobnie jak w dwuwarstwowych - dużo ważniejsza jest zdolność akumulacji ciepła. Dlatego warto wykonać ją z materiałów ciężkich, masywnych. Bo tylko takie będą bardzo dobrze akumulować ciepło. Można ją więc wymurować z cegieł lub pustaków ceramicznych albo betonowych czy też z bloczków betonu komórkowego; rzadziej wykonuje się ją jako monolityczną z betonu wylewanego w deskowaniu wielokrotnego użycia.

 

...ocieplenia...
Grubość ocieplenia stosowanego w ścianach trójwarstwowych wynosi najczęściej 8-15 cm. Pozwala to nadać takim ścianom znakomite właściwości ciepłochronne. Powinno być ułożone na całej powierzchni ścian – bez przerw, gdyż miejsca bez ocieplenia mogą stać się mostkami termicznymi.
Jako materiał izolacji cieplnej można wybrać styropian lub wełnę mineralną. Płyty styropianu odmiany FS 15 powinno się układać dwuwarstwowo, z przesunięciem złączy w pionie i w poziomie. Do takiego ocieplenia elewacja może przylegać (nie trzeba zostawiać pustki wentylacyjnej). Sztywność płyt oraz ich odporność na zawilgocenie umożliwia budowanie ścian jednoetapowo, to znaczy ocieplanie ich równocześnie z murowaniem.
Wełna mineralna o masie objętościowej 18-50 kg/m3 nadaje się głównie do ocieplania ścian budowanych dwuetapowo. Ze względu na stosunkowo małą sztywność wełny trudno by ją było wprowadzać między dwie murowane warstwy (w miejscach niedokładnego wypełnienia szczeliny powstawałyby mostki cieplne), a ponadto takiemu umieszczonemu w szczelinie ociepleniu groziłoby trwałe zawilgocenie przez deszcze.
Między ociepleniem z wełny a elewacją trzeba koniecznie zostawić szczelinę wentylacyjną szerokości 3-4 cm, aby umożliwić odparowanie wilgoci, jaka może się dostać do izolacji w wyniku skraplania się pary wodnej czy wskutek niewielkich przecieków.

 

...i elewacyjna
Najczęściej wykonuje się ją jako ostateczne wykończenie ściany. W domach jednorodzinnych grubość takiej warstwy może wynosić 6 cm, chociaż muruje się też grubsze: 12-centymetrowe. Oczywiście grubość elewacji zależy też od tego, jakie są wymiary wybranego na nią materiału, ale ściany przeznaczone do tynkowania nie powinny być grubsze niż 9 cm.
Warstwa elewacyjna może być przeznaczona do tynkowania albo stanowić gotowe wykończenie (np. ze starannie wyspoinowanych cegieł klinkierowych). Na warstwę elewacyjną przeznaczoną do tynkowania przeznaczone są cegły modułowe DZ grubości 8,8 cm oraz kształtki silikatowe grubości 8 cm.
Gotowe elewacje wykonuje się najczęściej z cegieł  klinkierowych grubości 6,5-12 cm, cegieł silikatowych łupanych - 6 cm (najtańsze rozwiązanie) lub młotkowanych - 11 cm, betonowych bloczków elewacyjnych - 8-11 cm.
Dobrze wiedzieć, że elewacje z kształtek silikatowych starannie wymurowane na wąskie spoiny można otynkować tynkiem cienkowarstwowym lub pozostawić je bez tynkowania. Trzeba je tylko zaimpregnować odpowiednimi preparatami, aby zmniejszyć nasiąkliwość elewacji i ochronić ją przed zabrudzeniem.
Jeśli ściana elewacyjna jest dłuższa niż 12 m, powinno się w niej wykonać dylatacje wypełnione elastyczną masą, na przykład akrylową.
Warstwa elewacyjna musi być połączona z warstwą nośną kotwami ze stali nierdzewnej, rozmieszczonymi w co drugiej lub w co trzeciej spoinie poziomej, w rozstawie co 50 cm. Kotew nie powinno się wyginać, więc materiały na ściany trzeba dobrać w taki sposób, aby spoiny poziome w obu warstwach były na jednakowej wysokości. Warto też wiedzieć, że na warstwie elewacyjnej nie można opierać żadnych części konstrukcji budynku, na przykład elementów nośnych balkonów czy tarasów.

 

Wykonanie
Ściany trójwarstwowe można wznosić jednoetapowo lub dwuetapowo. W jednoetapowo murowanych ścianach jednocześnie wznosi się wszystkie trzy warstwy. Dobrze więc, aby wysokość elementów w ścianie nośnej była taka sama jak w elewacyjnej lub była jej wielokrotnością. Ułatwi to poprawny montaż kotew łączących obie ściany.
W ścianach wznoszonych dwuetapowo najpierw muruje się warstwę nośną i dopiero po przykryciu domu dachem mocuje ocieplenie i wznosi warstwę elewacyjną. Sposób ten jest kosztowny, więc stosuje się go rzadko. Bywa polecany, gdy ociepleniem jest wełna mineralna, a elewacja – wznoszona z cegły klinkierowej, wymagającej starannego spoinowania.
Zaprawa do ich łączenia powinna być dobrana do rodzaju elementów ściennych. Zależnie od  materiału ściennego wybranego na warstwę nośną, bloczki lub cegły muruje się łącząc na grube lub na cienkie spoiny. Najczęściej używa się zwykłych zapraw (gotowych bądź przygotowanych na budowie), a dokładne wymiarowo elementy (np. z betonu komórkowego czy bloczków silikatowych) klei się na zaprawy cienkowarstwowe. Warto zadbać, by zaprawa murarska nie zwisała ze spoiny ani spadała do wnętrza ściany. W przeciwnym razie może zamknąć światło szczeliny wentylacyjnej i zatykać otwory u dołu.

 

 

Zobacz także:

Mostki cieplne

Ściana jednowarstwowa U=0,23 W/m2K

Dom pasywny

Co to znaczy dom energooszczędny?

Ciepły dom

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych

EPBD - informacje podstawowe w skrócie

Hydroizolacja od...

Solidne zabezpieczenie budynku przed działaniem wody przekłada się na bezpieczeństwo... więcej

Izolacje refleksyjne

Izolacje refleksyjne to nowy rodzaj izolacji, których główną cechą jest możliwość... więcej

Ogrzewanie przy pomocy...

Zastanawiając się na wyborem systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na pompy ciepła. Ich... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

darek, 29.01.2009
ale ściany przeznaczone do tynkowania nie powinny być grubsze niż 9 cm. Dlaczego przy ścianie trójwarstwowej pod tynkowanie zewnetrzna nie może być grubsza niż 9 cm?

rabarbarek, 26.07.2010
Najlepsza ściana to trojwarstwowa z wełną w srodku!!!!!!!!!!!!!