TermoDom.pl

Newsletter

Oszczędzanie energii...

Mniejsze zużycie energii elektrycznej to mniejsze rachunki z prąd. Poza tym jest ot także... więcej

Efektywne docieplanie...

Zmieniające się wymogi energetyczne, uwarunkowane klimatem, a po części unijnymi... więcej

Kryteria wyboru bramy...

Z bramą garażową jest podobnie jak z drzwiami wejściowymi – dobrze dobrane mogą... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ściany Materiały i konstrukcja ścian zewnętrznych

Materiały i konstrukcja ścian zewnętrznych

Ściany to po fundamentach kolejne wyzwanie w trakcie budowy domu. A biorąc pod uwagę, że to ważny element konstrukcyjny, dobrze wybrać trzeba nie tylko materiał, ale i technologię. Zacznijmy od roli, jaką spełniają ściany.

Już dziecko wie, że to pionowa przegroda oddzielająca wnętrze budynku od przestrzeni zewnętrznej, chroniąca przed działaniem warunków atmosferycznych itp. Tu można jednak wyróżnić co najmniej  kilka rodzajów ścian z uwagi na ich funkcje: nośne, nienośne, osłonowe czy działowe.

Spośród nich szczególną rolę spełniają zewnętrzne przegrody konstrukcyjne (nośne), przekazujące ciężar własny, a także ciężar stropów i ścian wyższej kondygnacji, obciążenie z dachu, obciążenie wiatrem i obciążenia użytkowe budynku, na elementy konstrukcyjne znajdujące się bezpośrednio pod nimi, tj. na ściany niższej kondygnacji, podciągi, belki, słupy lub bezpośrednio na fundamenty.

Z tego powodu  zewnętrzne ściany nośne muszą spełniać liczne wymagania techniczne (określone w normach budowlanych) w zakresie nośności, dobrej izolacyjności cieplno-wilgotnościowej czy akustycznej. Muszą wykazywać mrozoodporność, odporność na korozję i działanie czynników biologicznych. Inne kryteria dotyczą wysokiej odporności ogniowej, odpowiedniej akumulacyjności i niezbyt wysokiej nasiąkliwości. Wreszcie ściany zewnętrzne powinny charakteryzować się  korzystną paroprzepuszczalnością. Nie bez znaczenia jest też ich zdolność do szybkiego wysychania, estetyczny wygląd i możliwie niski koszt wykonania.

Spośród najczęstszych rozwiązań dla ścian murowanych spotyka się:

- ściany jednowarstwowe,
- ściany dwuwarstwowe,
- ściany trójwarstwowe.

W każdym przypadku użyte materiały czy wybór technologii powinny gwarantować uzyskanie odpowiednich parametrów przenikalności cieplnej.  W przypadku jednorodnej, bo wykonanej z jednego materiału ściany jednowarstwowej warunek udanego połączenia funkcji konstrukcyjnej i termoizolacyjnej spełniają:

- bloczki z betonu komórkowego,
- bloczki i pustaki z ceramiki poryzowanej,
- pustaki z keramzytobetonu, jednorodne lub z wkładkami styropianowymi.

Ściana jednowarstwowa, by była wystarczająco ciepła, musi mieć grubość co najmniej 36-44 cm. Jej wielką zaletą jest skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz zmniejszenie kosztów robocizny. Jednak wszelkie błędy mogą być mocno odczuwalne, stąd tak ważna jest precyzja i dokładność wykonania. Duże znaczenie ma również rodzaj użytej zaprawy oraz grubość spoin. Te, źle wykonywane, stają się mostkami termicznymi.

Ściany dwuwarstwowe wykonuje się podobnie, docieplając je od zewnątrz. Warstwę wewnętrzną stanowi najczęściej konstrukcja nośna: cegły pełne, pustaki, natomiast warstwę zewnętrzną - izolacja, np. styropian lub wełna mineralna, które zabezpiecza się  cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym. Współczynnik przenikania ciepła U w ścianach dwuwarstwowych powinien być nie większy niż 0,3 W/m2K.

Wreszcie ściany trójwarstwowe poza wewnętrzną warstwą nośną i warstwą materiału termoizolacyjnego, na zewnątrz posiadają warstwę osłonową, często oddzieloną od ocieplenia wentylowaną pustką powietrzną o grubości od 3 do 5 cm (co szczególnie istotne, gdy elewacja wykonana jest z materiału o niskiej paroprzepuszczalności).

Ściany trójwarstwowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i termoizolacyjnymi. Dodatkowa warstwa zewnętrzna chroni ścianę przed czynnikami atmosferycznymi i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Wentylowana szczelina powietrzna pełni dwie funkcje - odprowadza wykraplającą się wewnątrz ściany parę wodną poprzez specjalne otwory znajdujące się w warstwie licującej oraz chłodzi i wentyluje warstwę zewnętrzną, wykonaną niejednokrotnie z ceramiki licowej lub klinkierowej. W ścianie bez szczeliny powietrznej brak chłodzenia warstwy zewnętrznej od wewnątrz przy intensywnym nasłonecznieniu prowadzi do powstania mikrozarysowań, a utrudnione odprowadzenie wilgoci ze ściany do atmosfery powoduje znaczne zawilgocenie ściany i pogorszenie parametrów izolacyjności termicznej.

Na koniec  warto zaznaczyć, że konstrukcja ściany powinna być taka, aby nie dochodziło do skraplania pary wodnej na jej powierzchni wewnętrznej. Ściana musi być również odizolowana od wilgoci i zabezpieczona przed kapilarnym podciąganiem wody. Zawilgocenie i przemarzanie ścian niszczy strukturę materiałów ściennych, powoduje powstawanie plam i wykwitów, zagrzybienie i stwarza złe warunki zdrowotne w pomieszczeniach.

Zupełnie odrębną, choć w kontekście rosnących cen surowców i paliw, równie istotną kwestią jest efektywność energetyczna budynku, jaką osiągamy m.in. za sprawą ciepłych ścian. Tu szczególną uwagę poświęcić należy parametrom przenikalności termicznej użytych materiałów, tym bardziej, że i normy budowlane w tym zakresie stają się coraz bardziej rygorystyczne.

A oto jak wyglądają parametry techniczne wybranych materiałów w zakresie przenikalności cieplnej.

Solbet

Klasa gęstości
Współczynnik
obliczeniowy
λ [W/mK]
Wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]
dla ścian z bloczków SOLBET o określonej klasie gęstości
i grubości wyrażonej w milimetrach
60
80
120
180
240
300
360
420
400
0,110
 
 
 
 
0,43
0,35
0,29
0,25
500
0,135
 
 
0,95
0,67
0,52
0,42
0,36
 
600
0,160
1,84
1,50
1,09
0,78
0,60
0,49
0,42
 
700
0,250
 
 
1,54
 
0,89
 
 
 

Ytong

Tab.1. Współczynniki przewodności cieplnej U [W/(m2K)] ścian z wykorzystaniem asortymentu Xella w porównaniu z obecnymi wymaganiami normowymi
YTONG MULTIPOR
brak
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
YTONG
 
PP 1.5/0.35
30,0 cm
0,30
0,21
0,20
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
36,5 cm
0,25
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
40,0 cm
0,23
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,11
PP 2/0.4
 
24,0 cm
0,43
0,27
0,24
0,22
0,20
0,18
0,17
0,16
0,15
30,0 cm
0,35
0,24
0,21
0,20
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
36,5 cm
0,29
0,21
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,13
40,0 cm
0,26
0,19
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12
PP 4/0.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,0 cm
0,60
0,33
0,29
0,26 
0,23 
0,21 
0,19 
0,18 
0,16 
30,0 cm
0,49
0,30
0,26
0,23 
0,21 
0,19 
0,18 
0,17 
0,15
36,5 cm
0,41
0,26 
0,24 
0,21 
0,20 
0,18 
0,17 
0,16 
0,15 
40,0 cm
0,37
0,25
0,22
0,20
0,19 
0,17 
0,16 
0,15
0,14 

Kolor zielony - ściana spełnia obecne wymagania.
Kolor
czerwony - ściana nie spełnia obecnych wymagań.
 
Silka
Tab.1. Współczynniki przewodności cieplnej U [W/(m2K)] ścian z wykorzystaniem asortymentu Xella w porównaniu z obecnymi wymaganiami normowymi
YTONG MULTIPOR
brak
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
SILKA
 
E 15
2,21
0,56
0,45
0,37
0,32
0,28
0,25
0,22
0,20
E18
1,78
0,53
0,43
0,36
0,31
0,27
0,24
0,22
0,20
E24
1,61
0,51
0,42
0,35
0,30
0,27
0,24
0,22
0,20

Bloczki keramzytowe Optiroc

(bpawlak), 01-04-2009

Ogrzewanie domu...

Kominek to miejsce nastrojowego wypoczynku w domu. Pozwala patrzeć się w ogień... więcej

Zabudowa z płyt G-K i...

Zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych jest bardzo popularnym sposobem wykańczania wnętrz.... więcej

Wielorodzinne budynki...

Niepewna sytuacja na rynku paliw, rosnące ceny energii, a przy tym coraz bardziej świadoma... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy