TermoDom.pl

Newsletter

Temperatury w...

Właściwe temperatury w odpowiednich pomieszczeniach oszczędzają energię i koszty.... więcej

Zielone ściany w Seulu

Fantastyczne połączenie architektury z zielonym design’em wyczarowali w Seulu... więcej

Ściana ciepło zbudowana

Dom budować można w oparciu o rozmaite technologie, polegając na efektywności... więcej

Buduj dom energooszczędnie Okna Jak wybrać energooszczędne okna?

Jak wybrać energooszczędne okna?


W czasach, kiedy tak wiele mówi się o energooszczędności budynków, wzrasta rola okien o podwyższonych parametrach cieplnych, które zmniejszając straty energii, pozwolą zaoszczędzić na kosztach ekspolatacji mieszkania czy domu.

Okno obecnie spełnić musi liczne wymagania klientów, którzy poza funkcjonalnym i estetycznym wykonaniem, oczekują rozwiązań pozwalających zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Jest to ważne nie tylko z uwagi na realne oszczędności, ale również ze względu na ekologię. Mniejsze straty energii, to mniejsze jej zużycie do ogrzania budynku, tym samym oznacza to redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Jak rozpoznać takie energooszczędne okno?
Na rynku nie brakuje mniejszych czy większych producentów stolarki okiennej, a każdy z nich reklamuje swoje produkty jako najlepsze. Często też okna kojarzone są na podstawie nazw profili, co typowe zwłaszcza dla okien PCV. W obiegu posługujemy się więc nazwami VEKA, KBE, SCHÜCO, IDEAL itp., zapominając, że okna na tych samych profilach różnią się nawet między sobą parametrami. Spowodowane jest to nie tylko jakością wykonania, ale i konfiguracją użytych elementów. Każdy producent, dążąc do maksymalizacji własnych zysków, a czasami próbując osiągnąć kompromis pomiędzy jakością i ceną, dobiera komponenty wg uznania. Za każdym razem okno na tym samym profilu może być wyposażone w inne wzmocnienie stalowe, pakiet szybowy, inne uszczelki czy okucia. Oczywiście od takiego doboru elementów zależy izolacyjność termiczna okna, która wyrażona jest za pomocą współczynnika przenikania ciepła U.

Wartość współczynnika U dla różnych profili okiennych:
- rama drewniana 1,4 – 1,6 W/(m2K),
- rama z PVC 1,45 – 1,8 W/(m2K),
- rama aluminiowa – profile izolowane 2,8 W/(m2K),
- rama aluminiowa – profile nieizolowane 6,3 W/(m2K).

Swego czasu, a dokładniej ponad 10 lat temu, w stosunku do okien zostały opracowane ustawowe normy (Dz. U. z 197 r. Nr 132, poz. 878), określające wartość współczynnika przenikania ciepła k okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, które nie mogą być większe niż wartości kmax, określone w tabelach.

Budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej

 

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Kmax W/(m2 K)

1

Okna (w tym połaciowe), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o tj ≥ 20°C:

 

- w I, II i III strefie klimatycznej

2,6

- w IV i V strefie klimatycznej

2,0

2

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych

4,0

3

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi

bez wymagań

4

Drzwi zewnętrzne wejściowe

2,6


Budynek użyteczności publicznej

 

Lp.

Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne

Kmax W/(m2 K)

1

Okna i drzwi balkonowe:

 

a) przy tj ≥ 20°C

2,3

b) przy tj < 20°C

bez wymagań

2

Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)

2,3

3

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nie ogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nie ogrzewanymi

bez wymagań

4

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków

2,6


Co właściwie oznacza współczynnik U?

Jest to współczynnik przenikania ciepła przez element konstrukcyjny (np. ścianę, okno, itp). Charakteryzuje on wielkość strat ciepła z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz na powierzchni 1m² przy różnicy temperatur 1 K. Materiały przewodzące, jak np. metale mają mniej korzystną wartość tego współczynnika w porównaniu do materiałów izolacyjnych, np. styropianu, wełny mineralnej czy szyby zespolonej, które to materiały mają niższą wartość U, czyli lepiej izolują. Straty ciepła w takich pomieszczeniach są zatem mniejsze. Jednostką współczynnika przenikalności cieplnej U jest [W/(m²K)].

  • Zwracając uwagę na wartość współczynnika U, pamiętać trzeba o kilku faktach:
    - im współczynnik U jest niższy, tym mniejsza jest utrata ciepła,
    - im mniejsza wartość współczynnika U, tym lepsza jest izolacja,
    - im lepsza jakość okien, tym mniejsze są koszty ogrzewania. 

Podstwowa jednak kwestia dotyczy rozróżnienia właściwego współczynnika. Najważniejszy bowiem jest ten, który przekazuje informację na temat przenikalności cieplnej całego okna (Uw), a nie jego poszczególnych elementów. Obliczenie jego wartości, choćby z braku wszystkich danych dostępnych potencjalnemu klientowi, jest trudne, możliwe jednak wg wzoru:
 Uw= (Ug * Ag + Uf * Af + Lg* ψ) / (Ag + Af)

gdzie:

Uw = współczynnik przenikania ciepła okna
Af  = powierzchnia ramy
Uf  = współczynnik przenikania ciepła ramy
Ag = powierzchnia przeszklenia
Ug = współczynnik przenikania ciepła przeszklenia
Lg = obwód przeszklenia
Ψ = liniowy współczynnik przenikania ciepła dla przeszklenia

Dlatego tak ważnym elementem jest aprobata na okna, która zawiera tego typu informację. W praktyce pamiętać też trzeba, że im okno jest większe, tym lepszy jest jego współczynnik Uw i odwrotnie. Wynika to z faktu, że szkło i rama mają różne wartości współczynnika przenikalności cieplnej U, innymi słowy większa powierzchnia szyby oznacza cieplejsze okno.

Nie sposób wreszcie pominąć kwestii wkrótce nadrzędnej. Wprowadzana w styczniu 2009 roku obowiązkowa certyfikacja energetyczna budynków narzuci surowe wymagania w stosunku do materiałów budowlanych, w tym również okien. W przypadku nowo powstających budynków projektant lub architekt będzie zobligowany przedstawić firmie oferującej okna wartość współczynnika Uw dla każdego zamawianego okna. Tylko on bowiem oblicza współczynnik całkowitego zużycia energii powstającego budynku oraz określa materiały i sposób wykonania prac, dzięki którym budynek będzie posiadał podaną w projekcie klasę energetyczną budynku lub mieszkania.
 
Jednak nawet najlepszy współczynnik nie pomoże, jeśli przenikalność cieplna okien nie będzie  dobrana do przenikalności cieplnej ścian. Nie ma bowiem potrzeby stosowania energooszczędnych okien w starych budynkach, których ściany są niedostatecznie izolowane cieplnie (do '82 roku normy budowlane przewidywały dla ścian zewnętrznych U równe 1,16; dzisiaj 0,3). Stąd też, jeśli wymieniamy okna, np. w starym bloku z wielkiej płyty, to wystarczające z ekonomicznego punktu widzenia jest zastosowanie okien, których U wynosi 2,0-2,6 W/m kw.K.

Na koniec, skoro mowa o energooszczędności okien, nie sposób pominąć kwestii właściwego ich montażu. Ten powinien odbywać się wg najnowszej wiedzy technicznej, co oznacza uwzględnianie konstrukcji ściany. Należy pamiętać o tym, że uchodzące ciepło szuka zawsze najprostszej drogi, a tzw. mostki termiczne są tego najlepszym dowodem. Dlatego tak istotny jest  właściwy montaż okien na całym obwodzie oraz umiejętne ocieplenie nadproży i osadzenie parapetów. I choć wszystkich mostków nie da się pewnie wyeliminować, warto wiedzieć, w jakich miejscach występują i jak ich unikać.

Blog - grudzień 2007

Koniec roku 2007 to czas deszczu i błota, jednak prace trwały niemal bez przerwy. Na... więcej

Ściany z ceramiki...

W dziedzinie materiałów budowlanych możemy obserwować nieustający postęp. Czerwona cegła... więcej

Ogrody Sky Garden...

Światowej sławy architekt Daniel Libeskind zaproponował wysoką na prawie 300 metrów wieżę... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy