TermoDom.pl

Newsletter

Termomodernizacja...

Więszość zasobów mieszkaniowych w naszym kraju to budownictwo wymagające... więcej

Ogród na dachu...

Roślinność na dachu? Tak i to z rozmaitych powodów. Zielone trawy czy krzewy nie... więcej

Energia odnawialna -...

Sercem każdej instalacji ogrzewania jest źródło ciepła. O jego wyborze na ogół... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ogrzewanie Ogrzewanie na zewnątrz budynku: systemy przeciwoblodzeniowe

Ogrzewanie na zewnątrz budynku: systemy przeciwoblodzeniowe

Zimą śnieg nie powinien nikogo zaskoczyć. Co jednak zrobić, by konieczność odśnieżania nie stała się dokuczliwa? Odpowiedzią są systemy oblodzeniowe, które skutecznie wyeliminują obowiązek torowania sobie drogi do garażu, furtki czy wejścia po schodach. Może jest to rozwiązanie kosztowne, ale z pewnością wygodne.

Instalacje przeciwoblodzeniowe to zazwyczaj ułożone pod typowymi nawierzchniami kable lub maty grzejne, którymi możemy sterować za pomocą termostatów. Wyposażone dodatkowo w czujniki temperatury i wilgotności powietrza, funkcjonują jako w pełni zautomatyzowane systemy, nie wymagające specjalnej obsługi. Dzięki temu instalacja jest energooszczędna: uruchamia się w razie opadów deszczu i śniegu, i gdy temperatura otoczenia spada poniżej przyjętych wartości, np. 0 °C. Co ciekawe, brak opadów przy nawet ujemnej temperaturze nie powoduje włączenia podgrzewania. Tak czy inaczej, system nawet gdy funkcjonuje, nie pobiera dużo prądu.

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod większością typowych nawierzchni, które tworzy kostka, płyty chodnikowe, beton czy asfalt. Przewaga tego rozwiązania nad innymi, choćby różnego rodzaju mieszankami, którymi posypuje się nawierzchnie jest bezdyskusyjna. Przede wszystkim nie następuje wskutek zamarzania wody ich uszkodzenie, pozostają bowiem czyste i suche. Jednocześnie poprawia się bezpieczeństwo, nawierzchnie nie są już śliskie.

Jedno trzeba podkreślić, stosując elektryczne rozwiązania przeciwoblodzeniowe, pamiętać trzeba o zabezpieczeniu ich wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Układając instalację, uwzględnić też trzeba grubość nawierzchni oraz jej specyfikę. W zależności od tego, gdzie potrzebujemy podgrzewać podłoże, wybieramy maty, zasilane napięciem 230 lub 400 V lub znacznie bardziej efektywne kable.

                      
                                                                                   Foto: Ensto

Wyboru dokonujemy na etapie projektowania, planując odległości pomiędzy przewodami, co pozwala na dobranie mocy jednostkowej przypadającej na metr kwadratowy powierzchni. I tak maty to nic innego, jak odcinki przewodu grzejnego o odpowiedniej długości ułożone w taki sposób, by na określonej powierzchni otrzymać określoną moc, zwykle jest to 300 W/m2. Maty dostępne są w wymiarach od kilku do kilkunastu metrów. Ich ceny w zależności od producenta i wielkości są różne, np. za matę Thermoval o wymiarach 0,5 x 16 m, która pokryje nam 8m2 powierzchni (zasilana 400 V), zapłacimy 1350 zł. Z kolei mata MultiMax o wymiarach 0,3 x 12 m, wymagająca napięcia 230 V, kosztować będzie 550 zł.

W przypadku samoregulujących kabli grzejnych mamy do czynienia z miedzianymi przewodami, pomiędzy którymi znajduje się element oporowy. Dzięki temu np. przy wzroście temperatury moc przewodu automatycznie ulega zmniejszeniu. Przepływ prądu odbywa się w tym przypadku na całej długości przewodów, stąd mogą one być dowolnie łączone, skracane lub przedłużane, co ułatwia planowanie całej instalacji. Za 100 mb takiego przewodu (MultiMax) o mocy 15W/mb i grubości przewodu 4,8 mm i szerokości 6,9 mm zapłacimy 2379 zł.
                      
                                                                  Foto: DEVI, Kabel samoregulujący

Do połączenia przewodów grzewczych ze sterownikiem służą odcinki zimnych przewodów oraz puszki i zestawy przyłączeniowe. Wolne końce przewodów zabezpiecza się zestawami zakończeniowymi.

Aby instalacja przeciwoblodzeniowa była efektywna, nie wystarczy, by była kosztowna. Najważniejsze, by spełniała szereg warunków. O jej sprawności i naszym zadowoleniu zdecyduje właściwy dobór przewodów, mocy grzejnej, systemów sterowania czy układów połączeń. Nie bez znaczenia jest też sposób montażu, który za każdym razem powinien uwzględniać indywidualne wymogi wynikające z lokalizacji instalacji grzewczej.

Schody
Miejscem, gdzie najczęściej decydujemy się na montaż systemów przeciwoblodzeniowych, są schody. Tu, w zależności od ich budowy, tj. tego, czy są zabudowane czy z dostępem powietrza, należy zastosować termoizolację, która zmniejszy straty ciepła powstałe na skutek działania zimnego powietrza na dolną część konstrukcji. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku schodów niezabudowanych.
                            
                                                     Rys. Ekonergia, instalacja w schodach zabudowanych

W przypadku schodów do obliczenia kabla grzejnego i jego mocy jednostkowej pod uwagę wziąć należy zwłaszcza wysokość stopni oraz fakt, że pionowe ich ściany, tzw. podstopnie nie będą ogrzewane. W związku z tym skrajne odcinki przewodu grzejnego układamy blisko krawędzi, co zapewni równomierne ogrzewanie stopni. Kable grzejne powinny znajdować się co 15 cm, maksymalnie na głębokości 3-5 cm. Zalewamy je betonową wylewką i pokrywamy terakotą, marmurem czy antypoślizgowym gresem.

Podjazdy do garaży
Kolejnym typowym miejscem instalacji przeciwoblodzeniowych są podjazdy do garaży, dzięki czemu uwolnieni zostajemy od konieczności codziennego porannego odśnieżania w sytuacji, gdy spieszymy się np. do pracy. Systemy grzewcze układane są na ogół na dwa sposoby: albo na całej powierzchni podjazdu, albo tylko po torze, który wyznacza ślad opon pojazdu. W tym drugim przypadku liczyć się trzeba z potrzebą ręcznego odśnieżania i usuwanie lodu ze środkowej części pasa. Pamiętać też należy, że podjazdy o znacznym nachyleniu wymagają kanału odpływowego, odprowadzającego wodę ze stopionego śniegu i lodu. Ten też powinien być chroniony przed zamarznięciem.

Chodniki i ulice
O ile w przypadku systemów układanych pod asfaltem do wyboru mamy opcje (przed wylaniem asfaltu pokrycie kabli warstwą pośrednią: piaskiem czy warstwą betonu albo zalanie kabli bezpośrednio asfaltem), o tyle w przypadku chodników najważniejsze, by instalację układać na powierzchni całkowicie płaskiej, bez kamieni, czy innych nierówności, które mogłyby uszkodzić przewody. Te powinny znajdować się w 2-3 cm warstwie piasku,  jak najbliżej płyt chodnikowych  czy kostki.
Z reguły pod chodnikami kable układa się co 25 cm na głębokości 6 cm, a pod ulicami co 30 cm na głębokości 5-7 cm, za każdym razem równomiernie na całej powierzchni, dokładnie mocując je do podłoża za pomocą taśmy montażowej lub siatki stalowej wykonanej z drutu czy prętów ze stali zbrojeniowej. Ma to zapobiec ich przemieszczaniu podczas wylewania betonu. Pod kablami w wylewce betonowej powinna znaleźć się też siatka przeciwkurczliwa, pamiętać również trzeba o dylatacji.

Dachy i rynny
Na dachach i rynnach układa się zwykle co najmniej dwa równolegle ułożone przewody samoregulujące (w razie potrzeby może być ich więcej), które skutecznie zapobiegają gromadzeniu się w tych miejscach śniegu i lodu oraz tworzeniu się sopli, co szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa. Kable te montowane są na powierzchni dachu oraz wzdłuż rynien i rur spustowych.
Typowy dla tego miejsca system oblodzeniowy tworzy odpowiednio długi przewód grzejny wraz ze sterownikiem i czujnikiem. Długość kabli łatwo oszacować, zliczając długość wszystkich odcinków i pionowych, pamiętając o dodaniu po metrze na każdą rurę spustową oraz na każde połączenie zasilania odrębnego odcinka przewodu.
 
Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego DEVI, udostępnionego przez firmę ELTOM, który pozwoli bliżej przyjrzeć się specyfice montażu instalacji. 

              

Choć tego rodzaju inwestycja w systemy przeciwoblodzeniowe do łatwych nie należy, ma wiele zalet: zabezpiecza przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu chodniki, parkingi, schody, podjazdy do garaży, rynny, rury spustowe, krawędzie dachów i wiele innych miejsc narażonych na zamarznięcie. Producenci przekonują nas, że wydatek ten się opłaci.

(bpawlak), 22-12-2008

Ogrzewanie kotłami na...

Kotły na paliwa stałe są nadal najczęściej wybieranym rozwiązniem zapewniającym zasilanie... więcej

Okna i drzwi

Otwory drzwiowe i okienne w budynku są zawsze miejscami, które cechują się... więcej

Audyt a świadectwo...

Ostatnio wiele mówi się na temat świadectw energetycznych, które wydawane na podstawie badań... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy