TermoDom.pl

Newsletter

Bezpieczeństwo...

Jednym z ważniejszych zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.... więcej

EPBD - informacje...

Pomijając skomplikowany język ustaw i paragrafów, tu znajdziecie odpowiedzi na... więcej

Mostki cieplne

Mostki cieplne lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ciepło ucieka... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ogrzewanie Kotły gazowe Pomieszczenie na piec gazowy lub na olej płynny

Pomieszczenie na piec gazowy lub na olej płynny

Producenci kotłów gazowych oferują coraz bardziej nowoczesne rozwiązania. Zmienia się także wygląd kotłów, które dziś można bezproblemowo powiesić w kuchni obok sprzętów AGD. Należy jednak wiedzieć o tym, że pomieszczenie, w którym pracuje kocioł gazowy powinno spełniać określone przepisami standardy.

Aby w pomieszczeniu można było zlokalizować kocioł na gaz ziemny, gaz płynny, czy też olej opałowy muszą być spełnione wymagane przepisami warunki.

 

Przedstawiamy wymagania odnośnie kotłowni dla poszczególnych grup kotłów:

 

 

Kotły na gaz ziemny o mocy poniżej 30 kW

 

Kotły na gaz ziemny, których moc nie przekracza 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których nie przebywają na stałe ludzie. W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się instalowanie jedynie urządzeń gazowych wyposażonych w zamknięta komorę spalania. Nie zależy to od rodzaju wentylacji, a kotły takie zazwyczaj podłączane są do przewodów powietrzno-spalinowych.


Przepisy dopuszczają instalację kotłów z otwartą komorą spalania w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 8 m3, z zamkniętą komora spalania mniejszej, bo 6,5 m3. Wysokość pomieszczenia ma umożliwiać obsługę, ale jednocześnie nie może być mniejsza niż 2,2 m (dla budynków wzniesionych przed 15 grudnia 2002 dopuszcza się montaż kotła w pomieszczeniu technicznym o wysokości co najmniej 1,9 m). Odległość pomiędzy ścianami a kotłem powinna umożliwiać dostęp do wszelkich części wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia, natomiast odległość pomiędzy przodem kotła a ścianą nie może być mniejsza niż 1 metr.

 

Ściany oraz podłoga pomieszczenia , w którym znajduje się kocioł powinny być pokryte w jego bezpośrednim sąsiedztwie materiałem niepalnym albo, jeżeli materiały wykończeniowe podłóg i ścian są palne, należy je w sposób trwały pokryć materiałem niepalnym w odległości co najmniej 50 cm od kotła. Ściany oraz stropy pomieszczenia, w którym stoi kocioł powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60, a drzwi oraz inne zamknięcia EI 30.

 

Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinno posiadać stopień ochrony co najmniej IP 24.

 

Wymagana jest także odpowiednia wentylacja. Wykonane z niepalnych materiałów przewody wentylacyjne powinny kończyć się otworem nawiewnym o powierzchni co najmniej 200 cm2. Dolna krawędź otworu powinna znajdować się maksymalnie 30 cm nad poziomem podłogi. Otwór wentylacji wywiewnej powinien mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2 i być umieszczony jak najbliżej stropu. Niedopuszczalne jest zamykanie go. Nie wolno także stosować wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Wentylatory mogłyby spowodować wsteczny ciąg, czyli cofanie się spalin do pomieszczenia.

 

Kanał spalinowy powinien mieć przekrój zależny od mocy podłączanego doń kotła, ale nigdy mniejszy niż 14 x 14 cm. Wysokość kanału powinna zapewniać wymagany przez producenta kotła ciąg. Kotły o zamkniętej komorze spalania podłącza się zamiast kanału spalinowego do przewodu powietrzno-spalinowego.

 

Ostatnim wymaganiem względem pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł gazowy jest odpowiednie wyposażenie w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. W pomieszczeniu tym powinno znajdować się doprowadzenie wody umożliwiające napełnianie instalacji, a także odpływ wody, szczególnie istotny w przypadku kotła kondensacyjnego, który do kanalizacji odprowadza kondensat zbierający się w kotle.

 


Kotły na gaz płynny o mocy poniżej 30 kW

 

Większość wymagań dla kotłowni z piecem na gaz płynny jest identyczna, jak w przypadku gazu ziemnego. Istnieją jednak pewne drobne, ale niezwykle istotne różnice. Oto one:

 

Kocioł na gaz płynny może być jedynie montowany w kotłowni, której poziom podłogi znajduje się powyżej poziomu gruntu. Zabezpiecza to przed zbieraniem się gazu przy podłodze w przypadku awarii, gdyż gaz ten (mieszanina propanu z butanem) jest cięższy od powietrza.

 

Otwór wentylacji nawiewnej powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2 i powinien znajdować się jak najbliżej stropu. Otwór wentylacji wywiewnej powinien być niezamykany, a jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 200 cm2. Powinien znajdować się tuż przy podłodze.

 

Większość firm dostarczających gaz płynny oferuje dzierżawę zbiornika na gaz oraz wykonanie instalacji do podłączenia kotła. Zbiornik na gaz płynny musi znajdować się na zewnątrz budynku.

 


Kotły na olej opałowy o mocy poniżej 30 kW

 

Wysokość pomieszczenia (kotłowni), w którym znajduje się kocioł na olej opałowy powinna być nie mniejsza niż 2,2 m. Jego kubatura nie powinna być mniejsza niż 8 m3. Kotły olejowe można montować tylko w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi. Gdy moc kotła jest wyższa niż 30 kW koniecznie musi on znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu.


Zamontowanie kotła nad kondygnacją użytkową wymusza odpowiednie zabezpieczenie ścian, podłogi i progów drzwiowych. Ściany oraz podłoga powinny być wodoszczelne do wysokości 10 cm, a progi drzwiowe powinny mieć wysokość co najmniej 4 cm i być wodoszczelne. Wymagania te dotyczą także wszelkich przejść przewodów w podłodze i w ścianach do wysokości 10 cm. Ściany wewnętrzne oraz stropy wokół kotłowni powinny charakteryzować się klasą odporności ogniowej EI 60, natomiast drzwi oraz zamknięcia klasą EI 30. W pomieszczeniu, w którym magazynowany jest olej dla ścian wymagana jest klasa ognioodporności EI 120, a dla drzwi EI 30.

 

Konieczne jest wyposażenie pomieszczenia, w którym pracuje kocioł w nawiew powietrza, którego ilość zapewni prawidłową pracę kotła. Ponadto wymagane są nawiew i wywiew powietrza umożliwiające wentylację kotłowni. Przepisy dotyczące parametrów nawiewu i wywiewu są identyczne, jak w przypadku kotłowni z kotłami gazowymi.

 

System odprowadzania spalin wykonuje się zgodnie z tymi samymi wytycznymi, co w przypadku kotłów gazowych.

 

Pomieszczenie przeznaczone do instalacji koła olejowego może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi tylko po spełnieniu przepisów dotyczących poziomu hałasu i szkodliwych drgań.

 

Magazynowanie oleju opałowego wymaga przeznaczenia do tego pomieszczenia w piwnicy bądź najniższej kondygnacji naziemnej budynku. Dopuszcza się ustawienie zbiornika w tym samym pomieszczeniu co kocioł, ale pod warunkiem, że pojemność zbiornika nie jest większa od 1 m3, a także zbiornik zostanie oddzielony od kotła ścianką murowaną, której grubość wyniesie co najmniej 12 cm. Ścianka powinna przekraczać wymiary zbiornika minimum o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie. Zbiornik powinien być dodatkowo umieszczony w wannie zatrzymującej olej – nie dotyczy to zbiorników dwupłaszczowych, gdyż w nich, zewnętrzny zbiornik zabezpiecza przed wyciekiem. Wanna powinna mieć pojemność jednego zbiornika oleju i należy ją uszczelnić na przenikanie oleju. Zbiorniki pojedyncze oraz baterie zbiorników powinno się wyposażyć w przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz sygnalizator poziomu napełnienia oleju. Baterie zbiorników muszą składać się ze zbiorników tego samego rodzaju oraz wielkości. Elementy zbiorników i przewody wykonane z tworzyw sztucznych należy chronić przed elektrycznością statyczną.

 

Przepisy wymagają ponadto wentylacji nawiewno-wywiewnej, która zapewni od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę. Dodatkowo konieczne jest okno i gaśnice pianowe. Jako ogrzewanie dopuszcza się wyłącznie stosowanie centralnego ogrzewania wodnego, które daje pewność, ze w pomieszczeniu nie dojdzie do pożaru.

 

 

Zobacz także:

Kotły gazowe - informacje ogólne

Ogrzewanie gazowymi kotłami kondensacyjnymi

Ogrzewanie elektryczne

Wybór systemu ogrzewania

Grzejniki

Pompy ciepła

Rekuperatory

Fundamenty -...

Wydawać by się mogło, że posiadając działkę i projekt domu możemy niezwłocznie... więcej

Dom pasywny

Projekty domów pasywnych powstały z potrzeby stworzenia budynków, które zapewniałyby... więcej

Certyfikacja w...

Implementacja Dyrektywy EPBD w Polsce wciąż budzi wiele emocji, zwłaszcza że obecne... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy