TermoDom.pl

Newsletter

Oddychające...

Coraz niższe temperatury, będące zapowiedzią ochłodzenia typowego dla sezonu... więcej

Kościół pasywny w...

Pisaliśmy już, że w standardzie domu pasywnego mogą być stawiane nie tylko budynki... więcej

Ściana trójwarstwowa

Niesłusznie ściany trójwarstwowe są powszechnie uznawane za najdroższe, bo dzięki... więcej

Buduj dom energooszczędnie Ogrzewanie Kominiarz mile widziany...

Kominiarz mile widziany...

Sezon grzewczy wymusza dodatkowe przygotowania i przegląd instalacji kominowej. Może nie każdy wie, ale ten powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Przepisy w tym względzie są jeszcze bardziej restrykcyjne.

Banalne to może, ale zaleceń tych nie należy lekceważyć. Nie da się tego zaobserwować na co dzień, jednak instalacja kominowa niszczeje, a stopień jej zużycia zależy od wielu indywidualnych czynników. Dużą rolę odgrywa tu rodzaj paliwa, którym ogrzewamy dom. Wydaje się, iż optymalnym wyborem jest gaz ziemny, a zaraz potem olej opałowy, polecane m.in. z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji. Natomiast zastanowić się poważnie trzeba nad innymi sposobami ogrzewania domu. Paliwa stałe, np. drewno, węgiel, miał, pellety czy owies, choć są tańszym rozwiązaniem, mogą powodować uszkodzenia kotła i komina. Tym bardziej prawdopodobne, im gorsza jakość tych paliw.

Wygląda na to, że nie ma nic idealnego: choć ekologiczne  paliwa należą najczęściej do surowców odnawialnych i przyczyniają się do redukcji emisji CO2 do atmosfery, to jednak wydatnie oddziałują na komin, doprowadzając do jego zniszczenia. Dzieje się tak na skutek wytwarzania spalin o stosunkowo niskiej temperaturze i bardzo agresywnym składzie, które po wykropleniu z parą wodną mogą powodować bardzo poważne zagrożenia dla komina, nawet metalowego. Wytrącające się w wyniku spalania kwasy siarkowy i azotowy, wnikając w ściany komina, osłabiają jego strukturę. To z kolei prowadzi do powstawania nieszczelności, pęknięć, odpadania  tynku itp.

Zagrożeniem dla przewodu kominowego jest zarówno niska temperatura spalania, jak i wysoka temperatura, wytwarzająca się podczas palenia, zwłaszcza paliw stałych (drewno, węgiel, koks).  Dlatego tak istotne jest, by poszczególne elementy instalacji odpowiadały normom bezpieczeństwa w zakresie odporności na temperaturę. Przy okazji jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że zła jakość paliwa może powodować osadzanie się sadzy na ścianach komina, a stąd już krótka droga do zapalenia sadzy, co może stwarzać poważne zagrożenie. Z pewnością nie jest to dobra metoda na samodzielne czyszczenie przewodu kominowego!

Nieczyszczony przewód dymowy sprawia również, że gorzej spala się opał, bo w piecu nie ma tzw. cugu. Groźne w skutkach jest też zaczadzenie, gdy niedrożny komin nie odprowadza CO2 i sadzy tak jak powinien.

Biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia nie warto lekceważyć okresowych przeglądów instalacji, które mają przecież zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie przez kolejny sezon grzewczy. Wedle obowiązującego prawa, konserwacja przewodów kominowych powinna być dokonywana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, tj. czeladnika lub mistrza kominiarskiego. 

W przypadku budynków mieszkalnych zaleca się następującą częstotliwość wizyt kominiarskich:

- przewody od palenisk opalanych paliwem stałym - 4 razy w roku
- przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym - 2 razy w roku
- przewody wentylacyjne - 1 raz w roku

Przy okazji takiej inspekcji powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na drożność komina i przewodów, ale też sprawdzić ogólny stan instalacji: czy jej elementy są dobrze dopasowane, zwłaszcza w miejscu przyłączenia kotła do komina oraz czy nie pojawiła się korozja powodująca nieszczelności. Warto zbadać, czy nic złego nie dzieje się z wentylacją, a kratka wentylacyjna wywiewna w kotłowni nie jest zasłonięta.

W domu z kominkiem szczególnie ważne jest zapewnienie prawidłowej wymiany powietrza. Może się zdarzyć, iż gdy wstawiliśmy nowe okna i drzwi lub uszczelniliśmy stare, nagle dom stał się zbyt szczelny, co zakłóciło obieg powietrza.  Dlatego należy upewnić się, czy przewód jest drożny albo też jego wylot (np. pod kominkiem) nie został zastawiony (drewnem lub innymi przedmiotami), oczyścić lub wymienić należy też filtry. Sami możemy też ocenić stan komina. Jeśli odpada z niego tynk albo pojawiły się  wykwity, przebarwienia lub pęknięcia, jest to sygnał, że instalacja nie działa poprawnie i stwarza zagrożenie nie tylko dla budynku, ale i zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Oczywiście podobnie jak wiele czynności sprawdzających, tak i większość prac konserwatorskich możemy wykonać sami. Tak jest z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodu kominowego. W sezonie grzewczym we własnym zakresie oczyszczamy dolną część komina z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji. Tę mało skomplikowaną czynność wykonuje się poprzez otwarcie drzwiczek rewizyjnych i usunięcie nagromadzonych tam zanieczyszczeń stałych  w postaci popiołu. Natomiast, jak już wcześniej zostało wspomniane, absolutnie nie należy czyścic komina, wypalając sadzę  za pomocą „kontrolowanego” jej zapłonu. Jest to bowiem prosta droga do zniszczenia komina, co wymusi konieczność wykonania kosztownego i pracochłonnego remontu.

Prędzej czy później może się jednak okazać, że komin jest nieszczelny i najwyższy czas na remont. Najszybciej niszczeje w kominie część, która wystaje ponad dach. Oprócz spalin działają tu również czynniki atmosferyczne, zwłaszcza deszcz, wiatr i mróz. Nawet jeżeli komin jest wykonany z dobrej jakości materiału, po pewnym czasie niszczące działanie spalin i czynników atmosferycznych doprowadzi do jego zniszczenia. Trzeba się więc liczyć z tym, że co kilkanaście lat będziemy zmuszeni do wyremontowania przewodów spalinowych. O tym, jak wielka będzie skala tego przedsięwzięcia, zdecyduje stopień zniszczenia komina. W jednych przypadkach wystarczy naprawa zewnętrznego pokrycia. Innym razem konieczny może być remont całego szachtu kominowego oraz instalacji wkładu kominowego.

Innym powodem, dla którego musimy zmodernizować komin, są podwyżki cen paliw, które skłaniają nas do zmiany sposobu ogrzewania domu. Często okazuje się bowiem, że stary komin niekoniecznie musi dobrze współpracować z każdym kotłem. Tak więc zmiana paliwa, a co za tym idzie również w kotłowni, pociąga za sobą konieczność modernizacji komina. Taką konieczność rodzi choćby zmiana kotła opalanego paliwami stałymi na kocioł gazowy lub olejowy. Bez modernizacji komina szybko doszłoby do jego erozji. Znacznie niższa temperatura spalin, jaka występuje w nowoczesnych kotłach, powoduje skraplanie się agresywnego kondensatu na ścianach komina. To prowadzi do przyspieszonego niszczenia. Szczególnie narażone na wykraplanie są kominy umieszczone w ścianie zewnętrznej budynku. W takich kominach negatywne skutki erozji, takie jak brunatne plamy na tynku lub odpadanie tynku mogą się pojawić nawet po trzech sezonach grzewczych.

Jak widać, budowa domu, który zamierzamy ogrzewać tradycyjnymi paliwami stałymi bądź ciekłymi, wiąże się z przemyślanym planem odprowadzania spalin na zewnątrz budynku, co niemożliwe bez komina i przewodów dymowych czy spalinowych. Dla własnego bezpieczeństwa warto dopilnować już na etapie budowy, aby spełnione zostały wszelkie przepisy i normy budowlane. Szczególnie ważne to zwłaszcza w przypadku montażu przewodu kominowego. Często bywa tak że przyczyną jego złego wykonania jest niedbalstwo, ignorancja, niewiedza bądź po prostu chęć zaoszczędzenia. Wówczas możemy mieć nie tylko kłopot z odbiorem wadliwie wykonanego komina, ale i z zagrożeniem dla zdrowia i życia, jakie on stwarza. Pamiętać trzeba, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla są właśnie nieprawidłowo wykonane przewody kominowe, a także prowizoryczne kontrole stanu technicznego kominów. Jeśli więc chcemy spać spokojnie, pamiętajmy o okresowych przeglądach komina i nie wahajmy się wezwać kominiarza, gdy coś nas w funkcjonowaniu instalacji niepokoi. 

Energooszczędnie, na...

Zapowiadane podwyżki cen węgla i energii, już dziś straszą nas wizją zimnego... więcej

Ewolucja wymagań...

Niski poziom ilość energii niezbędnej do użytkowania budynku wynika z opłacalności... więcej

Energetyczne aktywa PGE

Polska Grupa Energetyczna ma stać się największą i najprężniejszą polską firmą.... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy