TermoDom.pl

Newsletter

Prace budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego... więcej

Wymagania techniczne...

Zamin zbudujesz dom, zapoznaj się z wymaganiami, jakie są stawiane współcześniej... więcej

Uwarunkowania...

Standardy energooszczędności budynków znacznie zmieniały się w ostatnich dekadach... więcej

Buduj dom energooszczędnie Materiały izolacyjne Znakowanie CE dla wyrobów budowlanych

Znakowanie CE dla wyrobów budowlanych

Budując dom energooszczędny, dużą uwagę należy przywiązywać do wykorzystywanych materiałów. Powinny mieć odpowiednie parametry i być wyprodukowane z zachowaniem właściwych norm i regulacji. Najważniejszym znakiem umożliwiającym wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu jest znak CE...

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.

 

 


Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Standardy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN, i są elementami polityki Unii Europejskiej w ustalaniu wymagań dla wyrobów budowlanych.

W przypadku dyrektywy 89/106/EWG, oznakowanie CE należy umieszczać na samym wyrobie, na etykiecie przymocowanej do niego, na jego opakowaniu, lub na towarzyszących dokumentach handlowych. Oprócz samego znaku musi być podany numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, jeśli taka brała udział w zastosowanym systemie zgodności. Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć dodatkowe informacje zawierające: nazwę lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku znakowania wyrobu, ewentualnie numer certyfikatu zgodności oraz wskazówki do identyfikacji cech i zadeklarowanych właściwości użytkowych wyrobu na podstawie specyfikacji technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej „Instytutu Techniki Budowlanej” – www.itb.pl gdzie znajdują się różnego rodzaju dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące znakowania wyrobów .

Zobacz także:

Co to znaczy dom energooszczędny?

Zasady energooszczędnści

Budownictwo energooszczędne

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

Aspekty prawne przy budowie dumu - informacje ogólne

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Mostki cieplne

Mostki cieplne lub inaczej nazywane mostki termiczne, są to miejsca, przez które ciepło ucieka... więcej

Blog - czerwiec 2008

W maju długie weekendy rozbiły trochę prace na budowie domu pasywnego. Trudno było złapać... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Jarek, 09.02.2009
Nie polecam kontaktu z ITB to strata czasu ! potrzebujecie info o ce wejdźcie na stronę www.znakb.pl i kontaktujcie się z tą firmą... szczerze polecam :)
Jarek Magiera, 19.06.2009
jeśli naprawdę ktoś szuka informacji o CE i znaku budowlanym z czystym symieniem polecam CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska z Poznania A co do innych instystucji mój imiennik ma zdecydowaną... więcej»