TermoDom.pl

Newsletter

Ściany szkieletowe

Budowa ścian i domów w technologii szkieletowej jest bardzo popularna w krajach... więcej

Mury trójwarstwowe -...

Decydując się na budowę domu inwestorzy przeważnie wybierają technologię muru jedno- lub... więcej

Ogrzewanie podłogowe...

W długie zimowe wieczory ogromne znaczenie ma komfort cieplny w domu. Jednym ze sposobów... więcej

Buduj dom energooszczędnie Materiały izolacyjne Styropian: jego odmiany i zastosowanie

Styropian: jego odmiany i zastosowanie

Energooszczędność, skupienie uwagi na potencjale energetycznym domów wymusza świadomość roli, jaką w budownictwie odgrywa styropian. Jakie są jego właściwości i czym uwarunkowane jest jego zastosowanie?

Styropian dla laika to nic innego, jak materiał, który tworzą tysiące, a może setki tysięcy białych kuleczek wypełnionych powietrzem. To jemu właśnie styropian zawdzięcza swe właściwości izolacyjne. Z technicznego punktu widzenia, to wynik przetworzenia w skomplikowanym wieloetapowym procesie technologicznym ropy naftowej, w wyniku czego powstaje spieniony polistyrenowy granulat.

Najciekawsze, że na całą płytę izolacyjną styropianu przypada zaledwie 2 proc. tego surowca, podczas gdy powietrze stanowi nie mniej niż 98% objętości materiału jako całości. Jest to możliwe dzięki ekspandowaniu, czyli rozszerzaniu, zjawisku wykorzystywanemu w produkcji. Granulki polistyrenu napełnione czystym wodorem (pentanem), po podgrzaniu parą wodną, pod wpływem rozprężania się zawartego w nich gazu, rozszerzają się pod ciśnieniem, osiągając nawet 50-krotnie większy wymiar niż na etapie początkowym. Jednocześnie stają się sprężyste, odporne na ściskanie, zachowując swoje właściwości izolacyjne.

Okazuje się, że styropian zalet ma co nie miara. Najważniejsze z nich, poza wspomnianą izolacyjnością, to:
- mała gęstość, co w praktyce oznacza mały ciężar;
- znikoma nasiąkliwość wodą;
- nieszkodliwość dla zdrowia;
- żywotność (odporność na starzenie się);
- odporność na pleśnie, grzyby i bakterie;
- łatwość obróbki: styropian nie pyli, nie powoduje uczuleń, nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej;
- doskonały stosunek ceny do użyteczności.    

Nie sposób nie dodać, że styropian jest materiałem przyjaznym środowisku, co wynika z kilku czynników:

- ze zmniejszonej emisji Co2 do atmosfery z budynków zaizolowanych styropianem;

- z braku ryzyka dla powietrza, gleby lub wody przy produkcji styropianu;

- z faktu, że polistyren jest wolny od FCKW (pochodnych chloru i fluoru niszczących warstwę ozonową). Podobnie używany do spieniania pentan, jako niskowrzący węglowodór nie należy do grupy gazów cieplarnianych, nie szkodzi więc warstwie ozonowej;

- z produkcji bezodpadowej, gdyż wszelkiego rodzaju skrawki i obrzynki są powtórne wykorzystywane;

- z niskiego zapotrzebowania na energię w czasie samego procesu technologicznego. Ocenia się, że nakład energii pierwotnej na wyprodukowanie styropianu amortyzuje się już po kilku tygodniach podczas pierwszych okresów grzewczych. Tu konkurencyjne materiały wypadają znacznie gorzej;

- z szerokich możliwości zastosowania recyklingu, np. powtórne wykorzystywanie opakowań; zmielone odpady służą jako izolacyjno- cieplny dodatek do betonu, cegły pełnej i tynku, czy wreszcie granulat z recyklingu wykorzystywany jako podłoże dla roślin i uszlachetnienia gleby poprzez drenażowanie i spulchnianie (to również argument o biologicznej obojętności).

Wobec tylu zalet styropian cieszy się nie słabnącą popularnością, co wprost proporcjonalnie przekłada się na jego zastosowanie w budownictwie, gdzie używa się go do izolacji wszelkiego typu konstrukcji.

W zależności od przeznaczenia styropian spełniać musi określone kryteria, stąd do wyboru mamy rozmaite odmiany tego materiału. Ich rozróżnieniu służy specjalne oznakowanie. Jeszcze do niedawna funkcjonował podział płyt izolacyjnych w oparciu o parametr gęstości, co jednocześnie oznaczało określoną ich wagę przypadającą na metr sześcienny. I tak, płyty FS 12 posiadały gęstość nie mniejszą niż 12 kg/m3 i były najbardziej miękkie, a płyty FS 30 czy 40 cechowały się gęstością minimum 30 lub 40 kg/m3 i z uwagi na dużą wytrzymałość mogły być stosowane w miejscach narażonych na znaczne obciążenia.

Obecnie obowiązująca norma krajowa PN-B 20132:2004 "Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - zastosowania", opracowana w oparciu o normy unijne, nie tylko wprowadza nowe nazewnictwo, ale i zmienia klasyfikację styropianu. Wynika to z faktu, że nowym parametrem klasyfikującym stają się naprężenia ściskające przy 10 proc. odkształceniu względnym. Tak więc symbol EPS 70 (EPS z ang. Expanded PolyStyrene - polistyren ekspandowany, czyli spieniony) oznacza płyty styropianowe  o deklarowanym poziomie naprężeń ściskających nie mniejszym niż 70 kPa. Obok niego równie ważny jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda, który dla EPS 70 wynosi minimum 0,040 W/m*K. Oba te parametry łącznie stanowią tzw. Typ Wyrobu np. EPS 70.

Jakie jest zastosowanie poszczególnych odmian styropianu? Normy europejskie na ten temat milczą. Szczegółowo natomiast wyjaśnia to norma krajowa, podając dokładną klasyfikację wyrobów i ich zastosowanie w budownictwie.

                             Zastosowania wyrobów EPS wg PN-B 20132:2004Porównanie wymagań dla wyrobów EPS wg normy PN-B 20132:2005 i odmian (PS-E) FS wg nieaktualnej normy PN-B 20130:2001.


                     Źródło: Instalacje styropianowe w budownictwie, Stowarzyszenie Producentów Styropianu, 2005 r.

Odpowiadające sobie zastosowania wyrobów EPS wg normy PN-B 20132:2005 i odmian (PS-E) FS wg nieaktualnej normy PN-B 20130:2001. 
            
                  Źródło:  Instalacje styropianowe w budownictwie, Stowarzyszenie Producentów Styropianu, 2005 r.

Pamiętać tylko trzeba, że nawet najlepszy materiał izolacyjny nie pomoże, jeśli nie zachowamy podstawowych zasad docieplania. Poniższy pokaz slajdów pokazuje, jak prawidłowo ocieplić dom. 

 

 


Zobacz także:
Styropian
XPS - polistyren ekstrudowany
Podstawowe cechy materiałów izolacyjnych

(bpawlak), 09-02-2009

Budownictwo pasywne...

Wzrost temperatury, powodowany przez globalne ocieplenie, powoduje spadek dostępności wody... więcej

Podstawowe cechy...

Porównanie charakterystycznych cech energooszczędnych materiałów izolacyjnych - wełny... więcej

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy