TermoDom.pl

Newsletter

Właściwości cieplne...

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych są deklarowane przez producenta. Informację taką... więcej

Wieńce, nadproża i...

Szczególnie narażone na mostki cieplne miejsca w budynku, to nadproża, wieńce... więcej

Świadectwo...

Prezentujemy wzór graficzny świadectwa energetycznego dla różnych rodzajów budynków... więcej

Buduj dom energooszczędnie Materiały budowlane Zamiana materiałów ściennych w kontekście braków na rynku

Zamiana materiałów ściennych w kontekście braków na rynku

Bardzo duży popyt na materiały budowlane w tym roku wymusza na firmach wykonawczych poszukiwanie innych, zamiennych rozwiązań. Brak zapisanego w projekcie wykonawczym konkretnego materiału ściennego może spowodować duże przestoje na budowach.

Firmy wykonawcze, które mają zapisane w umowach określone daty zakończenia budów nie mogą sobie na to pozwolić. Przekroczenia terminów są obciążone wysokimi odsetkami karnymi. Poszukiwanie rozwiązań zastępczych i zamiany są zatem zjawiskiem bardzo częstym.

 
Jednak zastosowanie innego rodzaju materiału ściennego zamiast pierwotnie zaprojektowanego nie jest procesem prostym. Rozwiązanie zamienne musi opierać się na elementach ściennych posiadających identyczne lub bardzo zbliżone parametry techniczne do elementów ściennych zawartych w projekcie. Tylko wówczas projektant zaakceptuje możliwość zamiany. Jeśli parametry elementów nowego rozwiązania odbiegają znacznie od założonych zamiana może doprowadzić do dużych kosztów związanych z przeprojektowaniem lub wykonaniem całkowicie od nowa projektu budowlanego. Samowolna zamiana materiałów ściennych może w skrajnym przypadku doprowadzić do katastrofy budowlanej.

 

Elementy ścienne charakteryzują się kilkoma najważniejszymi parametrami technicznymi, które należy bez-względnie zweryfikować przed podjęciem decyzji o zamianie:

 

 

Wytrzymałość

 

Wytrzymałość materiałów ściennych jest najważniejszą właściwością, która decyduje o wytrzymałości i stabilności całego budynku. Jest ona najczęściej podawana jako średnia znormalizowana wytrzymałość na ściskanie w jednostkach MegaPascal [MPa]. W przypadku elementów wapienno-piaskowych takich jak SILKA wytrzymałość ta waha się od 15 do 25 MPa. Dla bloczków z betonu komórkowego YTONG przyjmuje wartości od 1,5 do 5 MPa.

 
W przypadku elementów z betonu komórkowego należy zwrócić uwagę na to czy wytrzymałości podawane są dla stanu suchego bloczków czy dla stanu wilgotności 6 ± 2%. Zawsze wytrzymałość jest większa dla bloczków w stanie suchym. Niedopuszczalne jest oczywiście zastosowanie elementu zamiennego o wytrzymałości na ściskanie mniejszej niż zakładana wcześniej. Drugim istotnym rodzajem wytrzymałości, który rzadko jest brany pod uwagę jest wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. Musi być ona brana pod uwagę w przypadku ścian narażonych na obciążenia poziome (parcie gruntu, parcie i ssanie wiatru). Nieliczne elementy ścienne takie jak SILKA i YTONG dzięki badaniom mają tą wytrzymałość ustaloną. Jednak większość producentów opierając się na normach musi dla swoich elementów murowych przyjmować bardzo niską (lub nawet równą zero) wartość wytrzymałości na rozciąganie. Wówczas takich elementów nie można stosować w budynkach poddanych obciążeniom poziomym (budynki wysokie, ściany zagłębione w gruncie).

 


Izolacyjność cieplna

 
Ten parametr mający znaczenie tylko dla ścian zewnętrznych w przypadku elementów ściennych charakteryzowa-ny jest za pomocą współczynnika przewodzenia ciepła λ w jednostkach Wat/metr·Kelvin [W/(m·K)]. Dla elementów SILKA osiąga on wartości od 0,53 do 0,81 W/(m·K). Nie ma to jednak większego znaczenia ponieważ ściany zewnętrzne wykonywane z SILKI zawsze wymagają warstwy ocieplenia. Parametr ten nabiera istotnego znaczenia dla bloczków YTONG, które pozwalają wykonać ścianę zewnętrzną jednowarstwową. Na takie ściany wykorzy-stujemy wówczas bloczki YTONG PP2/0,4 grubości 36,5 cm (λ = 0,11 W/(m*K)) lub najcieplejsze rozwiązanie bloczki PP1,5/0,35 grubości 40,0 cm, (λ = 0,095 W/(m*K)). Sprawdzając izolacyjność termiczną elementów ściennych należy zwrócić uwagę na to czy producent podaje wartość λ w stanie suchym czy wartość „obliczeniową” w stanie wilgotności ustabilizowanej. Zmiana materiału ściennego na gorszy pod względem izolacyjności cieplnej nie wiąże się tutaj z osłabieniem konstrukcji budynku lecz wpłynie na zwiększone koszty eksploatacji (zwiększone koszty ogrzewania).

 

 

Izolacyjność akustyczna

 

Izolacyjność akustyczna najistotniejsza jest dla ścian-przegród międzymieszkaniowych w budownictwie wieloro-dzinnym. Jest ona określana dopuszczalną wartością wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej R’A1 w decybelach [dB]. Wymagania zawarte w normie PN-B-02151-3:1999 „Ochrona przed hałasem w budynkach ...” określają wartość tego wskaźnika dla ścian rozdzielających mieszkania oraz oddzielających mieszkania od koryta-rzy i klatek schodowych na poziomie R’A1  = 50 dB. Ponieważ izolacyjność akustyczna jest ściśle związana z gę-stością materiału najlepsze są tutaj elementy wapienno-piaskowe. W asortymencie Xelli możemy znaleźć blok SILKA E24, który spełnia z powodzeniem zaostrzone wymogi stawiane ścianom mieszkaniowym. Oceniając izo-lacyjność akustyczną elementów ściennych należy sprawdzić jak określany jest podawany przez producenta wskaźnik. Czy jest to wartość według aktualnej normy czyli RA1R czy według starej Rw? Wartość izolacyjności akustycznej podawana we wskaźniku Rw musi być dodatkowo zmniejszona o kilka decybeli (około 6 dB) aby uzyskać wymaganą przez normę R’A1. Zastosowanie zamiennego elementu ściennego o gorszej izolacyjności akustycznej powoduje najczęściej skargi ze strony mieszkańców, które w rezultacie kończą się kosztownymi pracami remontowymi.

 

 

Dokumenty potwierdzające

 

Oczywiście wszystkie wymienione wyżej parametry techniczne materiałów ściennych muszą być potwierdzone w oficjalnych dokumentach. Każdy producent na żądanie ma obowiązek udowodnić, że umieszczane w materiałach techniczno-reklamowych wartości parametrów są zgodne z prawdą. Służą do tego oficjalne dokumenty takie jak: Deklaracja Zgodności gdzie możemy między innymi znaleźć wytrzymałość na ściskanie czy izolacyjność cieplną elementu, Raporty z badań którymi potwierdzane są na przykład: wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, izo-lacyjność akustyczną czy klasę odporności ogniowej. Ceniący się producenci materiałów ściennych, „nie mający nic do ukrycia”, umieszczają powyższe dokumenty do powszechnej wiadomości na swoich stronach www, czy wysyłają na każde żądanie za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem.

  
mgr inż. Robert Janiak
Product Manager
XELLA Polska Sp. z o.o.

 


Zobacz także:

UOKiK przeanalizuje ceny materiałów budowlanych

Dlaczego drożeją materiały budowlane

Ceny materiałów budowlanych

Materiały budowlane drożeją

Ściany zewnętrzne

Ściana trójwarstwowa

Docieplenie wieńca w ścianie jednowarstwowej

Prostokątne czy...

Na oszczędnym użytkowaniu domu zależy nam wszystkim. W tym roku temat jest tym bardziej... więcej

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów... więcej

Rolety

Kiedyś okiennice, dzisiaj rolety, to najpopularniejszych sposób zasłonięcia okna od... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy