TermoDom.pl

Newsletter

Hydroizolacja od...

Solidne zabezpieczenie budynku przed działaniem wody przekłada się na bezpieczeństwo... więcej

Rozbroić klimatyczną...

Ludzkość siedzi na bombie zegarowej. Jeśli większość naukowców ma rację, a ostatnie... więcej

Rozporządzenie -...

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów... więcej

Buduj dom energooszczędnie Materiały budowlane Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych są deklarowane przez producenta. Informację taką można znaleźć na opakowaniu produktu. Najważniejszym parametrem jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda.

Właściwości cieplne wyrobów budowlanych są deklarowane przez producenta przez podanie wartości np.:


- współczynnika przewodzenia ciepła lamdba (przewodności cieplnej), w W/(mK), np. w odniesieniu do izolacji cieplnych,
- oporu cieplnego R wyrobu o określonej grubości, w (m2K)/W, np. elementów murowych,
- współczynnika przenikania ciepła U, w W/(m2K), np. szyb zespolonych, okien, drzwi, świetlików.

 

Podawane wartości właściwości cieplnych wyrobów budowlanych określane są na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, przy dokonywaniu oceny zgodności. Stosowane są następujące metody:
- wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę,
- badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań,
- badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę,
- badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej do wysłania albo dostarczonej odbiorcy,
- wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji,
- wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
przez notyfikowaną jednostkę,
- dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną jednostkę.

 

W przypadku wyrobów istotnie zmieniających swoje właściwości cieplne w zależności od cieplnych i wilgotnościowych warunków ich zastosowania konieczne jest rozróżnienie wartości:
- projektowej (obliczeniowej) współczynnika przewodzenia ciepła lambda (lub oporu cieplnego R), czyli wartości oczekiwanej w warunkach uważanych za typowe w konkretnym zastosowaniu wyrobu w budynku (najczęściej przy przyjęciu średniej temperatury w odniesieniu do wyrobu 10 stopni C i jego wilgotności w stanie równowagi termodynamicznej z powietrzem o określonej wilgotności względnej np. 80 %),
- deklarowanej ww. cech, czyli służącej do oceny właściwości cieplnej wyrobów, w warunkach odniesienia (niezależnych od warunków zastosowania, określonych w normach wyrobu).

Wartości deklarowane są określane na podstawie wyników pomiarów wykonywanych lub zlecanych przez producentów wyrobów budowlanych. Przyjęto, że 90% produkcji danego wyrobu powinno być nie gorsze niż wartość deklarowana na poziomie ufności 90%.

Obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła izolacji cieplnych stosowanych w budynkach, zawierają się od 0.020 W/(m2K) (pianki poliuretanowe i poliizocyjanurowe w szczelnych osłonach) do 0.045 W/(m2K).
Obliczeniowe wartości ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła murów stosowanych we współcześnie wznoszonych budynkach zawierają się od około 0.15 W/(m2K) do 1.0 W/(m2K).

Wartości współczynnika przenikania ciepła współcześnie stosowanych okien kształtują się w następujący sposób:
- poniżej 0.8 W/(m2K) - specjalne rozwiązania np. do budynków pasywnych energetycznie,
- poniżej 1.6 W/(m2K) - większość dostępnych na rynku okien z ramami z drewna lub z kształtowników PVC,
poniżej 2.2 W/(m2K) - większość dostępnych na rynku okien z ramami z kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi.

 

Wybrane normy związane z określaniem właściwości cieplnych wyrobów budowlanych:
PN-EN ISO 10456:2004: Materiały i wyroby budowlane - Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych
PN-EN 12524:2003: Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe
PN-EN 1745:2004: Mury i wyroby murowe - Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych + Ap1:2006
PN-EN ISO 10077-1:2006 (U): Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

 


Zobacz także:

Kategorie budynków

Zasady energooszczędności

Minergie-P szwajcarski dom pasywny

Dom pasywny Lipińskich z certyfikatem

Czym jest dom pasywny?

Wymagania techniczne stawiane budynkom

Trendy rozwojowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

mgr inż. Ryszard...

Autorytet w dziedzinie praktycznych zastosowań technologii energooszczędnych. Autor... więcej

Ogrody Sky Garden...

Światowej sławy architekt Daniel Libeskind zaproponował wysoką na prawie 300 metrów wieżę... więcej

mgr inż. Paweł Dominiak

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności Teoria... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy